voorbereidingsformulier A • Lesbeschrijving

Voorbeeld

 

              ereidingsformulier A • Lesbeschrijving

 

Student:                                     Dina (Dekker)Mommertz            Mentor:                       Irene Braspenning

Jaargroep :                    1                                             Aantal leerlingen:       22

Groep:                           1x                                            Vak:                            Drama

Begeleidingsdocent:      Connie Hofstee                         Praktijkschool:            Ter Cleeff

Tijdvak:                          april  tot juni 2003                     Datum:                        15 mei  ’03

 

 

Beginsituatie (betekenisverlening, motieven, actueel ontwikkelingsniveau) Voor de kinderen

 

Beginsituatie:. Er wordt op school regelmatig aan drama gedaan. Bij elke projectopening- en sluiting is er een open podium.

Betekenisverlening: door realistische handelingen te gebruiken.

 

 

 

Bedoelingen (brede ontwikkeling, specifieke kennis en vaardigheden) Voor de kinderen

 

Brede ontwikkeling: zich kunnen uiten, improviseren.

Specifieke bedoelingen: De leerlingen kunnen een situatie uitbeelden en herkennen.

 

 

Te oefenen competenties / gedragsindicatoren Voor de student

 

4.2          Overdenkt vooraf probleemsituaties en bereidt zich daarop voor.

4.3          Schept duidelijkheid met regels en routines…    

 


 

 

Voorbereidingsformulier A • Lesbeschrijving

 

Activiteitenaanbod

 

I.     P.   W:         Activiteiten van de kinderen:                Activiteiten van de leerkracht:        Tijd:

              

 
 

 

 


i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen luisteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen beelden uit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen spelen na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen vertellen hoe ze het vonden

 

 

 

 

 

Ik vertel de kinderen dat we zometeen naar het speellokaal zullen gaan om drama, oftewel toneelstukjes te gaan doen.

Daarvoor maken we wel de volgende afspraken:

Rustig er naar toe lopen, niet rennen geen lawaai.

In het lokaal gaan we allemaal in een kring zitten.

Als iedereen rustig zit zal ik gaan uitleggen wat we gaan doen.

 

Als iedereen zit dan vertel ik dat we beginnen met een spelletje. Een doorgeefspelletje. Je mag er niet bijpraten, alleen uitbeelden.

Echter als ik in mijn handen klap dan moet iedereen stoppen want dan moet ik wat uitleggen of dan gaat er iets fout.

Spel 1

         Je hebt een grote bal in je handen en die geef je door aan je buurman/vrouw.

         Een ronde oefenen

         Nu een klein balletje

         Een veertje

         Nu gaat het na een paar x doorgeven veranderen in iets tegengesteld. Heel groot/klein/

         Zwaar licht/ glibberig plakkerig.

 

Spel 2

 

Domino

Je mag niet praten, alleen uitbeelden.

         Straks allemaal een kaartje waar iets op staat wat je moet uitbeelden.

         Goed opletten, want er zijn er twee van

         Heb jij hetzelfde dan ga je meedoen met de anderen

         Dan gaat de ander weg, en beeld je de tweede handeling uit op je kaartje.

         Zo gaat het maar door.

         Ik doe het voor en begin zo.

 

Nabespreken.

Hoe vonden jullie het?

Moeilijk?

 

Inspringspel

 

         Geen pantomime, wel praten

         Begint met 1 speler

         Als ik klap kunnen kinderen hun vinger opsteken om mee te gaan doen.

         B.v. het begint met een dokter, dan een patiŽnt, moeder van een patiŽnt, dokter-assistente.

         Na vijf kinderen stopt het, en begint er weer een nieuwe situatie.

Tot slot weer nabespreken

 

Hoe vonden jullie het?

Moeilijk? Wat was er moeilijk/makkelijk

Keken de kinderen goed naar elkaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  minuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35  minuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 minuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal: 55

minuten

 

 

  


 

Voorbereidingsformulier A • Lesbeschrijving

 

Bordgebruik

 

n.v.t.

 

Inrichting van klas/ruimte

 

 

Speellokaal, kinderen zitten in een kring.

 

 

 

 

Organisatie (groeperingvormen, leer- en hulpmiddelen, gebruik van ICT-programmatuur, etc.)

 

 

 

 

Betrokkenheid (hoe te realiseren?; hoe vast te houden?; hoe te herstellen?)

 

Door veel te laten doen, zelf te laten verzinnen.

 

 

 

Aandacht voor verschillen (zorgverbreding, NT2, ICO)

 

 

 

 

Zelfevaluatie: (wat deed ik goed?; gedragsindicatoren, wat kan ik verbeteren?; wat is mijn vervolgaanbod?; in

hoeverre heb ik aan mijn competenties gewerkt?)