Gerrit van der Wielen, stadsarchitect van Leeuwarden 1813-1843

(bron: het boek "De Prins Frederikkazerne te Leeuwarden")

Gerrit Sjoerds van der Wielen, geboren te Tytsjerk en gedoopt op 11 januari 1767, overleden te Leeuwarden op 5 mei 1858.

Beroepen: timmerman en vervolgens stadsarchitect van Leeuwarden van 1824 tot 1843.

Ondertrouw/tr. op resp. 14 en 30 mei 1790 in de Westerkerk te Leeuwarden met Debora Broersma

Woonadressen:Gerrit en zijn gezin wonen in 1808 op het adres Sacramentsstraat (K026) te Leeuwarden (bron: quotisatie 1808). Ze zijn in 1815 nog steeds woonachtig op hetzelfde adres (bron: registre civique 1811).

Eigenaar van de volgende woningen
K042, huurwaarde 48,00, huurders: Johannes Broersma, leeftijd 58 jr.; Pieter van der Wal, ingeschr. 1825.
I157, huurwaarde 40,00 huurders: Haitze Alberts Goedkoop, leeftijd 25 jr; Bote van der Heide, leeftijd 23 jr.; Klaas Suringbroek, leeftijd 56 jr.
K051, huurwaarde 44,00, huurder: Hendrik van der Heide,leeftijd 51 jr.
E084, huurwaarde 200,00, huurder: Christiaan Kunst, leeftijd 52 jr.
K026, huurwaarde 44,00, huurder: Jan van der Wielen, leeftijd 21 jr.
Gerrit is daar zelf ook woonachtig, huurwaarde 275,00.
Hij blijkt tevens geregistreerd te staan op het adres K025.
K154, huurwaarde 70,00, huurder: Jan van der Wielen, leeftijd 26 jr.
K047, huurwaarde 24,00, werkverblijf van Gerrit van der Wielen.
(bron: Stemgerechtigden 1824.)

Werken van Gerrit:Ontwerpen van zijn hand zijn de synagoge (1805), het voormalige politiebureau aan de Nieuwestad, de Zalen van der Wielen (nu Schaaf), woonhuis Bieruma Oosting(1810-20) aan de Weerd en de huidige Theeschenkerij (1842) in de Prinsentuin. Verder is hij de ontwerper van de Frederik Kazerne (1825). Aangezien hij onbekend was met de specifiek militaire eisen van het project kreeg hij de opdracht onder de uitdrukkelijke voorwaarde zich vooraf in Den Haag op de hoogte te stellen van het ontwerp van de Oranjekazerne die toen juist in aanbouw was. (bron: "De Prins Frederik Kazerne te Leeuwarden").

kinderen:
1. Grietie van der Wielen, geb. Leeuwarden 1 mei 1791, doop Leeuwarden 27 mei 1791
2. Sjoerd van der Wielen, geb. Leeuwarden 18 maart 1793, doop eeuwarden 9 mei 1793, Beroep: steenhouwer. , overl. Goaingarijp 28 augustus 1867
3. Grietie van der Wielen, geb. Leeuwarden 15 mei 1795, doop Leeuwarden 5 juni 1795
4. Jaane van der Wielen, geb. Leeuwarden 3 november 1797, doop Leeuwarden 15 december 1797
5. Pietie van der Wielen, geb. Leeuwarden 17 juli 1801, doop Leeuwarden 12 augustus 1801
6. Jan van der Wielen, geb. Leeuwarden 4 juni 1803, doop Leeuwarden 16 juli 1803
7. Willem van der Wielen, geb. Leeuwarden 24 maart 1806, doop Leeuwarden 23 april 1806
8. Janneke van der Wielen, geb. Leeuwarden 25 februari 1809, doop Leeuwarden 31 maart 1809