Heike van der Vliet, Vierdichtje, De Oare útjouwerij, Enschede 1994 (niet in de handel)

Op achtjarige leeftijd maakte Heike dit bundeltje naar eigen inzicht voor familie en vrienden met vier gedichten en bijbehorende tekeningen. Er zijn een stuk of twintig van gemaakt.


Klik eventueel op later werk van Heike van der Vliet

2001       2006

De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
2009-11-18