De Handpop en het Circus.

 

Als je drama met de handpop geeft heeft de handpop als doel de kinderen te focussen op een thema dat ze gaan uitbeelden. Je kunt deze les  ook als blauwdruk voor andere thema’s gebruiken.

 

Introductie: Bijv “Toen ik vanmorgen wakker werd…” of “Toen ik naar school toe fietste…”. Je vertelt hoe je in aanraking kwam met een bijzonder figuur (de handpop) en dat je die als gast hebt meegebracht. Introduceer de pop in eerste instantie voorzichtig en laat de pop over het circus praten (werkt of werkte daar, of is er geweest en vond het geweldig). We helpen de handpop door iets uit te beelden in de inleiding van de les. De handpop wordt weggelegd voor een verrassing: een circusvoorstelling.

Aantekeningen:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Inleiding: Verspreid in het lokaal worden klassikaal verschillende aspecten van het circus uitgebeeld. Je neemt daarvoor de dingen die de kleuters aangeven.

Eventueel in tweetallen: een paar versies van dier en artiest (zeehond en bal, tijger en hoepel, olifant op zijn achterpoten, hondje die over zijn rug rolt…), acrobaten (trucje naar eigen inzicht), clowns (gekke gezichten)…

Aantekeningen:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Kern: Je verdeelt de groep in kwarten en je geeft iedere groep een onderwerp. Je laat ze een paar minuten repeteren waarna de kinderen gaan zitten.

De handpop wordt tevoorschijn gehaald: de voorstelling gaat beginnen en jij presenteert het als directeur (met de pop op de hand), zet hiervoor een hoed op. Dus “dames en heren, welkom bij deze speciale circusvoorstelling. We beginnen met de….”. Zet tijdens de voorstelling circusmuziek op, laat het publiek applaudisseren en de artiesten buigen. Kondig af en kondig meteen de volgende act aan zodat het één geheel wordt. Tip: de clowns als laatste.

Aantekeningen:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Afsluiting: De pop vond het geweldig en praat na over wat hij heeft gezien.

 

 

 

 

Handpopregels.

 

·      De pop beweegt als hij praat.

·      Kijk naar de pop als je hem hanteert.

·      Ga niet direct over tot verbaal entertainment, maak gebruik van de bewegingsmogelijkheden die de pop biedt.

·      De pop wordt goed in het zicht gehouden.

·      De pop kijkt de kinderen aan.

·      De stem van de pop is duidelijk anders dan jouw eigen stem en is gebaseerd op een hoofdeigenschap en het hoofd van de pop (uit een slurf komt ander stemgeluid dan uit bijv. een brede snavel).

·      Je haalt tijdens de introductie de pop ergens vandaan (bedje, mandje...). En na afloop leg je hem daar weer terug. Soms kun je de pop ook van de gang halen.

 

 

 

H. de Nooij