Dialexicon Twents

Gratis digitaal woordenboek met 58393 Twentse trefwoorden (alleen voor Windows)

Uitgave en distributie De Oare ˙tjouwerij. Productie en onderhoud Bits & Books. Post naar dialexicon@home.nl, telefoon 053 435 9229


De complete versie is nu gratis, omdat ik graag wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van het resultaat van mijn inspanningen van de afgelopen 20 jaar. Het moet onder de mensen, zoals dat heet. Ik stel het wel op prijs na verloop van tijd te lezen hoe het programma is bevallen (in het
gastenboek of op dialexicon@home.nl).

Dat deze website er nog steeds niet uitziet anno nu, weet ik natuurlijk wel. Tijd en energie zijn een schaars goed. En tenslotte gaat het om de geboden informatie en het woordenboek zelf.
Goaitsen van der Vliet 2013
 

Naar andere Dialexicon-bladen

Werk aan de winkel!

Voor iedereen die wil helpen bij het vinden van de juiste vertalingen.
Afkortingen van bronnen e.d. zijn in het Dialexicon-programma onder het menu Info te vinden.
Kopieer het gewenste RTF-bestand naar het bureaublad of een map, open het met een willekeurige tekstverwerker, en zoek naar spatie vraagteken ' ?'.

Documenten uit het Dialexicon-programma

 Overige

Zoekfunctie

Zoek een woord op alle bladen van deze website, inclusief de Twentse trefwoordenlijst (via FreeFind).
Let op de spelling - Uit de rapportage blijkt dat de meeste mensen die hier Twentse woorden zoeken, deze niet goed spellen, zodat niets wordt gevonden. Het is dan handiger om de
trefwoordenlijst rechtstreeks te raadplegen of eerst de gebruikte spellingregels een keer door te nemen. 
Geen vertalingen hier - Dit is geen ingang naar het woordenboek zelf. Er worden hier dus geen vertalingenvan een gevonden trefwoord gegeven. Ga daarvoor naar het
installatieblad.

Nieuwe funtionaliteit: taalkaartjes

Hierboven een  voorbeeld van het nieuwste onderdeel van de versie Compleet van het Dialexicon Twents, de taalkaartjes waarop een Twents trefwoord, varianten en afgeleiden daarvan of alle vertalingen van een Nederlands woord kunnen worden gesitueerd.
In dit geval toont de kaart de Twentse vertalingen van het Nederlandse woord 'buigen' bij iedere plaats waar die woorden in gebruik zijn (geweest), of in ieder geval door een auteur uit die plaats in een publicatie zijn gebruikt.
Uit dit kaartje is af te leiden dat 'buigen' in het westen van Twente 'boegn' is, 'buugn' in het zuiden, 'beugn' in het midden en 'b÷agn' in het oosten.


Voortgang

Het Dialexicon Twents is geen statisch product. De woordenlijsten worden nog regelmatig gecorrigeerd en uitgebreid en ook de programmatuur wordt van tijd tot tijd verbeterd. Informatie over de gebruikte versie vindt u in het Dialexicon-programma onder menu Info - Huidig lexicon en Huidig programma.

Mocht te zijner tijd het onderhoud, de exploitatie en de distributie van het Dialexicon Twents worden gestaakt, dan wordt er een gebruikerscode bekendgemaakt waarmee iedereen onbeperkt over de complete functionaliteit kan beschikken.

Ontwikkelsysteem voor streektaalwoordenboeken

Een handelsversie van het Dialexicon-onwikkelsysteem waarmee op eenvoudige wijze zowel digitale als papieren vertaalwoordenboeken kunnen worden gemaakt en onderhouden, is in voorbereiding. Het grote voordeel van dit systeem is dat er maar ÚÚn (streek-landstalige) bronwoordenlijst is, die na iedere uitbreiding of aanpassing in enkele minuten volledig geautomatiseerd resulteert in een compleet nieuw vertaalwoordenboek (streektaal-landstaal en landstaal-streektaal). Uniek is o.a. dat niet alleen losse woorden, maar ook uitdrukkingen waarin de trefwoorden voorkomen naar beide kanten worden verwerkt. Vanwege de grote tijdwinst is dit het ideale systeem voor het vastleggen en toegankelijk makenvan streektalen.

Voor meer informatie: Goaitsen van der Vliet, Bits & Books, 't Sander 36, 7522 AM Enschede, 053-4359229, dialexicon@home.nl


Nieuwe aantallen

22-03-2018 11:55
Twents-Nederlands: 58062 trefwoorden, 33455 uitdrukkingen, 80496 vertalingen, 26243 verwijzingen.
Nederlands-Twents: 27443 trefwoorden, 31844 uitdrukkingen, 91957 vertalingen.

De gegeven aantallen trefwoorden geven de totale aantallen verschillende trefwoorden weer. Dat zijn alle trefwoorden die verschillen in uitspraak en/of woordsoort en/of hoofdbetekenis, dus inclusief locale alternatieven en vervoegingen.

Bij het op de markt komen van deze Windows-versie van het Dialexicon Twents op 17 september 2003 bevatte het deel Twents-Nederlands 18.746 trefwoorden, 7241 uitdrukkingen, 28.182 vertalingen, 5236 verwijzingen en ruim 30.000 gedetailleerde bronvermeldingen. Het deel Nederlands-Twents 13.033 trefwoorden, 11.163 uitdrukkingen en 31.704 vertalingen.

Medewerkers gevraagd

Wie woorden, locale varianten, uitdrukkingen of vertalingen mist in het Dialexicon Twents, kan deze met de Nederlandse vertalingen en eventuele bijzonderheden (gebruik, regio, oorsprong, enz.) sturen naar dialexicon@home.nl. Probeer daarbij zoveel mogelijk aan de richtlijnen voor aangevers te voldoen. Aangevers worden opgenomen in de bronnenlijst van personen.

Kijk onder de richtlijnen voor aanwijzingen voor het maken van een overzicht van alle aangevers en het maken van een afgeleide van lemma's die sinds een bepaalde datum zijn g