... het logement De Veenhop ...

 

Kwartierstaat
Agnes VeenhovenKwartierstaat
in schema (KStableau)Parenteel
Adriaan HindriksDe naam Veenhoven wordt door minstens vier takken gebruikt. Of er een verbinding bestaat tussen deze takken heb ik - nog - niet kunnen vaststellen, maar aannemelijk lijkt dit niet. Er is een eerste Drentse tak die zijn herkomst heeft in de buurt van Anloo/Zuidlaren, en een tweede Drentse tak vanuit de omgeving van Meppel (Nijeveen/Nieuweveen - Koekange - Ruinen) met een uitstroom naar Ommen. Dan is er een van oorsprong Friese tak (Wijnjewoude), die vrij snel vertrekt naar de omgeving van Harkstede. En tenslotte is er een tak waaruit Agnes Veenhoven voortgekomen is en die zijn oorsprong heeft in Wildervank.
Aan de basis van deze laatste Veenhoven-tak staat Adriaan Hindriks. Hij trouwt in 1716 met Jacobjen Jansen. Volgens het DTB Wildervank komt hij uit Noorthoorn. In Noordhorn bij Groningen kan geen aansluiting gevonden worden. Mogelijk wordt bedoeld Nordhorn in Duitsland, maar vooralsnog loopt het spoor daar dood.
Het is aannemelijk dat Adriaan Hindriks twee keer trouwde, de tweede keer met Aeltien Jans. Hij krijgt uit deze twee huwelijken 11 kinderen en het nageslacht van één van die kinderen Hindrik Adriaans gaat later de achternaam Veenhoven gebruiken.

Rond 1750 stond in het veenkoloniale dorp Wildervank het logement "De Veenhoop". Er wordt wel gezegd dat de Veenhoop het eerste stenen huis was in Wildervank. Hindrik Adriaans was de logementshouder en later zijn zoon Adriaan Hindriks. De gelijkenis tussen de naam van het toenmalige logement en de later aangenomen achternaam Veenhoven is dermate treffend dat aangenomen mag worden dat dit logement als naamgever heeft gefungeerd.

Een aantal generaties lang heeft een Veenhoven de scepter gezwaaid over de Veenhoop, dat later - na een brand in 1838 herbouwd werd en Hotel "De Nederlanden" ging heten. Vaak was de het logement echter niet hun enige bron van inkomsten. Zo was kleinzoon Adriaan Hindriks Veenhoven(1755-1824) naast herbergier ook vervener. En diens zoons - Klaas Adriaans - was zowel logementshouder als landbouwer.

In die tijd moeten de Veenhovens goed bekend zijn geweest in Wildervank. Het logement zal daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld hebben. Maar ook het feit dat Adriaan en later diens oudste zoon Hindrik en een aantal kleinzoons actief waren bij het gemeentebestuur zal daarbij van belang zijn geweest. Uit de ondertekening van een groot deel van de geboorteakten moet haast wel de conclusie getrokken worden dat vele geboorten eerst gevierd werden in het café en pas daarna in aanwezigheid van de logementhouder of één van diens zoons werden aangegeven. De handtekening van een Veenhoven komt in de akten van de burgelijke stand dan ook erg vaak voor.

Het aanzien van Wildervank is in de loop der tijd natuurlijk veranderd. En zo ook De Nederlanden. In 1970 werd het weer door een brand verwoest en toen niet meer opgebouwd. Tegenwoordig staat op die plaats het winkelcentrum De Nederlanden (Apollolaan - hoek Nijverheidslaan).

 klik om te vergroten  klik om te vergroten

De "oude" kerk van Wildervank

Hotel De Nederlanden omstreeks 1930

 klik om te vergroten

De achteringang van het kerkhof en kerk met pal naast de rechtse haag de grafsteen
van Klaas Adriaans Veenhoven en zijn zoon Hindrik Adriaan