De Oare  útjouwerij

De Andere uitgeverij
voor literatuur, poëzie, beeldende kunst, streektalen en gelegenheidswerk

UITGAVEN HORSE COMMERCE

Zie ook onze leveringsvoorwaarden of ga naar onze voorpagina.

Deze uitgaven zijn niet voor de verkoop bestemd.
 


J. Heymans

De Japanse Alpen
Zes gedichten voorafgegaan en gevolgd door een tekening van P.ter Mors. Nieuwjaarsgeschenk 1996
ISBN 90 71610 36 5

Gerrit Klaassen

In nen anvaank
Twee verhaaln, vuurofgoan duur bealdweark van Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Nieuwjaarsgeschenk 1999.
ISBN 90 71610 52 7

Willem Wilmink

Ernstig genoeg  [voorkant]
Negen nieuwe gedichten. Nieuwjaarsgeschenk 1994.
ISBN 90 71610 25 X

Jan Wybenga

CCCXXXVI  [voorkant]
Met een vertaling van Goaitsen van der Vliet. Nieuwjaarsgeschenk 1995.
ISBN 90 71610 31 4
 

De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
19-01-2010