De Oare  útjouwerij

J. Heymans

Een dartele dame

De geschiedenis van de Hengelose Kunstzaal. Met herinneringen van Hans Achterhuis, Pek van Andel, Marcel Kurpershoek, Jaap Scholten en Kees Verheul
En kunstenaarsbijdragen van Marrie Bot, Dick Cassée, Piet Dieleman, Ria van Eyk, Joris Geurts, Theo Kuijpers, Gerard van Lankveld, Ton Mars, Jan Roeland en Erik Wijntjes

Stichting Kunstcentrum Hengelo in samenwerking met De Oare útjouwerij
Hengelo/Enschede 1998
 Bestellingen

Particulier: In de bus na overmaking van 20 euro (en eventueel een vrijwillige bijdrage in de verzenkosten) op giro 4611391 van De Oare útjouwerij in Enschede met vermelding van EDD.
Boekhandel: Zie onze leveringsvoorwaarden.
 

Inhoud

(...)
 

Infopagina

ISBN 90 71610 47 0

Vormgeving: Bodmer Noltes Creative Company
Omslagillustratie: 'La course sans fin' van Henri Michaux
Omslagontwerp: Vrij naar Willem Sandbergs catalogus bij de expositie Gestalten (1961)

Copyright (c) 1998 J. Heymans, Enschede / Stichting Kunstcentrum Hengelo
Het copyright op de afbeeldingen, al dan niet opgenomen in 'Op herhaling in Hengelo' berust bij de desbetreffende kunstenaars of hun rechtsopvolgers.
Het copyright op de 'Herinneringen aan Hengelo' berust bij de desbetreffende schrijvers, met uitzondering van de bijdragen van Marcel Kurpershoek en Kees Verheul.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
 De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
25-10-2007