Catalogus van de gouden en zilveren duiten geslagen in de voormalige provincies der Nederlanden 1578 - 1794

Gelderland

Holland

West-Friesland

Zeeland

Stad Utrecht

Overijssel

Friesland

Groningen en Ommelanden

Te koop

Te koop gevraagd

Links

E - mail