Goed belichten van negatieven is heel belangrijk.

Voor dia's werkt dit andersom.
Deze worden juist lichter als je ze ruimer gaat belichten.
En donkerder als je ze krapper gaat belichten.

Maar we gaan nu uit van negatieven.
Om de beste resultaten te krijgen is goed belichten heel belangrijk, dit kan door de camera op automaat te zetten, en dit kan tegenwoordig veilig, want de meervoudige meetsystemen doen het denkwerk en dat doen ze 90% van de gevallen sneller en beter dan de doorsnee gebruiker!
Zeker bij het gebruik van kleurennegatieffilms met een flinke belichtingsspeelruimte en een matrixmeting of een andere meervelden-meetvorm, zijn de print resultaten goed tot uitstekend.

De belichting zet je bij voorkeur op diafragma-voorkeuze.
Daarmee bepaal je zelf de scherptediepte en je kunt die bovendien op veel reflex-camera's, op het matglas controleren, met behulp van de scherptediepte knop, als die op je camera zit en het niet te donker is.

Als de sluitertijd van belang is, zoals bij actie en sport, kies je voor een vaste tijd van b.v.1/500 seconde in de stand van sluiter-tijden voorkeur.
De camera kiest dan zelf een bijpassend diafragma, daar bij uitgaande van zowel de helderheid van het onderwerp als de filmgevoeligheid.

Handmatig

Wie zo werkt met goede resultaten, kan overstappen op M, de handmatige belichtingsstand.
De belichting blijft in eenzelfde lichtsituatie immers onveranderlijk hetzelfde!
Maar wie tevreden is met deze 90% en zich niet te veel in deze materie wil verdiepen hoeft hier niet verder te lezen.

Maar wie nog betere resultaten wil, lees gerust verder.
Dus: meet je in de zon diafragma 5,6 met een 1/500 seconde op ISO 100 film dan geld dit ook als het zonnige gebied kleiner is door een opening, poort of steeg opnemend.

De meerveldenmeting wil in zo'n geval het "omgevingsdonker" corrigeren, dus lichter maken dan gewenst dit geeft dus een verkeerd resultaat.
Handmatig belichten is dus zo gek nog niet en bovendien niet zo heel moeilijk.
Wie in alle rust eens de spotmeting (als die op uw camera zit) wil uitproberen, moet voor ogen houden dat alles binnen de kleine circel op het matglas door de lichtmeter als een gemiddelde helderheid
(zoals op de grijskaart)wordt gezien.

Voorbeelden zijn:
Voor wit en zwart moet je dus corrigeren.
Het droge zand op het strand is dus ander-halve stop lichter dan de meetwaarde.
Meet je dus f22 met 1/125 seconde en maak je daar de opname mee, dan zal het te donker overkomen.
Je kunt een goede belichting verwachten als je anderhalve stop overbelicht,
dus de camera op f 11-16 vast instellen.
Je kunt ook op wit meten en twee stops langer belichting of de stoep, en die meting aanhouden.
Een goed alternatief is meten op een grijskaart.

Detail-meting (dichterbij)

Bij moeilijken lichtverhoudingen.
Hierbij worden de belangrijkste delen van het motief gericht gemeten.

Meet het donkerste gedeelte en belicht 2 stops korter, of meet het lichtste gedeelte en belicht 2 stops langer.
Bij zwart-wit opnamen moet het donkerste gedeelte in ieder geval nog gedetaileerd worden weergegeven.
Een goede methode is meet een belangrijke donkere partij, meet een belangrijke lichte partij, neem het gemiddelde.

Bij kleuren-opname daarentegen zijn het meestal de heldere gedeelten, die nog goed doortekend moeten zijn.
Benader het onderwerp zo dicht mogelijk, meet eerst de schaduwzijde en daarna de zonzijde en neem het gemiddelde.

Wanneer de zon recht van voren komt vanuit de camera gezien (tegenlicht)kunt u volstaan met alleen maar de donkere en lichte partijen in de schaduw te meten en daarvan het gemiddelde te meten.

Als bijlage een handige tabel om opname bij avond te maken, dit is moeilijk te meten.


Onderwerp 25-32 iso 40-64 iso 80-125 iso 160-200 iso 250-500 iso
Vuurwerk, goed verlichte opname van korte afstand. 1/60sec.f.5,6-8 1/60sec.f.8-11 1/60sec.f.11-16 1/60sec.f.16 1/125.f.16
Vuurwerk in de lucht (sluiter open houden dan komt het effect van het vuurwerk beter uit). 2sec.f.11 2sec.f.16 1sec.f.11 1sec.f.16 1sec.f.16-32
Neon en reclame-lichten van dichtbij 1/15sec.f.8 1/30sec.f.2-2,8 1/60sec.f.2-2,8 1/60sec.f.2,8 1/60sec.f.4
Grote brand, kampvuur 1/15sec.f.2,8 1/30sec.f.2-2,8 1/60sec.f.2-2,8 1/60sec.f.2,8 1/60sec.f.4
Etalages (gebruik belichtingsmeter). 1sec.f. 8 1/2sec.f.8 1/15sec.f.4 1/30sec.f.2,8 1/30sec.f.4
Straatbeeld bij felle lichtreclames, etalages met een grotere scherpte van bewegende objecten. 1/4sec.f.2,8 1/8sec.f.2,8 1/15sec.f.2,8 1/30sec.f.2,8 1/60sec.f.2,8
Met een grotere scherptediepte. 2,5sec.f.8 1sec.f.8 1/2sec.f.8 1/4sec.f.8 1/8sec.f.8
Straatverlichting in kerstsfeer 20sec.f.8 10sec.f.8 5sec.f.8 2.5sec.f.8 1sec.f.8
Verlichte objecten als gebouwen, standbeelden etc. 30-60sec.f.8 15-30sec.f.8 8-15sec.f.8 4-8sec.f.8 2-5sec.f.8
Landschap bij maanlicht 5min.f8 2.5min.f8 1-1,5min.f8 1/2-1min.f8 1/4-1/2min.f8