de Posbank

een stukje Veluwe, waar het vooral glooit in het landschap. Waar je vervooruit kan kijken en van een prachtig landschap kunt genieten.

De ondergrond van het gebied is grotendeels vormgegeven tijdens de voorlaatste ijstijd. De aanwezige zandgronden werden door de gletsjers, die toen vanuit 

Scandinavië Nederland binnendrongen, opgestuwd tot heuvels, de stuwwallen.Deze heuvels, zoals de Zijpenberg en de Posbank, zijn nu kenmerkend voor het gebied. Het hoogste punt is het Signaal Imbosch(109,9 m). Toen de gletsjers aan het einde van de voorlaatste ijstijd smolten, werden door het smeltwater diepe dalen uitgesleten, die in het gebied rond de Posbank nog goed te zien zijn. Tijdens het laatste ijstijd, bereikten de gletsjers Nederland niet, maar werd door de wind zand en stof in het toen kale landschap verplaatst. In de luwte van de stuwwallen werd het fijne stof afgezet, dat nu in de dalen in het zuiden van het gebied aanwezig is als een laag vruchtbare löss. Toen na de laatste ijstijd het klimaat warmer werd, raakte het gebied na verloop van tijd geheel bedekt met loofbos. 

Na de vestiging van de eerste mensen in de omgeving werd in de loop der tijd het meeste bos gekapt of verdween door overmatige begrazing door schapen en runderen. Hierdoor ontstonden uitgestrekte heidevelden, zoals het Herikhuizerveld en de Rheder- en Worthrhederheide. Op sommige plaatsen verdween in de middeleeuwen zelfs alle begroeiing en ontstonden zandverstuivingen, zoals het Rozendaalse zand en het Rheder- en Worthrhederzand. Alleen enkele oude hakhoutbossen zoals de Imbosch, 't Asselt en de Onzalige bossen bleven altijd met bos begroeid.

 

 

 

 

Niet overal wordt gewaardeerd dat je viervoeters los hebt rondlopen. Met name op de Posbank waar ook schotse hooglanders grazen, moesten Fire, Tweed en River aan de lijn. Niet dat ze het leuk vonden, maar toch genoten ook zij van de vele wandelingen.

Paleis Het Loo

een stukje vaderlandse geschiedenis of hoe de oranjes geleefd hebben.  Het gebouw is ontworpen en gebouwd in de 17e eeuw, naast het kasteel Het oude Loo, welke niet publiekelijk geopend is. Het is momenteel een nationaal museum.

Samen spelen in het Grindbos, achter het park, waar vele andere honden liepen.

 

 

At the end of the day

the open fire is at his best

there's nothing more to do or to say

We lay down by the warmth and take a rest

 

Terug