Het Aekinger Zand

 

Stilte, rust, geen auto's, geen bewoonde wereldgeluiden...............enkel het ruisen van de wind, het zingen van de vogels en een eindeloze vlakte.
 

 

 

 

 

 

Het Aekingerzand is een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen, dat deel uitmaakt van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het Aekingerzand ligt nabij Appelscha in het grensgebied van de provincies Drenthe en Friesland.

Gebieden met stuifzand komen betrekkelijk weinig voor in Nederland. Het Aekingerzand (ook wel de Kale Duinen genoemd) is één van die gebieden. Omdat door bebossing het stuifzandkarakter verloren dreigde te gaan heeft Staatsbosbeheer besloten tot het kappen van 200 ha bos. Een kudde schapen zorgt voor de begrazing van de heide in het gebied. Precies op de grens van de provincies Drenthe en Friesland ligt de Grenspoel, een ven aan de rand van het stuifzandgebied.

Aan de rand van het gebied bevindt zich een uitkijktoren, die in 1995 gebouwd is door leerlingen van het Bijzonder Jeugdwerk Aekinga uit Appelscha.

 

Urenlang lopen, geen mens tegenkomen.........genieten van de natuur hoe die hoort te zijn, dat maakt tevreden en moe.

 

 

 

 

geschiedenis Aekingerzand

 

 

 

De soms wel 5 meter dikke zandlaag is in de laatste ijstijd door de wind aangevoerd. Al in de IJzertijd werd het gebied rond het Aekingerzand bewoond. Grafheuvels en een hunnebed bij Diever wijzen hierop. Later liet men schapen en rundvee grazen op de heidevelden. De mest uit de stallen vermengd met heideplaggen werden gebruikt als mest voor de 'essen'. Essen zijn hoog gelegen akkers.
De heidevelden werden zo intensief gebruikt dat er kale plekken ontstonden waar het zand ging stuiven. Rond 1850 bedreigden enorme zandhopen de dorpen en akkers in de buurt en worden de eerste grove dennen gepland om het stuiven tegen te gaan.

Rond 1900 kwam er langzaamaan een einde aan de bemesting met heideplaggen door de opkomst van kunstmest. De zandvlakten en heidevelden werden steeds meer bebost en zo ontstond het Drents-Friese Wold. Vanaf 1990 is rondom het Aekingerzand weer veel bos gekapt, de wind kan het stuifzandgebied nu open houden.

 

 

Aan elke dag komt een einde en voor het helemaal donker zou zijn, hebben we de terugreis ingezet.

 

 

Terug