Een uitgave van De Oare  útjouwerij
Nettie van Woerkom, De laatste jaren (Een dichterlijke vrijage met de dood ), De Oare útjouwerij, Enschede 2003
 Bestellingen

Particulier: In de bus na overmaking van 7 euro 50 (plus eventueel een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten) op giro 4611391 van De Oare útjouwerij in Enschede met vermelding van DLJ.
Boekhandel: Zie onze leveringsvoorwaarden.
 


ISBN 90 71610 58 6
(op de eerste serie omslagen onjuist vermeld als 90 71610 53 5)
Omslag: Gerhard van Dragt bNO
Binnenwerk en foto: Goaitsen van der Vliet
Copyright © 2003 Nettie van Woerkom, Loon op Zand. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.l'Aître St. Maclou, Rouen

Besloten omgang van de binnenhof.
En langs de muur, in hout gesneden,
de Dodendans, met Hein voorop.
Dan prinsen, bedelaars, prelaten,
jonkvrouwen en het volk.
En ook wij raken
verlost van alle aardse zaken,
straks in de ban van deze zoete melodie:
die rammelkast, die boven het geknekel uit
ons fluit, ons fluit, ons fluit!

 


Uit Volt. verl. tijd

Herinneringen
vormen de muren.
Het huis?
Een wolkenkrabber!
 

Uit Onvolt. tegenw. tijd

Veerman van de Styx -
was uw boot al vol?
De koers verkeerd berekend?
 


Voor Hein

Je zult mijn laatste lief zijn,
de laatste waar ik mee dans,
maar jij kijkt al weer gauw naar een ander,
voor jou is het doodgewoon: sjans.
 Gesprek met Hein

'Geen lat-relatie,' smeek ik,
'Dood, alles of niets!'
Hij: 'Tut, tut, kalm aan!'
 Colofon

De laatste jaren van Nettie van Woerkom werd gezet uit Garamond en Syntax bij Bits & Books te Enschede, gedrukt op 100 grams Colotech Natural White bij Pinksterprint in Enschede, het omslag op grijs Elefantenhaut, en uitgegeven in december 2003 door De Oare útjouwerij te Enschede.
 In de media

Nagekomen gedicht

In spot en zotheid
leef ik met Magere Hein:
mijn Lot, mijn Godheid.

(sept. 2006)


De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
2007-10-25