GROTER | KLEINER

Menu

Zie ook


Jij bent bezoeker:

0000

sinds 29 januari 2005


   

Evenals validation en snoezelen heeft warme zorg niet genezing of herstel als doel, maar staat de beleving van de oudere mens centraal bij deze benadering. Het doel van warme zorg is een sfeer te scheppen waarin gedesoriŽnteerde oude mensen zich veilig voelen waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen.

Theoretische uitgangspunten

De theoretische uitgangspunten van deze benadering komen van de verpleeghuisarts Houweling en van de psychogerontoloog Miessen. Onafhankelijk van elkaar ontwikkelden zij een zelfde visie. De visie van Houweling en Miessen is gebaseerd op de gehechtheidtheorie dat ieder individu, om vanaf de geboorte een evenwichtige ontwikkeling door te kunnen maken, een of meerdere personen nodig heeft waaraan hij zich kan hechten.

In de gehechtheidtheorie speelt de moeder een belangrijke rol. Naarmate het kind ouder wordt leert het meer voor zichzelf zorgen en neemt daarmee geleidelijk afstand van de moederschoot. Gehechtheidgedrag blijft echter wel sluimerend aanwezig in een mensenleven. In periodes van onzekerheid, kwetsbaarheid en onveiligheid krijgt een volwassen individu terug naar zijn vroegere gedragsrepertoire.

Houweling en Miessen ontdekten dat de gehechtheidtheorie aanknopingspunten biedt voor de omgang met demente oude mensen. Bij dementie brokkelt het geheugen af waarbij het laatst geleerde het eerst verdwijnt. Op den duur leidt afbraak van het geheugen tot handelingsonbekwaamheid: De vaardigheden die aangeleerd zijn gedurende de groei naar volwassenheid gaan verloren. Dit leidt tot een situatie van afhankelijkheid, die vergelijkbaar is met de situatie van een jong kind dat nog vele vaardigheden en handelingen moet aanleren. Dit verschijnsel, in combinatie met de een permanente conditie van dreiging, angsten onveiligheid die dementie schept, zorgt ervoor dat het gehechtheidgedrag weer geactiveerd wordt. Ten gevolge hiervan gaat de dementerende op zoek naar een veilige basis en warmte.

Doelgroep

'Warme zorg' is geschikt voor demente oude mensen met procesverschijnselen die variŽren van licht tot zeer ernstig. Dit betekent dat 'warme zorg' toepasbaar is bij elke vorm van dementie.

Wijze van toepassen

Bij warme zorg staat niet zozeer de hoedanigheid van de therapie, maar de aard van de zorg centraal; namelijk een veilig en warm leefklimaat binnen de afdeling. Daardoor is warme zorg een 24-uurs benadering.

Inhoud van de methodiek

Met betrekking tot de inhoud van de methodiek bestaan een aantal aandachtspunten:

Nabijheid

Voor de dementerende bejaarde is het van belang dat de hulpverlener weinig afstand neemt en niet bang is voor lichamelijk contact, zoals een knuffel. Tevens is het van belang dat de hulpverlener mee kan gaan in de wereld van de cliŽnt en wezenlijke interesse toont.

Herkenbaarheid

De omgeving van de dementerende dient vertrouwd en rustgevend te zijn. Om de afdeling zo min mogelijk op een ziekenhuis afdeling te laten lijken en om een vertrouwde sfeer te creŽren, zijn ziekenhuismeubels zo veel mogelijk vervangen door meubels die de bewoners van huis uit gewend zijn, zoals een fauteuils, kleedjes, kastjes, een vaste vloerbedekking. Daarnaast wordt zachte muziek gedraaid. Ook is het van belang dat de verzorgenden geen uniform dragen maar eigen kleding. Tenslotte is het, ter bevordering van een band tussen hulpverlener en cliŽnt, van belang dat er kleine zorgteams zijn rond een vaste groep bewoners.

Huislijkheid

Op een psychogeriatrische afdeling dient zo weinig mogelijk verboden te worden en dienen er zo weinig mogelijk regels te zijn. Dagelijks wordt er een herkenbare dagindeling gemaakt. Dat hoeft niet perse elke dag hetzelfde te zijn. Een voorbeeld is het gezamenlijk ontbijt 's ochtends in de huiskamer aan tafel, waarbij de cliŽnt de gelegenheid krijgt zijn boterhammen zelf klaar te maken. Een ander voorbeeld is het verzorgen van huisdieren. Deze kunnen het gevoel van huislijkheid ook versterken. Bij deze activiteiten is het van belang dat de bewoner de ruimte krijgt om zijn eigen tempo te bepalen.

Vrijheid

Voor mobiele bewoners is het van belang dat ze vrijheid ervaren door te kunnen rondlopen. Voor dit doeleinde is een loopcircuit het meest ideaal. Er dienen zo min mogelijk gesloten deuren te zijn. Zomers is een tuin om in te zitten en in te lopen geschikt. Ook worden er binnen deze methodiek geen dwangmiddelen gebruikt zoals verplicht zitten of in een fixatie middel.

Familie

Vanwege de band speelt de familie een belangrijke rol bij het contact van de cliŽnt met de werkelijkheid. Er is dan ook alle ruimte voor contact tussen cliŽnt en familie en er zijn geen vaste bezoektijden. Voor de familie is het van belang dat er gelegenheid is om mee te helpen bij de verzorging, dat een familielid mee kan eten en als het gewenst is kan blijven slapen. Bij warme zorg wordt veel waarde gehecht aan contact met familie. Om het contact met de familie de ruimte te geven, zijn vaste bezoektijden niet wenselijk. Voor de familie is gelegenheid om mee te helpen met de verzorging, ook kan een familie lid blijven eten.


 
 
 
   
 
 
Begeleiden   |    Activiteiten   |    Doelgroepen   |    Programmeren   |    Benaderingswijzen   |    Methodieken   |    Competenties
Copyright © 2012 Activiteiten-Wizard.