Fried                        groep:  1 en 2                                 

Werkvorm: Tableau Vivant
Beginsituatie:

 

Doelen:

Leerlingen ervaren dat ze met “Stilstaande beelden” emoties, types of handelingen kunnen uitbeelden.

 

Opstelling/ruimte:

Speellokaal

 

Materiaal:

Geen 

 

Inleiding: 7 min.

“Warming-up”

Kriskras door de ruimte lopen: snel – langzaam - normaal.  Op het stopteken bevriezen de leerlingen.

Bewegingsaccenten op lichaamsdelen, emoties en typetjes.

Loop/bevries als:

      Zwarte Piet die aan de deur luistert

      Zwarte Piet die strooit

      Zwarte Piet die met een zware zak loopt

      Zwarte Piet die kunstjes maakt

      Zwarte Piet die zwaait

      Sint die zwaait

      Sint die loopt met de staf

      Sint op het dak

 

 

Kern: 20 min.

“Een verhaaltje vertelt met stilstaande beelden.”

De klas wordt verdeeld in groepjes van 6 lln. De leerkracht vertelt elk groepje een klein verhaaltje:

      Sint en Pieten komen in het dorp aan

      Sint en pieten klimmen op het dak met pakjes

      Sint en Pieten komen aan  met de boot

      Pieten bakken pepernoten

      Pieten pakken de pakjes in

De lln gaan deze verhaaltjes naspelen. Ieder groepje n verhaal. Eerst gaan ze oefenen. Hierbij loopt de leerkracht rond en geeft aanwijzingen.

Elk groepje beeldt het verhaaltje uit. Er mag bij gepraat worden. Op het stopteken “bevriezen”de spelers zodat we kunnen observeren en wat aanwijzingen kunnen geven.

 

Afsluiting:  5 min.

“Pietenschool”

De leerkracht of een kind is de hoofdpiet. De andere leerlingen doen hem na.