Hij zei tot hen: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping." (Marcus 16:15)


Korte Uitleg - De 3 Geloofsbelijdenissen - De Nederlandse Geloofsbelijdenis
De Heidelbergse Catechismus - De Dordtse Leerregels - Wat is vrijgemaakt?
De laatste brief van Guido de BrŤs aan zijn MoederGod onze Vader - Jezus, Zoon van God - God's Heilige Geest
de Bijbel - Bidden - Kerk - de Doop - het Eeuwige Leven

Nu bent u hier op deze pagina gekomen...
misschien per ongeluk, maar we hopen natuurlijk dat u nieuwgierig bent.
Neemt u dan ook gerust de tijd om te kijken wat ons geloof in houdt,
dit geloof is voor ons een grote blijdschap!, en dat gevoel willen we graag met u delen.

Deze pagina is makkelijk leesbaar op gezet, zodat u het direct begrijpt,
we zullen u wat uitleggen over de inhoud van ons geloof aan de hand van korte samenvattingen.
ons hele geloof is natuurlijk alles wat in de Bijbel staat.


Wie is "God onze Vader" ?
Hij heeft deze wereld, het heelal, en alles wat daarop en daarin is geschapen.
Hij is het begin en het einde, Hij staat boven de tijd.
Hij is onze Vader, die ons beschermt tegen al het kwade


Wie is "Jezus, Zoon van God" ?
Jezus Christus is gekomen op deze wereld, en is als mens geboren,
Hij heeft geleden en is gekruisigd voor onze zonden,
Dankzij hem zijn wij verlost van het kwade.
Hij is weer ten Hemel opgevaren, om voor ons een plaats te maken in het eeuwige leven.


Wie is "God's Heilige Geest" ?
de Heilige Geest is op aarde gekomen, om in ons te werken,
om ons geloof te versterken, want wij alleen kunnen dat niet,
door de Heilige Geest kunnen wij begrijpen wat de Bijbel voor ons betekent.

God onze Vader, Jezus Zoon van God, en God's Heilige Geest, zijn samen 1,
dit is de 3-enige-God waarin wij geloven.Wat is "de Bijbel" ?
de Bijbel is het Woord van God,
de schrijvers zijn allemaal geÔnspireerd door de Heilige Geest.
Het Oude Testament, gaat over de Schepping, onze zonden en de geschiedenis van IsraŽl
Het Nieuwe Testament, gaat over Jezus, onze verlossing en de nieuwe Hemel en Aarde
Van beide leren wij wie God is, en wat Hij voor ons betekent.


Wat is "Bidden" ?
Een gebed komt voort uit je geloof, en wordt door God verhoort, want een vader luistert naar je.
In een gebed mogen wij hem danken voor alle mooie dingen die wij gekregen hebben en nog komen gaan
Wij mogen hem ook bidden, voor alle dingen die door de zonde in deze wereld zijn gekomen,
om daar weerstand tegen te bieden, en de Satan geen grip op ons leven te laten krijgen.


Wat is "de Kerk" ?
de Kerk is de plaats waar wij samen komen, om van God's woord te leren.
om er over te praten met anderen, om onze blijdschap in ons geloof te delen.
de Kerk staat open voor iedereen die meer van God wil weten.
elke Zondag gaan wij 2x naar de kerk, om God te eren en om ons geloof te versterken


wat is "de Doop" ?
de Doop, is een teken en zegel, dat God, voor ons gekozen heeft.
dat wij Zijn kinderen mogen zijn en dat Hij onze Vader is.
wij mogen de doop als kinderen van gelovigen ontvangen als wij nog maar net zijn geboren,
Iedere gelovige mag zich laten dopen.
Als wij volwassen zijn, mogen wij zelf onze keus voor God beleiden,
dan mogen wij "Ja" zeggen, dat wij God als onze Vader hebben.


Wat is "het Eeuwige Leven" ?
Door de zondeval in het Paradijs, waar wij als mensen schuld aan hebben, is deze wereld slecht geworden,
bij de terugkomst van Jezus, zal God voor eens en voor altijd de Satan verslaan.
Dan komt na deze wereld, een nieuwe hemel, en een nieuwe Aarde.
Door onze geloof, worden wij in Christus geheiligd, en mogen wij ingaan in het eeuwige leven.


vragen/reacties over deze pagina? internetpagina@maranathakerk.cjb.net

terug naar startpagina Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Assen


Wilt u meer weten? kom dan zondag's eens langs in de kerk, de deur staat altijd voor u open!

laatst gewijzigd: 5 maart 2001    webdesign: R. Janssen