KENNEL VAN CINU’S HOF

HOME

DAAN EN ANS

IN MEMORIAM

RAS

NESTEN

KENNELDAG

 

 

Toen wij ons in 1994 op de wachtlijst voor een Entlebucher Sennenhond lieten plaatsen konden we niet vermoeden dat ons leven de 20 jaren daarna door de Entlebucher beheerst zou gaan worden.

Ans belandde in het verenigingsleven en werkte vanaf 1999 met hart en ziel voor de  Entlebucher Sennenhonden Club die per 1 januari 2016 opgeheven is.

Een behoorlijk uit de hand gelopen hobby werd het in kaart brengen van zoveel mogelijk entlebuchers. Met behulp van het stamboomprogramma Animal Stackers heeft Ans zoveel mogelijk honden met hun gezondheidsuitslagen in gevoerd. Dit programma werd up-to-date gehouden door de uitstekende samenwerking met de buitenlandse sennenhonden verenigingen.

 

 

Omdat we destijds graag een nestje wilden fokken volgde Ans de nodige cursussen en werden de daarbij behorende examens met goed gevolg afgelegd.

Zij slaagde op 16 juni 1999 voor het diploma kynologische kennis 1 en op 24 februari 2000 voor het diploma kynologische kennis 2. Deze examens worden afgenomen door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Het bewijs van vakbekwaamheid werd op 20 september 2000 afgegeven. Dit examen wordt afgenomen door De Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit, dat onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij valt.

 

 

Een kennelnaam werd aangevraagd. Wij zochten een naam die bij ons past, een naam die wij met ons mee kunnen dragen wáár wij ook in de toekomst zouden wonen. Uiteindelijk hebben wij een deel van de namen van onze twee eerste entlebuchers, Numa v.d. Waldmarch en Ciska v. Lühler Dick gebruikt. De eerste lettergrepen van beide namen zijn omgekeerd gekoppeld omdat dat beter “klinkt”: van Cinu’s Hof.

Gefokt hebben wij altijd naar eer en geweten. Soms binnen de rasvereniging, soms enkel als lid van een buitenlandse rasvereniging. Maar altijd, net als iedere andere fokker die ontvangt, met F.C.I stambomen afgegeven door De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

We volgden altijd de regels van de (buitenlandse) rasvereniging en dat betekent van beide ouderdieren: Heuponderzoek, ECVO-oogonderzoek incl. gonio, PRA-test, onderzoek naar ectopische ureteren. Daarnaast exterieurbeoordelingen en een gedragstest. Verder fokken wij niet in lijnen die bekend zijn met epilepsie en fokken we niet met honden die een bewezen drager van glaucoom zijn.

De fokkerij is verleden tijd. In april 2009 fokten we ons 8e en tevens laatste nestje entlebuchers. Daarvan is Hiska gebleven, zij is helaas veel te jong gestorven.