Anette                          groep: 1 en 2                         27 kinderen  

Werkvorm: Inspringspel
Beginsituatie:

 

Doelen:

De leerlingen leren van elkaar handelingen over te nemen, dmv spiegelen.

De leerlingen leren op elkaar in te spelen en situaties over te nemen.

Opstelling/ruimte:

Deze les wordt gegeven in het speellokaal. Het blauwe vierkant in het midden is steeds weer het centrale punt bij uitleg.

Materiaal:

Geen

Inleiding: 10 minuten

Spiegelen.

De kinderen gaan in tweetallen tegenover elkaar staan in een lange rij.

Ik trek een denkbeeldige spiegel van de ene kant van het lokaal naar het andere.

De kinderen gaan elkaar spiegelen. Een rij kinderen is aangever, de andere is volger.

Ter afsluiting mogen een aantal kinderen laten zien wat ze geoefend hebben.

Kern: 15 minuten

Aanbelspel.

Ik speel dit spel op het blauwe vierkant, waarbij één zijde is opgelaten.

Ik speel een situatie voor. “De bal van de buurjongen is in de tuin geschopt. De buurjongen komt hem terug vragen.”

Wie kan er allemaal aan de deur komen bij je thuis?

Zo komen er een aantal voorbeelden naar voren.

Daarna mogen de kinderen zelf nog een aantal situaties bedenken en laten zien.

Afsluiting: 10 minuten

De kinderen gaan in tweetallen met de oefening uit de kern aan de slag.

Op het einde mogen enkele kinderen nog laten zien wat ze bedacht hebben.

Evaluatie:

Deze les liep erg goed. De kinderen waren heel enthousiast bezig.

De gegeven voorbeelden werden wel erg veel gebruikt, maar dat had ik ook wel verwacht. De kinderen speelden heel vrij. Met name een aantal jongste kleuters.