Een uitgave van De Oare  útjouwerij

      

Goscinny & Uderzo, Ne gesjichte van Asterix den Galliër, Kats in t plat! Oaverzet oet t Fraans deur Frank Löwik & Goaitsen van der Vliet), De Oare útjouwerij, Eanske 1997

Filmpje rechts: Herman Finkers bij de presentatie op 18 oktober 1997 in het Theatercafé in Enschede.Zie ook: Bijlage met woordenlijst Twents-Nederlands.

De publieksprijs was 15 gulden (gebonden in harde kaft). Helaas is het boek al jaren uitverkocht en wordt een herdruk niet toegestaan door de oorspronkelijke auteurs.

Voor een gratis op te halen Twents digitaal woordenboek zie Dialexicon Twents.
 


Inhoud

- Infopagina
- Intro
- Wat Galliërs...
- Bladziede 6
- Wat richtlienn biej t oaverzetn
- Persberich
 

Infopagina

ISBN 90 71610 41 1

Belettering: Van der Heide Produkties, Zaandvoort
Veurkaft en eerste veer ziedn: Gerhard van Dragt bNO, Eanske

© Dargaud Editeur Paris 1961 by Goscinny & Uderzo
Oaverzetting kats in t plat
© 1997 Frank Löwik & Goaitsen van der Vliet, Liwwardn/Eanske

Met daank an Herman Finkers, Gerrit Klaassen, Yvon Lapaire, Johan Leerkotte, Dick Schlüter en Fred van de Ven veur ere biejdreagn.

Niks oet dizze oetgaav mag oavernömn wördn zoonder schriftelik goodveendn veurof van n oetgeaver.


Intro

Wiej schrievt 50 joar veur Christus. Gallie is hilndal innömn deur de Romeinn. Hilndal? Bo nee! Een dörpken met opsternoate Galliërs döt aait nog teagnbörseln. De Romeinse legioensoldoatn in de umlignde kaampemeantn Haemencum, Laudanum, Taemetrum en Aquarium hebt der niks te völle an...
 

Wat Galliërs...

Asterix, den heald van dizze gesjichte, is n kreggel keerlken met nen klookn kop, dat veur de duvel en zien moor nich oet de zied geet. Ziene onmeundige krach keump van den teuverdraank van Panoramix, de druïde.

Obelix is Asterix zien bestn kameroad. Hee döt in menhirs, mer is aait kloar um t spil der biej daal te smietn en met Asterix op n pad te goan. As e mer zat krig an weeld vearkn en houwerieje.

Panoramix, den eernsweerdn druïde van t doarp, snid mistel en brouwt teuvergedreanktn. Zien pot hef völle receptn in, mer den draank den onoaverwinnelik maakt geet der met striekn.

Lyrix is den doarpszanger, ok wa bard. Der wördt nich aleens oaver um dach. Hee höld zichzölvn veur nen man van grote gaavn, de aandere doarpsleu deankt doar kats aans oaver. As e zienn moond mer too höld is t nen bestn keerl en mag alman ne geern liedn.

Majestix is t stamheufd. Nen baas keerl, dizn oald-strieder, al hef e de oorn luk kort an n kop zitn. De doarpsleu hebt ne hoge, ziene teagnstaanders goat ne lever oet de weg. Hee bangt zich bloots veur een: dat n hemmel ne op n kop valn zal. Mer zölfs doarvan zeg e: 'Loat mer kuuln, t löp wa lös!'
 


Bladziede 6

In t Romeinse kaamp Haemencum in de teante van centurion Gaius Bonus...
- Ave Gaius Bonus! De patroelie is der wier!
- Ave Julius Huccedalenus! Dan za'k ze s inhaaln.

- Ave...

- Biej alle goodn! Wat is oeleu oaverkömn? Bin iejleu angrepn deur ne oavermach?..

- Ne oavermach...
- ...dat zo'k nich zegn wiln!!!
- Zee warn met een...
- ...en niks grötter as zoo!

- Biej Jupiter! Der möt n geheim achter de krach van dee Galliërs zitn!

Oonderwiel...

- Zins der wier, Asterix... Niks gin biejzunders?..
- Nee...

- O joa... Ik heb der met veer Romeinn efkes deursprökn...
- Oong?.. Mooi!

- Keumps biej miej veur n möalken weeld vearkn?..
- Ik kom der an, nog eavn twee menhirs besteln...
 Dit book is schrevn in de Standaard Schriefwieze veur t Tweants en aandere Neersasse sproakn. Veur leu dee't nich gewoon bint plat te doon, geav wiej hier wat kloarigheid oaver de oetsproak woar at dee ofwik van t Hollaands.

Kleenkers

Metkleenkers Eenletterweurde

Wat richtlienn biej t oaverzetn

(Goaitsen van der Vliet)

Veur at t vertaaln angung hadn wiej oons wat richtlienn oetprakkezeerd:


Persberich

(Frank Löwik)

Met n geveul van greutsigheid maak wiej oeleu bekeand dat in oktober t eerste deel van de gesjichtn van Asterix den Galliër in Tweantske sproake t lech zal zeen.
Noa lange rikroadn, stille studie en nerig oaverzetwaark könt wiej, Goaitsen van der Vliet, Frees `om utens' en Frank Löwik, boetnmaarksn Tukker, de oetkömste van oons veurnemn van zon dree joar terugge an oeleu veurlegn.

t Was op nen zoaterdagoavnd in Liwwardn dat wiej, wa hoaste tegeliekertied, den a länger bestoandn weuns oetsprökn um t Tweants oonder de andach van n groot deel volk - en dan benaamd joonk volk - te brengn deur middel van ne Tweantse versie van nen `klassieker'.
Wat zint klassiekers vandaag-an-n-dag? Sophocles? Lucifer? Elektra? Least dat de jonge leu? Wiej hebt der n dun oge op.
Völ meer, duch oons, mö'j doarbiej deankn an beeldverhaaln. Strips. Zoowat twee ginneroasies zint rechtevoort opbrach met gesjichtn woarvan at t meestpart van n teks steet in ballönnekes. En biej dee ballongesjichtn stoat in bekeandheid de avontuurn van den kleann, vernemstign Galliesn strieder Asterix wa wisse boavnan.

Dat zol oonze preuve wean! Um veur noe en aaltied te bewiezn dat wiej met t plat nums oet de zied hoovt te goan. Wel könnigheid an t Tweanske plat had wus dat umsgelieks a. Noe kan t kloar wördn veur t grote publiek.

Oons oaverzatwaark oet n groondteks, t Fraans, is schrevn in de ennigste good deurdachte, logiese en konsekweante Standaard Schriefwieze veur t Tweants en aandere Neersasse sproakn van Goaitsen van der Vliet. Wiejleu beedt t oe an. Ne prachtoetgaav beundn in hardn kaft.

Komt! Koopt! Least en geneet! Asterix den Galliër kats in t plat!


In de media

(Uit: De Nieje Tied, nummer 8, maart 1999)

In t veurige nommer van De Nieje Tied deudn wiej oe bod, t eerste avontuur van Asterix den Galier, kats in t plat, zol oetkomn op zoaterdag den 17n oktober 1997. Dat lig a wier n zetken achter oons. Te klaagn oaver laandelike belangstelling he’w nich had.

Hieroonder stoat wat meaningn oet artikeln van de schrievnde pers. t Zeent natuurlik mer heandige citoatn mer zee sprekt wa veur zich zölvn, ducht oons.


2007-10-25  De Oare útjouwerij, post dou@home.nl