ARS oorlogscollectie

 

 

Op zolder bewaar ik een aantal documenten en een paar voorwerpen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Verder heb ik veel boeken en dvd's met documentaires, ook in kleur, die de oorlog doen herleven. Op zolder staat een vitrinekast met bouwmodellen die ik heb gemaakt van legervoertuigen van zowel de Duitse Wehrmacht als gealieerde voertuigen. Daarbij staat een legerkist van mijn grootvader uit de Eerste Wereldoorlog. Hierin bewaar ik een morse apparaat die door de ondergrondse is gebruikt aan de Kloosterstraat 9 te Assen, waarmee men contact onderhield met Londen. Vanuit deze woning is een succesvolle overval gepleegd op het nabijgelegen Huis van Bewaring, waar verzetsstrijders gevangen werden gehouden. Ook bewaar ik er documenten uit de Tweede Wereldoorlog.

 

Dit is de legerkist van mijn grootvader die hij gebruikte tijdens zijn mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog. In deze legerkist bewaar ik het morse apparaat dat ik overgenomen heb van het helaas opgeheven oorlogs- en verzetsmuseum aan de Kloosterstraat 9 in Assen. Dit morse apparaat werd gebruikt door de ondergrondse om vanuit dat huis contact te houden met Londen. Waarschijnliljk is hiermee ook het bericht verstuurd dat de overval op het huis van bewaring in Assen gelukt is. Tijdens die overval op 11 december 1944 werden verzetsstrijders bevrijd uit het huis van bewaring. Tevens afkomstig uit dit museum is het bord "Voor Joden Verboden".
Tot mijn collectie behoren deze twee Jodensterren die Joden verplicht waren om te dragen.
Zeker is dat in ieder geval één van deze Jodensterren gedragen is door de persoon die dit persoonsbewijs bij zich droeg. Zij was in de oorlog woonachtig op het adres waar ik van 1954 tot 1960 gewoond heb, het Loopendediep 12a in Groningen.
Zeker is dat in ieder geval één van deze Jodensterren gedragen is door de persoon die dit persoonsbewijs bij zich droeg. Zij was in de oorlog woonachtig op het adres waar ik van 1954 tot 1960 gewoond heb, het Loopendediep 12a in Groningen.
Zeker is dat in ieder geval één van deze Jodensterren gedragen is door de persoon die dit persoonsbewijs bij zich droeg. Zij was in de oorlog woonachtig op het adres waar ik van 1954 tot 1960 gewoond heb, het Loopendediep 12a in Groningen.

 

Dit persoonsbewijs behoorde aan mijn inmiddels overleden tante. Zij was in de oorlog actief als koerierster voor de ondergrondse. Het persoonsbewijs is afgegeven in de gemeente Onstwedde. Haar beroep was kantoorbediende. Na de oorlog heeft zij de verpleegstersopleiding gevolgd en is jarenlang assistente geweest van een schoolarts.
Dit persoonsbewijs behoorde aan mijn inmiddels overleden tante. Zij was in de oorlog actief als koerierster voor de ondergrondse. Het persoonsbewijs is afgegeven in de gemeente Onstwedde. Haar beroep was kantoorbediende. Na de oorlog heeft zij de verpleegstersopleiding gevolgd en is jarenlang assistente geweest van een schoolarts.
Dit persoonsbewijs behoorde aan mijn inmiddels overleden tante. Zij was in de oorlog actief als koerierster voor de ondergrondse. Het persoonsbewijs is afgegeven in de gemeente Onstwedde. Haar beroep was kantoorbediende. Na de oorlog heeft zij de verpleegstersopleiding gevolgd en is jarenlang assistente geweest van een schoolarts.