Update

1 Jan, 2017:
Versie 4.0.

Anonieme CV's
Procesmanager
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Bald Consulting, die alleen de verbinding tot stand brengt, maar er verder geen zakelijk belang bij heeft. Het grootste belang is het tot stand brengen van een goed gesprek, waar hopelijk vervolg uit voorkomt. Omdat iedereen persoonlijk bekend is, kan, na toestemming, wel een referentie worden gegeven.


Alle CV's zijn opgeslagen in het PDF-formaat. Hiervoor is een gratis reader beschikbaar, te downloaden vanaf: http://get.adobe.com/nl/reader/