Vanuit het OC en W en het SLO zij kerndoelen voor drama opgesteld voor het basissonderwijs. Voor het vak drama zien deze kerndoelen er als volgt uit:

A: Vaardigheden:

De leerlingen kunnen in hun spel gebruik maken van stem, taal, beweging en mimiek

De leerlingen kunnen hun aandacht gericht houden op hun rol, de uit te beelden situatie, zichzelf, de medespelers, het speelvlak en de toeschouwers.

De leerlingen kunnen op basis van informatie over rollen, situatie en/of verhaalbegin een spel improviserend spelen.

B: Verbeelden:

De leerlingen kunnen diverse gegevens voor een spel gebruiken

De leerlingen kunnen relaties leggen tussen spel en dagelijkse werkelijkheid

C: Vormgeven:

De leerlingen kunnen iets voordragen

De leerlingen kunnen bij het spelen van verhalen gebruik maken van diverse verhaalelementen

De leerlingen kunnen middelen als decor, rekwisieten en schmink in het spel herkennen en gebruiken


Op dit moment ligt er een voorstel met betrekking tot de herziening van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Voor de kunsteducatie is dit echter geen goed nieuws, want de bovenstaande kerndoelen voor kunstzinnige oriŽntatie worden behoorlijk uitgekleed.

In deze herziening is voor drama-onderwijs het volgende beschreven:

Leergebied 5: Kunstzinnige oriŽntatie.

Kunstzinnige oriŽntatie is gericht op het vergroten van het repertoire van kinderen om hun ideeŽn, beelden, ervaringen en belevenissen uit te drukken met middelen als stem, taal, muziek, beelden, houding, mimiek en spel. Kunstzinnige oriŽntatie is ook gericht op het ontwikkelen van begrip en waardering voor uitingen van anderen. Het kan daarbij gaan om uitingen in beeld, muziek, taal, spel en beweging van medeleerlingen, maar ook om het leren kennen en begrijpen van hoe mensen in de loop van de tijd met kunstzinnige middelen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.