Een andere tak van sport die we bedrijven is het schapendrijven. Een heel andere dimensie dan agility. Agility laat de mensen bijeenkomen met soms 300 tegelijk. Veel lawaai en soms....heel soms vraag ik mij af wie hier op de voorgrond staat.....de hond of de mens.
Nu kan ik wel zeggen dat het bij het schapendrijven er anders aan toe gaat, maar helaas moet ik hier het antwoord verschuldigd blijven, want we zitten nog in de trainingsfase. Wedstrijden behoren voor ons nog even toe aan de toekomst. Maar het trainen is veel intensiever. Zo sta je een kwartier of een half uur op het veld samen met een kleine kudde schapen. Na afloop laat onze Thun zich pardoes in de drinkbak vallen, om een beetje af te koelen. Eén zijn met je hond, samen de kudde besturen en dat in een groot veld en het liefst alleen natuur rondom je heen, geeft een enorme kick.
De Outrun...A - B
 de border moet zorgen dat hij achter de kudde schapen komt, die hij naar de handler moet toedrijven. Dit moet gebeuren door met een zo groot mogelijke boog achter de schapen te komen op een 12-uurs positie. Afhankelijk in welke klasse je loopt, kan de afstand tussen handler en schapen tussen de 100 tot 500 meter bedragen.

De Lift....B - -C
Hier bedoelt men mee hoe de hond de kudde in beweging brengt.

De Fetch.....C - D
Het is nu de bedoeling om de schapen in een zo recht mogelijke lijn naar de handler te brengen, daarbij moet de kudde door een fetchpoort lopen. De fetch eindigt wanneer de schapen achter de handler zijn gekomen.

De Drive.....D - E
Hierbij wordt de kudde van de handler weggedreven naar (volgens tekening) naar linksvoren waar ze een fetch moeten passeren. Hierna wordt de weg vervolgd naar rechts om vervolgens een tweede fetch te passeren. Soms noemt men deze laatste ook wel een crossdrive. Met een scherpe bocht gaat het weer richting handler, zodat men bij E...de Shedding ring uitkomt.

De Shedding....E
Vanaf hier mag de handler zijn positie verlaten om samen met zijn hond de kudde te kunnen scheiden in twee groepen. In klasse drie heeft men nog een extra variant, namelijk De Single.....hierbij wordt maar één schaap van de rest gescheiden, maar dit gebeurt ook in de shedding ring.

De Pen....F
Afsluitend geheel is de pen. Hierbij moet de hond de schapen in de pen drijven. De handler opent en sluit daarbij poort, maar dit mag geenszins leiden dat de poort een hulpstuk wordt om de schapen verder de pen in te krijgen.

Puntenverdeling:

Outrun             : 20 punten
Lift                  : 10
Fetch               : 20
Drive               : 30
Shedding         : 10
Single              : 10
Pen                 : 10