Ki Ageng Hadji Ngabehi Soerodiwirdjo (1886-1944)

GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN PENCAK SILAT

Pencak Silat
vernuftig vechten

Pencak Silat ontstond ongeveer 1200 jaar geleden in IndonesiŽ. Tussen de 13de en 14de eeuw is deze kunst geperfectioneerd gedurende het machtige rijk van Mojopait ( betekent bitter staal). Men zegt dat bij de gevechten gebruik werd gemaakt van geheimzinnige (stille) krachten. Pencak Silat is tegenwoordig een algemene benaming voor de krijgskunst waarvan de oorsprong ligt in de eilandengroep tussen IndonesiŽ, MaleisiŽ, Singapore en Brunei.

Pencak Silat was eigenlijk een bewegingskunst voor zelfverdediging waarbij de souplesse, snelheid en elegante bewegingen het kenmerk waren. Omdat Pencak Silat eigenlijk twee aparte begrippen zijn, moet het gelezen worden als "Pencak" en "Silat".

Pencak vertegenwoordigt het culturele en kunstzinnig leven, zoals dat in het Oosten in het gewone dagelijks leven voorkomt. De kunstvoorwerpen zoals wij die kennen in de vorm van houtsnijwerken (wajang poppen en maskers), batik, bloemsierkunst en het maken van een kris (mes) zijn daar voorbeelden van.

Silat is het gedeelte dat gebaseerd is op de aanvalstechnieken en een keiharde trainingsmethode. Traditioneel was Silat een deel van de basisopvoeding van kinderen en voor de jongens een voorbereiding op het 'man' worden. Silat houdt vele dingen in zich; het versterkt de zelfkennis, het leert zelfdiscipline, integriteit, verantwoordelijkheid, trouw en vereist samenwerking tussen de beoefenaars.

Pencak Silat is ontstaan uit de eeuwenoude gevechts technieken uit de Indonesisch - Maleisische eilandengroep. Tijdens de lange geschiedenis van (onderlinge) oorlogen tegen andere stammen en koninkrijken vermengden de verschillende stijlen zich. Al die stammen en koninkrijken hadden in het begin elk hun eigen stijl en techniek.
H
et gebied dat ze bewoonden bepaalde voor een groot deel ook de vorm van hun stijl en techniek. Zo zal een stam uit de bergen een andere stijl en vorm hebben dan een stam uit een rotsachtig en glad gebied of een stam die midden in de jungle woont. 
                

 

Pencak Silat

Wil je ook Pencak Silat gaan doen, zoek dan in het telefoonboek, de gemeentegids of op het internet naar een school of vereniging in je buurt.

Neem ook eens een kijkje bij de 
Nederlandse Pencak Silat Bond

NPSB

Wil je meer weten over Pencak Silat,
klik dan op onderstaande pesilat.


Nog in ontwikkeling.

Terug naar de hoofdpagina