Nog steeds geen uitgave van De Oare  útjouwerij

Goscinny & Uderzo

Asterix biej de soldoatn

Kats in t plat! Oaverzat oet t Fraans deur Goaitsen van der Vliet & Frank Löwik

De Oare útjouwerij
Eanske


Verschijnt voorlopig niet t.g.v. de uitspraak van de rechter in de zaak Uderzo versus Dargaud.

Inhoud

- Infopagina
- Intro
- Wat Galliërs...
- Bladziede 10
- Bladziede 48
 

Infopagina

ISBN 90 71610 xy z

Belettering: (...)
Veurkaft en eerste veer ziedn: Gerhard van Dragt bNO, Eanske

Oorsproonkelikn titel: Asterix Légionnaire
© Dargaud Editeur Paris 1961 by Goscinny & Uderzo
Oaverzetting kats in t plat
© 1998 Frank Löwik & Goaitsen van der Vliet, Liwwardn/Eanske

Met daank an (...), Herman Finkers, Gerrit Klaassen en Yvon Lapaire veur ere biejdreagen.

Niks oet dizze oetgaav mag oavernömn wördn zoonder schriftelik goodveendn veurof van n oetgeaver.
 


Intro

Wiej schrievt 50 joar veur Christus. Gallie is hilndal innömn deur de Romeinn. Hilndal? Bo nee! Een dörpken met opsternoate Galliërs döt aait nog teagnbörseln. De Romeinse legioensoldoatn in de umlignde kaampemeantn Haemencum, Laudanum, Taemetrum en Aquarium hebt der niks te völle an...
 

Wat Galliërs...

Asterix, den heald van dizze gesjichte, is n kreggel keerlken met nen klookn kop, wat veur de duvel en zien moor nich oet de zied geet. Ziene onmeundige krach keump van den teuverdraank van Panoramix, de druïde.

Obelix is Asterix zien bestn kameroad. Hee döt in menhirs, mer is aait kloar um t spil der biej daal te smietn en met Asterix op n pad te goan. As e mer zat krig an weeld vearkn en houwerieje.

Panoramix, den eernsweerdn druïde van t doarp, snid mistel en brouwt teuvergedreanktn. Zien pot hef völle receptn in, mer den draank den onoaverwinnelik maakt geet der met striekn.

Lyrix is den doarpszanger, ok wa bard. Der wördt nich aleens oaver um dach. Hee höld zichzölvn veur nen man van grote gaavn, de aandere doarpsleu deankt doar kats aans oaver. As e zienn moond mer too höld is t nen bestn keerl en mag alman ne geern liedn.

Majestix is t stamheufd. Nen baas keerl, dizn oald-strieder, al hef e de oorn luk kort an n kop zitn. De doarpsleu hebt ne hoge, ziene teagnstaanders goat ne lever oet de weg. Hee bangt zich bloots veur een: dat n hemmel ne op n kop valn zal. Mer zölfs doarvan zeg e: 'Loat mer kuuln, t löp wa lös!'
 


Bladziede 10

10a1
- Ik wet n heuksken kort biej den grootn eekn woar at nen hiln pleer fiene, romantiese blauwe bleumkes bleuit...
10a2
- Doar komt ze, biej Mercurius! Dat mochn wa Galliërs wean! Loa'w nich te völle in t oog loopn!
- Doar! Achter den grootn eekn!
10b1
- Mer... mer ik... ik leuv ze hoaldt t hier op an!
10c1
- Hu... quomodo vales?1
- Schaam iej oeleu nich... miene mooie blauwe bleumkes te vertreadn?!!
1 Hoo he'j t
10c2
- Wil oons der nich hellig op an kiekn. Wiej wusn nich dat t verbödn was op dee...
10c3
KLATS!
10d1
Noa t ofjach geavn van de schenners...
- De ellean met oeleu Romeinn is iej zint nich fien van geveul en romanties...
10d2
- De ellean met miej is ik zin zoo bleu!
10d3
- He'j t heurd wat dee hunne zea?
- Bo, wat n zegn! t Bint dore deers, dee Galliërs!
 

Bladziede 48

48a1
- Nen keerl as Kars! Zonne natuurkrach!..
- Daanke, Obelix.
48b2
- Niks kan ne stopn! Met gin tien peerde um te kriegn! Hee is...
BOMS!
48a3
- ?
- ?
- ?
- ?
48b1
- No ja, wiej goat hen...
- Wat? Bliev iejleu nich veur oonzn natn oavnd?
48b2
- Nee! Wiej goat hen trouwn in Condatum.
48b3
- Töt tookn moal en daanke diej, Asterix!
48c1
Obelix hef zienn Idefix, zien good te pas, de weelde vearkn dee't um zoo leef bint en zien zin an etn wier veundn en n groot feestmoal brech al oonze kammeröa wier biej mekaar... No joa, al... krap-an dan.
- OE-AF!
- !?!
- !?

T IS OET
 De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
25-10-2007