Welkom op onze site
Wie zijn wij?
Wij zijn een organisatie voor en door christenen. Wij zijn niet op winst belust, maar om de liefde en het welzijn voor elkander, en onze medemensen. In de provincie Groningen zijn wij het meest bekend door het organiseren van succesvolle alleenstaanden avonden voor christenen met als motto:
Genesis 2:18
En de Here God zeide, het is niet goed, dat de mens alleen zijt; 
(Staten vertaling)