Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een cultureel erfgoed dat is gesticht aan het begin van de twintigste eeuw door het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller. Anton was een succesvol zakenman en kocht vanaf 1909 in meerdere fasen jachtterrein, De Hoge Veluwe. Helene was een enthousiast kunstverzamelaar. Het was haar droom om haar verzameling hedendaagse kunst, met werken van o.a. van Gogh, te tonen aan het publiek in een museum op De Hoge Veluwe. Anton en Helene hadden een... ideaal: natuur en cultuur samenbrengen in het belang van het algemeen. De economische crisis in de jaren twintig bracht het echtpaar in financiële problemen. Als gevolg hiervan werd het park in 1935 onder gebracht in de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De kunstcollectie werd overgedragen aan het rijk dat het huidige museum liet bouwen waar het grote publiek de bijzondere collectie van Helene kan bewonderen.

1

foto 1: Bezoekerscentrum / Museonder.

2

foto 2: Restaurant De Koperen Kop.

3

foto 3: De aardappeleters - Vincent van Gogh (1885), Kröller-Müller Museum.

4

foto 4: Caféterras bij nacht - Vincent van Gogh (1888), Kröller-Müller Museum.

5

foto 5: Rietveld-paviljoen (1965), Kröller-Müller Museum.

6

foto 6: Jardin d'Email - Jean Dubuffet (1974), Kröller-Müller Museum.

7

foto 7: Sculpture flottante - Marta Pan (1961), Kröller-Müller Museum.

8

foto 8: Kröller-Müller Museum.

9

foto 9: Standbeeld van Generaal De Wet (1922). Het is een ontwerp van Joseph Mendes Da Costa. Christiaan de Wet was generaal gedurende de Boerenoorlog aan het einde van de negentiende eeuw in Zuid-Afrika. De Wet was een persoonlijke vriend van het echtpaar Kröller-Müller. Generaal De Wet kijkt uit over de zandvlakten en zandsteppen. Het is niet voor niets dat het beeld hier staat; het landschap doet erg denken aan dat van Zuid-Afrika. De generaal kijkt overigens richting het echte Zuid-Afrika.

10

foto 10: Jachtslot Sint-Hubertus (1915), ontworpen door de vermaarde en beroemde architect Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934), buitenhuis van het echtpaar Kröller-Müller.


© 2004 - 2020 All Rights Reserved.        powered by