Een Vreemde Wereld


Autisten met een verstandelijke beperking

Autisme

Autisme komt volgens de literatuur bij ongeveer 22-25 op de 10.000 mensen voor; recente cijfers komen echter op veel hogere getallen uit. Op grond van het bestuderen van de onderzoeken waarop de studies zich baseren, komt Haveman tot de conclusie dat de cijfers verschillen op grond van de groep onderzochten. Onderzoeken onder kinderen komen tot veel hogere getallen.

Hij komt na bestudering van grote aantallen onderzoeken tot de conclusie dat autisme waarschijnlijk bij 58 op de 10.000 personen voorkomt.

Binnen deze site zal er informatie worden weergegeven ten aanzien van mensen met een autismespectrumstoornis met daarbijbehorende verstandelijke beperking. Bij deze verstandelijke beperking gaat het om een lager IQ dan 70. Deze handicap gaat dan ook vaak samen met een verstandelijke beperking.Uit onderzoek is gebleken dat van de groep klassiek autisten heeft 70-75% een verstandelijke handicap. Zo lang er onvoldoende specifieke voorzieningen voor autistische mensen zijn, komen zeer velen van hen terecht in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met name intramuraal. Alhoewel hierover weinig exacte cijfers bekend zijn, wordt aangenomen dat 8-10% van de populatie verstandelijk gehandicapten, autistisch gedrag vertoont.

Momenteel werk ik zelf binnen een wooninstelling voor mensen met een verstandelijk en lichamelijke beperking. Binnen mijn werk doe ik veel ervaring op met autismespectrumstoornis. Deze doelgroep komt vaak terecht bij een instantie voor gehandicapten, waar zij gezamenlijk met andere verschillende gehandicapten verblijven of wonen. Het leek mij voor deze doelgroep nodig om eens te kijken naar de verschillende gespecialiseerde instantie's, die zorg dragen voor het ontwikkelen van de mogelijkheden van deze mensen. In de toekomst wil ik een eigen Kinderdagverblijf opzetten voor kinderen met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. Op de site zijn de ontwikkelingen en desbetreffende nodige informatie ten aanzien van het KDV genoemd. Naast mijn werk ben ik bezig met de studie SPH (sociaal pedagogische hulpverlener). Binnen mijn studie heb ik vele scriptie's, verslagen en werkstukken gemaakt ten aanzien van deze doelgroep. Deze zullen ook te vinden zijn op de website.

| Home | Contact | ©2005 Een vreemde wereld