Dick Schlüter, Bijtanken in Overijssel (Toerisme toen en nu in de Tuin van Nederland), De Oare útjouwerij, Enschede 1997

Dick Schüter is sinds 28 januari 2011 provinciedichter van Overijssel .
Hij is te bereiken op d. schluter @ kpnmail. nl (zonder spaties).


Bestellingen
Particulier: In de bus na overmaking van 22 euro 50 (plus eventueel een vrijwille bijdrage in de verzendkosten) op giro 4611391 van De Oare útjouwerij in Enschede met vermelding van BIO.
Boekhandel: Zie onze
leveringsvoorwaarden.


Over de uitgave

Bijtanken in Overijssel is een prachtige gebonden uitgave van 96 pagina's in een linnen band met goudopdruk met een los stofomslag in full color. Het formaat is 19 bij 25 cm staand. Het boek bevat een groot aantal kleuren- en zwart/witfoto's. Voor de vormgeving tekent Gerhard van Dragt.

Het boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het toerisme in Overijssel. Een ontwikkeling die uitmondt in de bijzondere aantrekkingskracht van de `Tuin van Nederland' op dit moment. Het zal daardoor zowel lezenswaardig zijn voor de toerist en recreant, de inwoners van Overijssel, alsook voor het toeristisch bedrijfsleven en andere organisaties die zich beroepsmatig met het toerisme in deze provincie bezighouden.

Het toerisme, het milieu, de natuur en het landschap zijn actuele ingrediënten voor de `Tuin van Nederland'. Dat geldt ook voor een bijzonder ontwikkelingsproject in het teken waarvan de Provinciale VVV Overijssel haar vijftigjarig jubileum heeft gesteld. Onder het motto Ondernemers in Overijssel helpen ondernemers in Irian Jaya zal de verkoopopbrengst van het jubileumboek volledig ten goede komen aan een eco-toeristisch project van de NOVIB in Indonesië. Dit project stelt de lokale bevolking in staat op een verantwoorde wijze met toeristische activiteiten een bestaan op te bouwen zonder de natuur schade te berokkenen. Met het aanschaffen van het boek steunt u dus direct mensen die onze hulp hard nodig hebben.
 


Over de auteur

De historicus/publicist Dick Schlüter (1956) schreef de afgelopen jaren artikelen en boeken die betrekking hebben op de historie van Oost-Nederland.
In 1991 verscheen zijn boek Betovering en vervolging. Over toverij in Oost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw (Twente Akademie Reeks 4).
In 1994 volgde bij de Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruijn Met den koorde of door het zwaard. Criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen.
Samen met Adri de Bakker publiceerde Schluter in 1995 een boek over de edelman Sweder Schele (1569-1637).
 


Inhoud

- Infopagina
-
Flaptekst

- Is reizen leven?
- De Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer in Overijssel
- Ondernemers in ontspanning, culinair genot en vertier
- Het verrassende Twente
- Het heuvelachtige Salland en het Overijssels Vechtdal
- Hanzesteden aan de IJssel
- De waterrijke Kop van Overijssel
- Overrijssels toerisme nu en in de toekomst
- Bijlage
- Bronnen
 


Infopagina

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door EDON, Rabobank, Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen, de Fondation Jordaan-Van Heek en de Provincie Overijssel.

ISBN 90 71610 40 3

Vormgeving: Gerhard van Dragt bNO
Redactie: Gert-Jan Jacobs en Goaitsen van der Vliet

De Oare útjouwerij/De Andere uitgeverij
't Sander 36, 7522 AM Enschede

Copyright © 1997 Overijssels Bureau voor Toerisme, Almelo
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 


Flaptekst

Overijssel is vanuit verschillende invalshoeken beschreven en in fraaie beelden getoond. Een boek over de ontwikkeling van het toerisme in deze provincie was er echter nog niet. Reden voor de Provinciale VVV Overijssel - die dit jaar vijftig jaar bestaat - om aandacht te besteden aan de historische achtergrond waarop de `Tuin van Nederland' zich een plaats in de harten van veel mensen heeft verworven.

De afgelopen jaren heeft een groeiend aantal Nederlanders en buitenlanders ontdekt dat Overijssel verrassend veel te bieden heeft op recreatief gebied. De vraag naar informatie noopte gemeentebesturen en plaatselijke ondernemers reeds rond 1900 om Verenigingen voor Vreemdelingen Verkeer op te richten. De ANWB leverde ook een belangrijke bijdrage aan de groei van het toerisme in Overijssel. Intussen heeft de provincie een marktaandeel van negen procent, wat goed is voor honderden miljoenen guldens aan inkomsten zowel als duizenden arbeidsplaatsen die direct of indirect afhankelijk zijn van het toerisme.

De provincie bestaat van oudsher uit verschillende regio's met eigen karakteristieken. De waterrijke kop van Overijssel, het Overijssels Vechtdal, het rivierenlandschap met de Hanzesteden Kampen, Zwolle en Deventer, het heuvelachtige Salland en het rustieke Twente zorgen samen voor een bonte waaier aan recreatieve mogelijkheden. Het gaat om landschappen, stedenschoon, attracties, folklore enz. die uitnodigen om in een ontspannen sfeer bij te tanken.
Dit boek vertelt wat de wateraanbidder, de natuurliefhebber, de cultuurminnaar of de sportieve recreant in het verleden, nu en in de toekomst in de provincie Overijssel hebben aangetroffen c.q. kunnen aantreffen. De Tuin van Nederland heeft tenslotte veel om mee te pronken.
 De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
10-02-2011

website analytics