stamvader van de duiven
Het Belgke is de stamvader van het grootste deel van mijn duivenbestand.
Hij is als pieper in 1994 bij me aankomen vliegen. Na contact opgenomen te hebben met de liefhebber (A. Wils uit Turnhout) mocht ik hem houden. Twee jaar heeft hij zeer goed bij me gevlogen en daarna heb ik hem in het kweekhok gezet.
Veel van zijn jongen vlogen zelfs nog beter.
Later heb ik nog meerdere duiven bij A. Wils opgehaald.
Het kweekseizoen begint bij mij in november. Er worden twee rondes van gekweekt voor eigen gebruik. Daarna kweek ik vaak nog een ronde voor de verkoop en de bonnen.
De eerste jongen liggen dus vaak al in december in de broedpannen.
uitslagen
vluchten
terug