Drama wordt ingezet als :

Algemene doelen van dramatische vorming kunnen zijn: ( Uit: Het rijk der verbeelding van Lidwine Janssens)

Kinderen plezier laten beleven aan:

Hierdoor ontdekken kinderen spel als een ontspanning die zij serieus gaan of blijven hanteren. Kinderen leren:

Hierdoor worden kinderen zich meer bewust van hun communicatiemiddelen en gaan deze genuanceerder toepassen. Kinderen leren een onderwerp:

Hierdoor worden kinderen spelenderwijs wijzer in plaats van al lerend geleerder.Kinderen:

Hierdoor draagt spel bij tot de vorming van het kind.