GROTER | KLEINER

Menu

Zie ook


Jij bent bezoeker:

0000

sinds 29 januari 2005

   

Stadium 1
Lichte verwardheid
Stadium 2
Verwardheid in tijd
Stadium 3
Voortdurende beweging
Stadium 4
Vegeteren
Aanwijzing voor de basiszorg Gebruik vragen die beginnen met wie, wat, waar of wanneer.
Raak zo weinig mogelijk deze mensen aan. Houd sociale distantie
Gebruik 'gevoelswoorden' als:ik merk, ik voel....
Raak de mensen aan en houd oogcontact
Raak de mensen aan houd oogcontact
Pas je loop aan die van de mensen aan
Spiegel hun bewegingen
Probeer hun vermogen tot het ontvangen van prikkels te stimuleren
oriŽntatie Blijven bij de tijd
Houden vast aan de realiteit van nu
Realiseren zich en voelen zich bedreigd door de eigen desoriŽntatie
Hebben geen idee van het tijdsverloop
Vergeten feiten, namen en plaatsen
De moeilijkheid met de naamwoorden neemt toe
Sluiten de meeste stimuli van buiten uit
Hebben een eigen tijdsgevoel
Zullen familie, bezoekers, oude vrienden of staf niet herkennen
Geen gevoel voor tijd
Lichaamspatroon en spieren Gespannen harde spieren. Gewoonlijk niet incontinent
Snelle directe bewegingen
Doelgerichte pas
Zitten rechtop, maar ontspannen
Zijn bewust van incontinentie
Trage bewegingen zonder schokken
Dansachtige pasjes
Vallen' vooruit
Niet bewust van de incontinentie
Rusteloos, lopen met afgemeten pas
Slap/zwak
Weinig bewegingen
Geen pogingen om incontinentie te beheersen
Frequente vingerbewegingen
Stem Hard, beschuldigend en dikwijls dreinen
Kunnen zingen
Laag en zelden hard
Zingen en lachen gemakkelijk
Melodieus
Langzaam, vast
Ogen Helder en schitterend
Gericht, goed
oogcontact
Helder, niet gericht
Neergeslagen, oogcontact heeft herkenning tot gevolg
Meestal gesloten Gesloten, gezicht kent geen uitdrukking. Zichzelf stimuleren is niet aanwezig
Gevoelens Verplaatsen herinneringen en gevoelens uit het verleden naar het heden Ontkent gevoelens Demonstreren openlijk seksuele gevoelens Moeilijk in te schatten
Persoonlijke zorg Kunnen basiszorg zelf verrichten
Proberen persoonlijke aanwijzingen te krijgen
Leggen persoonlijke zaken vaak verkeerd weg
Maken eigen regels voor het gedrag
Slechts een paar vaak gebruikte woorden
Luisteren niet naar en praten niet met anderen
Reageren op geluid en aanraking
Communicatie Positieve reactie op mensen die een vaste rol hebben en die zij kennen, reageren negatief op mensen die minder bekend zijn. Reageren op een zorgzame stem en op aanraking
Glimlachen als ze gegroet worden
Niet gemotiveerd om te lezen of te schrijven Het vermogen tot, is niet zonder meer aanwezig
Geheugen en intelligentie Kunnen lezen en schrijven
Houden vast aan regels
Kunnen lezen, het schrijven is niet meer leesbaar
Maken eigen regels
Vroege herinneringen en universele symbolen zijn het meest zinvol Moeilijk in te schatten
Humeur Bij sommigen verslechtert het humeur Willen geen spelletjes spelen Lachen gemakkelijk en vaak onverwacht Moeilijk in te schatten

 
 
 
   
 
 
Begeleiden   |    Activiteiten   |    Doelgroepen   |    Programmeren   |    Benaderingswijzen   |    Methodieken   |    Competenties
Copyright © 2012 Activiteiten-Wizard.