Agenda "Den Hazenpot":   Seizoen  2010 - 2011

         Augustus 2010

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

  26 augustus

 

  Den Hazenpot weer open.

  28 augustus

 

  ophalen oud papier SABB

 

 

 

 

 

 

 

September 2010

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

 11 september

 

uitstapje naar WB Movie World SABB

       19 september         09.30       Openluchtmis H. Cornelius kapel.
       25 september  

ophalen oud papier SABB

 

   vrijdag    24 september t/m

   maandag 27 september

        Kermis Boerdonk. Info: Persbericht kermis Boerdonk 2010

      Kortingsbonnen kermis Boerdonk: http://www.KermisKorting.nl

       26 september         kermis koning schieten (ism Imagine) SABB
     

 

Oktober 2010

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

17 oktober 

 

 kienen en trekking loterij SABB

30 oktober

 

 ophalen oud papier SABB

 

 

 

 

 

 

 

November 2010

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

  14 november

 

 intocht Sint-Nicolaas SABB

  20 november

 

 Prins verkiezing (CV de Zandhazen.)

        21 november          Receptie Nieuwe prins (CV de Zandhazen.)

  27 november

 

 ophalen oud papier SABB

 

 

 

 

December 2010

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

  18 december

 

  ophalen oud papier SABB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2011

 Datum:

 Aanvang:

 Activiteit:

     
     

 

Februari 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

     
     

 

Maart 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

     
     

 

April 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

     

 

 

 

 

Mei 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

     

 

 

 

 

Juni 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit:

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2011

Datum:

Aanvang:

Activiteit: