Adoptiesite van Mariël en Marc

Zoals je je kunt voorstellen, gaat er aan de adoptie van een kindje het één en ander aan speciale voorbereiding vooraf gegaan. Natuurlijk is hij of zij een kindje als ieder ander. En natuurlijk is het belangrijk om het kindje niet in een uitzonderingspositie te plaatsen. Toch brengt de geadopteerde achtergrond van hem of haar omstandigheden met zich mee, waarmee toch rekening gehouden moet worden wil hij of zij kunnen opgroeien tot een gelukkig persoon. Om je iets meer informatie te geven vertellen we hier wat over het zogenaamde "hechtingsproces". Dit om ervoor te zorgen dat je iets meer begrijpt van deze situatie! We willen absoluut niet belerend, neurotisch of betweterig overkomen hoor. Integendeel juist. Wij willen juist duidelijkheid scheppen om straks lastige of pijnlijke situaties te voorkomen.Het hechtingsproces
Het hechtingsproces komt er kort gezegd op neer dat het voor elk kind erg belangrijk is, dat het zich in zijn of haar eerste levensjaren volledig kan hechten aan zijn of haar ouders/verzorgers. Door middel van deze fundamentele hechting kan het kind op latere leeftijd met een gevoel van basisveiligheid en vertrouwen in het leven staan. Adoptie is in die zin bijzonder, dat het hechtingsproces zich niet vanzelf ontwikkelt. Door onstabiele ervaringen in het verleden is het beslist niet vanzelfsprekend dat er zonder meer een vertrouwensband ontstaat tussen het kind en de adoptiefouders. De band met een adoptie-kind moet groeien. Als dit proces niet goed wordt begeleid loopt het geadopteerde kind het risico om onveilig gehecht te raken. Een onveilige hechting houdt in dat het kind géén of juist heel veel contacten aan zal gaan. Het is echt niet in staat een diepe en hechte vriendschap op relatie op te bouwen. Dat dit een negatieve invloed zal hebben op de ontwikkeling, en daarmee ook de toekomst van een kind, zal voor elk weldenkend mens duidelijk zijn.


Het hechtingsproces van ons kindje
Voor een geadopteerd kindje gaat zijn/haar leven twee maal van start. In het geboorte-land heeft hij/zij al een heel bewogen eerste periode meegemaakt. Omdat hij/zij nog geen stabiele en blijvende relatie met een vaste verzorger heeft gekend, is zijn/haar hechtingsproces min of meer verstoord geraakt. Bovendien heeft hij/zij totaal geen besef van wat hem/haar de afgelopen weken allemaal is overkomen, laat staan dat hij/zij weet dat wij zijn/haar nieuwe ouders zijn geworden. Toch zal hij/zij zeker aanvoelen dat haar wereld compleet is veranderd. Hij/zij zal hierdoor flink in de war kunnen zijn.
Wij willen jullie dan ook vragen zijn/haar te ondersteunen in de opbouw van een veilige en vertrouwde basis. Deze menselijke levensvoorwaarden zal hij/zij in eerste instantie moeten ontwikkelen door een hechte relatie met de nieuwe "papa en mama" aan te gaan.

Hoe kunnen jullie hem/haar helpen om zich aan de nieuwe "papa en mama" te leren hechten? Door zeker de eerste tijd enige afstand van hem/haar te houden! Door hem/haar niet op schoot te nemen, te knuffelen of een aai over zijn/haar bolletje te geven!
Door hem/haar niet te veel aandacht te geven met geluiden, woorden, spelletjes etc.! Door hem/haar niet rechtstreeks cadeautjes, koekjes, snoepjes etc. te geven! Kortom: alle contacten moeten in de gewenningsperiode op de papa en mama gericht zijn.
Ook na deze eerste tijd blijft het van belang om rekening te houden, zij het in mildere vorm, met de ontwikkeling van zijn/haar hechtingsproces.
Met behulp van bovenstaande maatregelen zal hij/zij worden geholpen om te wennen en zich te kunnen binden aan de nieuwe ouders. Hij/zij zal gaan beseffen: "Zij horen bij mij en ik hoor bij hen, alleen zij zijn mijn papa en mama!". Hierdoor zal het hechtingsproces op gang worden gebracht.


Overdreven, al die regels?
Wij kunnen ons helemaal voorstellen dat bovenstaand betoog op jullie misschien wat overdreven of geforceerd overkomt. Ook wij hadden het fijner gevonden als hij/zij direct jullie aandacht en genegenheid had mogen ontvangen. Toch willen wij ons houden aan de zeer dringende adviezen die wij kregen van de specialisten op adoptie gebied. Door ons vooral in de beginperiode zo goed mogelijk aan deze adviezen te houden, zal hij/zij een vaste en veilige basis voor de toekomst kunnen opbouwen. Hoe lang deze beginperiode zal duren weten we nu nog niet. De deskundigen adviseren een periode van 3 maanden, maar of dit echt noodzakelijk zal zijn willen we laten afhangen van de ontwikkeling van hem/haar. Onze zoon/dochter krijgt op deze wijze het vertrouwen dat wij er altijd voor hem/haar zullen zijn. Met die zekerheid op zak kan hij/zij de rest van de wereld gaan verkennen en gezonde contacten met anderen aangaan.

Ter willen van de goede toekomst van onze zoon/dochter rekenen we op jullie begrip en medewerking.