De Oare  útjouwerij

J. Heymans, De Japanse Alpen (Zes gedichten, voorafgegaan en gevolgd door een tekening van P.ter Mors), De Oare útjouwerij, Enschede 1996Niet te bestellen. Dit was het nieuwjaarsgeschenk 1996 van De Oare útjouwerij.
 

Inhoud

- Infopagina

- Fuji
- Nikkobasji
- Kamikura
- Ryoanji (1)
- Ryoanji (2)
- Bergen

- Aantekeningen
- Achteraf
- Colofon
 


Infopagina

ISBN 90 71610 36 5

Illustraties: P.ter Mors
Vormgeving: Goaitsen van der Vliet

Copyright © J. Heymans, Enschede
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.
 


Fuji

Geen berg geeft meer reliëf
aan het platteland dan deze

uitgebluste vulkaan. Een wolk,
ontstegen aan loef noch lij,

hing onbegrijpelijk gloedvol
even boven hem, en verwaaide

toen tot sneeuw. Als lava werd ze
vereeuwigd op zijn flanken. Rest

een beladen stompe spits, licht
schrijnend tussen hemel en aarde.
 


Bergen

Zo helder als deze Hollandse najaarsdag
is het nog maar hoogst zelden. Kouwelijk

hangt de bewolking, vrij naar Ruisdael,
boven het weidse land,- opgekropte woede

om al die leegte, de alles overheersende
couleur locale van een polder, onmenselijk

milieu, waar niets anders gebeurt dan gras
en hier en daar een arm schaap, onwetend van

de opgeklaarde lucht aan de horizon: oostelijk
de schijn van Alpen. Japanse onherbergzaamheid.
 


Achteraf

Terug van een reis naar het Verre Oosten, kreeg ik in het najaar van '87 een pentekening van P.ter Mors. Deze prent is gebaseerd op een van de beroemde 'zesendertig uitzichten op de berg Fuji' van de Japanse graficus Hokusai: 'Onder de golven van Kanagawa'. De tekening van Ter Mors beviel me zozeer dat ik haar tot uitgangspunt van een reeks gedichten besloot te nemen, te beginnen bij de Fuji. Toen ik de 'cyclus' had voltooid, haalde ik de geschonken tekening nog eens te voorschijn. En ik zag tot mijn verbazing dat de bekendste berg van Japan helemaal niet op de prent was afgebeeld. Ter Mors had hem, om wat voor reden dan ook, op zijn tekening achterwege gelaten.
Achteraf vermoed ik dat juist het gemis aan de Fuji mij tot het schrijven van de zes gedichten heeft aangezet. Zoiets vond ik ook in de bundel Op Basho's smalle weg naar het hoge noorden (1990) van Lesley Downer. De enige haiku die de Japanse dichter Basho (1644-1694) op de berg Fuji heeft geschreven, gaat erover dat hij hem niet kon zien: Mistige motregen - / Een dag dat je Fuji niet kunt zien! / Interessant.
 

Colofon

De Japanse Alpen, zes gedichten van J. Heymans voorafgegaan en gevolgd door een tekening van P.ter Mors, werd gezet uit de Garamond en gedrukt door Bits & Books te Enschede op 90 grams Da Costa Alto en 110 grams zwart Elefantenhaut, en uitgegeven door De Oare útjouwerij te Enschede bij het begin van 1996.

Deze editie is niet voor de handel bestemd.
 De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
25-10-2007