Het Ardennen offensief

Operation Market Garden was niet helemaal gelukt en de geallieerden staakte hiermee hun grote offensieven. De geallieerden groeven zich langs de gehele linies in en probeerde in Nederland de Duitsers te verdrijven, maar het was vrij rustig aan het Westerse front. Toch loerde er van uit de Ardennen recht in de geallieerden flank een monster. De geallieerden dachten dat de Ardennen ondoordringbaar waren en dat de Duitsers vanuit daar niet zouden kunnen aanvallen, de Duitsers dachten daar anders over.

Het plan
Hitler besprak met zijn generaals hoe hij de geallieerden zou kunnen aanvallen, om zo de geallieerden schade toe te brengen in de hoop dat, dat het tij zou keren. Veel generaals en adviseurs wezen Hitler een dergelijke aanval af, omdat Duitsland beter zich bezig kon houden met de verdediging van het vaderland, nu de geallieerden op de stoep stonden. Toch wilde Hitler een aanval uitvoeren en wel op korte termijn op een plek waar de Geallieerden dat nooit zouden verwachten. De Ardennen waren hiervoor het juiste gebied en Hitler gaf Von Rundstedt de opdracht een grote aanval recht door de Ardennen in de geallieerden flank uit te voeren. De aanval zou als hoofddoel Antwerpen en Brussel hebben en zou op deze manier de geallieerden in tweeën delen. Hitler zou dan misschien nog een kans hebben het derde rijk te laten zegevieren.
Hij gaf de opdracht aan 3 Legers om de geallieerden aan te vallen. Het 5e panzer armee onder bevel van generaal Von Manteuffel, het 6e SS panzer armee onder bevel van Kolonel generaal Sepp Dietrichen en het 7e leger onder bevel van generaal Brandeburger. Het 6e SS panzer leger moest bij de Belgische stad Luik de Maas oversteken en zo door naar Antwerpen rijden. Het 5e panzer armee, moest via namen de maas over en dan Brussel innemen. Ondertussen zou het 7e leger via het zuiden oprukken, om de aanval vanuit het zuiden te verdedigen. Het was en best briljant plan en vrij simpel van opzet. Er was alleen een maar. Hitler zijn legers, waren meer te vergelijken met een divisie dan met een heel leger. Er was namelijk een brandstof gebrek, personeels gebrek en er waren bar weinig pantser voertuigen. Het 5e pantser Armee beschikte over niet meer dan 100 tanks, wat ver onder de maat lag. Toch dramde Hitler door en daarom vielen in de morgen van 16 december de drie Duitse legers aan.