Leveringsvoorwaarden De Oare ˙tjouwerij

De Andere uitgeverij voor literatuur, poŰzie, beeldende kunst, streektalen en gelegenheidswerk

Voor particulieren
Particuliere kopers krijgen nog leverbare uitgaven per post toegestuurd na ontvangst van de publieksprijs (plus eventueel een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten) op girorekening 4611391 van De Oare ˙tjouwerij te Enschede met vermelding van het eigen adres en de de gewenste titel(s). Quantumkorting is mogelijk in overleg.

Voor boekhandelaren
Tenzij anders vermeld of overeengekomen krijgen boekhandelaren 30% korting bij bestellingen via de uitgeverij van 3 of meer exemplaren per levering, 25% bij 2 exemplaren en 20% bij bestellingen van 1 exemplaar. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht. Bestellen kan: Wij zijn in verband met de sterk verhoogde vaste kosten niet meer aangesloten bij het Centraal Boekhuis.
Bestellingen vanuit het buitenland (inclusief BelgiŰ) worden niet meer in behandeling genomen, tenzij de betaling vooraf plaatsvindt en de extra kosten van het internationale betalingsverkeer worden vergoed.
Onze Friese uitgaven zijn ook te bestellen via het Distrib˙sjesintrum, Boterhoek 3, 8911 DH Leeuwarden, telefoon (AFUK) 058 234 3070