Torenbrand St. Servaas 09-09-1955

Kort verslag van de brand:

Bij aankomst is direct de opdracht gegeven dat de nabij gelegen klooster- en schoolgebouwen moesten worden ontruimd. Daarna is de ladderwagen en Opel 4 opgesteld en aangesloten op de brandkraan. Gelijktijdig is de sprinklerinstallatie in de St. Servaaskerk in werking gesteld. Na verkenning in de toren werd er een slangleiding vanaf de Commer op de zijtrappen van de Keizerzaal ingezet om de vallende brandende torendelen in de dakgoten af te blussen. 1 slangleiding aangesloten op de motorspuit werd aangelegd tot de verdieping waar de grote klok  staat opgesteld. Terwijl de toevoerleiding 3" uitgelegd tot de hoogte onder de betonvloer van de toren. Op de brandkraan in het Pandhof is toen nog een slang aangesloten voor de bescherming van de omliggende daken van de zijbeuken en boven de kloostergangen, terwijl er nog een transportleiding gelegd werd vanaf de Jeker in de Looiersgracht tot op het H.V. Veldekeplein. De brandende delen boven de gewelven waren toen met een op de sprinklerinstallatie aangesloten brandslang geblust. De brandweer van Heerlen heeft de druk van de beschermende stralen door middel van hun draagbare motorspuit verhoogd. De brandweer van Aken hebben mede de bluswerkzaamheden en de nablussing in de toen ingezet. Daarna is begonnen met het sloopwerk van de gevaarlijke torendelen die nog waren blijven staan. Om 12.00 uur zijn met uitzondering van het slangenmateriaal aangesloten op de B.B. spuit alle slangen opgeruimd. Om 13.30 uur was al dit materiaal op de kazerne terug, waarna de voertuigen weer uitrukklaar zijn gemaakt. Zaterdagmorgen zijn alle slangen van de brandweer teruggetrokken en is en slangleiding gereed gemaakt vanaf de eigen bluswatervoorziening boven de gewelven tot aan het bovenste gedeelte van de toren.

 

Lijst van de bij de brand in de St. Servaaskerk ingezette voertuigen en de daar gebruikte materialen.

Ambulancewagen G.G.D.                                                                    1
Hogedrukmistspuit Commer 1
Autospuit groot vermogen Opel 4 en Mercedes 2
Motorspuit groot vermogen Ford V8 en B.B. spuit 2
Draagbare motorspuit brandweer Heerlen 1
Stationaire moorspuit, blusinstallatie van de kerk 1
   
Bluseenheden totaal 7 stuks

 

Automatische draailadder Gem. Maastricht 1
Automatische draailadder Gem. Aken 1
   
Totaal 2 stuks

 

Schuifladders van Mercedes lange 2
Schuifladders kort 3
Schuifladders metaal van Brandweer Aken 1
   
Totaal 6 stuks

 

Straalpijpen 8 stuks

Slangen:

3" gevoerde slangen lang 20 meter 52 1040 meter
2,5" gevoerde slangen lang 20 meter 2 40 meter
2,5" gevoerde slangen 15 meter 9 135 meter
2,5" ongevoerde slangen 20 meter 20 400 meter
2" gevoerde slangen lang 20 meter 18 360 meter
1" volrubberslangen lang 25 meter 2 50 meter
     
Totaal 103 2025 meter

 

Materialen:

Gereedschapskist met kleine sloopmiddelen 1
Bijlen groot 1
Bijlen klein 1
Handzagen 1
Schoppen 3
Puinhaken 2
Handlampen 4
Straatvegers 4
Slangenbruggen (overrijdstukken) 4
Diverse slangophouders 4 paar


Na afloop van de bluswerkzaamheden is in de toren een lichtleiding aangelegd door de Technische Dienst van het Gem. Electriciteitsbedrijf, ten behoeve van de bewakingsdiensten.

Door de Gemeente Politie, zijn ter voorkoming van ongevallen door afwaaiende torendelen, de nabijgelegen straten van alle verkeer afgesloten.

 

Verzekering en schade:

De kerk was tegen brand verzekerdbij de onderlinge kerkelijke brandwaarborg mij St.-Donatus.

Gebouwen fl. 5200000,=
Inboedel fl. 1703000,=
   
Totaal fl. 6903000,=

Vermoedelijke oorzaak:

De brand is vermoedelijk ontstaan door het verrichten van loodgieterswerkzaamheden, in of aan de torenspits.


 

foto1: Rookontwikkeling in de toren

foto2: Torenspits breekt af over een lengte van 25 meter en komt omlaag

foto3: Bluswerkzaamheden vanuit de ladderwagen