Dick Schlüter, Glip in de kop (Gedichten), De Oare útjouwerij, Enschede 1994

Dick Schüter is sinds 28 januari 2011 provinciedichter van Overijssel .
Hij is te bereiken op d. schluter @ kpnmail. nl (zonder spaties).


Bestellingen
Particulier: In de bus na overmaking van 7 euro 50 (plus eventueel een vrijwille bijdrage in de verzendkosten) op giro 4611391 van De Oare útjouwerij in Enschede met vermelding van adres en GIK.
Boekhandel: Zie onze
leveringsvoorwaarden.


Inhoud

- Infopagina
-
Flaptekst

- Drang
- Taal
- Hemelstutten
- Koekoek
-
Glip in de kop
- Loolee
- Huize Almelo
- Stad
- Delden
- Deldener Es
-
Vriesje Veen
- Ootje Marsum
- Meteoriet
- Lutterzand
- Dinkel
- Regge
- Engbertsdijkvenen
- Witte wieven
- Treffen
- Lustvol
- Gesprek
- Verlangen
- Poëzie

- Colofon
 


Infopagina

ISBN 90 71610 29 2

Vormgeving: Goaitsen van der Vliet
Omslagtypografie: Gerhard van Dragt bNO

Copyright © 1994 Dick Schlüter, Enschede
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
 


Flaptekst

Toen Dick Schlüter op vijfjarige leeftijd met zijn autoped uit de bocht vloog, bezorgde een stoeprand langs de Deldensestraat hem een 'glip in de kop'.
Maar ook anderszins voelt Schlüter een 'glip'. Zijn eerste taal was het Twents, en dat werkt door tot in zijn 'Hooghaarlemmerdijkse' gedichten.

De in deze debuutbundel opgenomen gedichten gaan over Twente, leven, liefde en het Vondelpark. Wat is het verband? Die verdomde glip in de kop!
 Dick Schlüter werd in 1956 geboren in Almelo, als zoon van een textielarbeider. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en is sindsdien publicist en medewerker aan de Universiteit Twente te Enschede.

Enkele publikaties:

V.S. Naipaul en Joseph Conrad
In: Streven. Cultureel Maatschappelijk Maandblad. Antwerpen aug/sept 1983

Buiten zinnen
16 gedichten in een losse bijlage van het tijdschrift Gist. Almelo april 1985

Op het erf van een eigenheimer
In: Verhalen uit het Oosten. Michon, Bussum 1986

Betovering en vervolging
Over toverij in Oost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw. Broekhuis, Hengelo 1991

Met den koorde of door het zwaard
Criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen. Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruyn, Oldenzaal 1994
 


Glip in de kop

Achter de IJssel
gaan ramen en deuren
los.

Rechts van de Regge
trekken mensen
zich andersom aan.

Links van de Dinkel
schep je soep
met een sleef.

Ik heb
een glip
in de kop.
 


Vriesje Veen

Als kuise meid
lag Vriesje Veen
smalbeens
te wachten.

Hexels kussen
bij het hoofd,
als voetveeg
De Pollen.

Begeerte ronkt.
Komen en gaan.
't Benepen kruis
werd wijder.

Eenmaal gespleten
is Vriesjes lot:
een dikke buik
in het Midden.
 


Colofon

Glip in de kop van Dick Schlüter werd gezet uit Garamond en Syntax bij Bits & Books te Enschede, gedrukt op 90 grams Da Costa Alto en 170 grams Rives Tradition bij FeboDruk BV te Enschede en uitgegeven door De Oare útjouwerij te Enschede in december 1994.
 De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
10-02-2011

website analytics