Menu »»

 Home  Tips&Trucs  Links  Download  Workshop  Gastenboek  Archief  Disc  Sitemap  PC-abc 

«« Menu
 

zoek een woord op deze pagina                       

 

 

Tips voor MS Excel

 
26  Snel kolommen verplaatsen  (Excel)
27  Excel invoegen in Word  (Excel)
28  Meer tekst in een cel  (Excel)
29  Hyperlink binnen werkblad  (Excel)
30  Reeks aanvullen met getallen  (Excel)
31  Zelf reeks maken voor automatisch aanvullen  (Excel)
32  Hoeveel dagen zitten er tussen 2 data?  (Excel)
33  Celselectie na indrukken van ENTER-toets  (Excel)
34  Gegevensinvoer beperken voor anderen  (Excel)
35  Relatieve macro's  (Excel)
36  Meeveranderende grafiek  (Excel)
37  Formules opsporen  (Excel)
38  Formules controleren  (Excel)
39  Kolommen verbergen in Excel
40  Formules verbergen in Excel
  
 
 
26  Snel kolommen verplaatsen  (Excel)
Al ga je nog zo zorgvuldig te werk, soms gebeurt het dat je een kolom niet op de juiste plaats hebt staan. Gelukkig kun je in Excel heel eenvoudig kolommen verplaatsen: selecteer de volledige kolom met een klik op het kolomhoofd (de letter bovenaan). Plaats de muis zo dat deze verandert in vier pijltjes en klik op de linkermuisknop. Houd de Shift-toets ingedrukt totdat u de kolom naar de juiste plaats versleept hebt. Zonder deze toets loopt u het risico dat de versleepte kolom de gegevens overschrijft. En dat is niet de bedoeling. Laat nu de Shift-toets en muisknop los, en de kolom is verplaatst inclusief eventuele formules en verwijzingen.
  
27  Excel invoegen in Word als figuur  (Excel)
Even snel een Excel-bestand (of een deel ervan) invoegen in Word of ander programma? Dat gaat het makkelijkst als volgt: kopieer in Excel de juiste cellen. Houd de Shift-toets ingedrukt en kies in het menu Bewerken de optie Figuur kopiëren. Selecteer in het dialoogvenster dat nu verschijnt de optie Als op scherm, en bij Indeling de optie Figuur. Klik op OK. Ga nu naar het document waarin u de afbeeldingen wilt invoegen en kies de opdracht Plakken in het menu Bewerken. Achteraf hier nog de gegevens aanpassen? Klik dan met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies in het snelmenu de optie Figuur bewerken.
  
  
28  Meer tekst in een cel  (Excel)
Als je meer tekst of gegevens hebt dan in één standaard Excel-cel past, dan loopt de tekst automatisch door. Vervelend als ook die andere cel gegevens bevat. Een snelle manier om de cel groter te maken is met de optie Terugloop. 
Selecteer de bewuste cel en kies Opmaak, Celeigenschappen en het tabblad Uitlijning. Plaats links bij Tekstconfiguratie een vinkje bij Terugloop. Met de toetscombinatie Alt+Enter bepaalt u zelf waar Excel een nieuwe regel begint. 
Behalve via het menu kunt u ook direct in de formulebalk Alt+Enter invoegen: nu zet Excel zelf de optie Terugloop aan.
  
29  Hyperlink binnen werkblad  (Excel)
Ook als u werkt met grote spreadsheets, kunt u voor verschillende items een hyperlink maken. Zo kunt u, net als bij een website, snel vanaf een overzicht naar een bepaald onderwerp springen. Maak boven in het werkblad ruimte vrij voor de verschillende omschrijvingen. 
Typ een verwijzing naar de cel waar u naartoe wilt springen, bijvoorbeeld =A150. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Hyperlink. In het venster dat nu verschijnt heeft u verschillende opties (vergeet ook niet links te kiezen voor Plaats in dit document). Typ de celverwijzing in (A150) en sluit af met OK. 
Denk eraan ook in de buurt van A150 een hyperlink te maken om snel terug te keren naar cel A1.
  
  
30  Reeks aanvullen met getallen  (Excel)
De meesten van u weten dat je in Excel makkelijk een reeks kunt laten aanvullen (bijvoorbeeld de maanden van het jaar): typ 'januari' in een cel en sleep het vierkantje rechtsonder naar beneden. Onbekender is dat deze truc ook werkt met tal van andere reeksen, bijvoorbeeld getallen. Typ maar eens het getal 1000 in een willekeurige cel en direct daaronder 999. Selecteer beide cellen, laat de muis los, ga met de cursor op het kleine vierkantje rechtsonder staan en sleep de muis naar beneden en zoals u ziet vult Excel de reeks aan. 
Handig: slepen werkt ook bij het kopiëren van formules en andere gegevens. Experimenteer maar eens!
  
31  Zelf reeks maken voor automatisch aanvullen  (Excel)
Voor het automatisch invullen van alfanumerieke reeksen heeft Excel slechts enkele mogelijkheden: dagen en maanden. Maar wist u ook dat u zelf reeksen kunt samenstellen? Handig als u bepaalde opsommingen veel gebruikt. 
Ga naar Extra, Opties en kies het tabblad Aangepaste Lijst. Links ziet u de reeds bestaande lijsten. Er zijn echter meer veelgebruikte reeksen te bedenken, die u in het rechterkader kunt intypen. Na het invullen van de complete reeks klikt u op Toevoegen, sluit het venster en voortaan hoeft u alleen nog het eerste woord te typen. De rest kunt u slepen.
  
  
32  Hoeveel dagen zitten er tussen 2 data?  (Excel)
Soms wil je gewoon weten hoeveel dagen er precies tussen twee data liggen. Ook dit kunt u Excel laten uitrekenen. 
Typ de twee data in twee verschillende cellen en voer in een derde cel een formule in om ze van elkaar af te trekken (bijvoorbeeld =D4-D5). Hetzelfde kan ook met tijd, of zelfs datum en tijd gecombineerd. Let dan wel op een juiste opmaak van de cellen (via Celeigenschappen, Getal).
  
33  Celselectie na indrukken van ENTER-toets  (Excel)
Standaard gaat de celselectie naar beneden als u na invoer op de Enter-toets drukt. Wilt u echter een cel naar rechts dan moet u dus daarheen met de pijltjestoetsen of de muis. 
Gelukkig kunt u de celverplaatsing makkelijk veranderen via Extra, Opties en het tabblad Bewerken. Hier ziet u dat de celselectie in elke windrichting kan plaatsvinden. 
Handig: selecteert u meer dan één cel, dan verplaatst de selectie zich na een druk op Enter telkens door dit blok heen. Zo kunt u een aantal geselecteerde cellen zonder onderbreking intypen!
  
  
34  Gegevensinvoer beperken voor anderen  (Excel)
Maakt u spreadsheets die door anderen worden ingevoerd? Dan kan het heel nuttig zijn de invoer te beperken om zo de kans op fouten te verkleinen. Ga naar Data, Valideren en kies het tabblad Instellingen. Hier kunt u bepalen aan welke criteria de invoer moet voldoen, bijvoorbeeld alleen hele getallen of een datum. 
Ook kunt u hier vastleggen dat een invoer kleiner dan (of gelijk aan) nul niet geaccepteerd mag worden. 
Slim: bij bet tabblad Foutmelding kunt u een mededeling typen, zodat de gebruiker snapt wat hij fout doet.
  
35  Relatieve macro's  (Excel)
Met de relatieve macro kunt u op een willekeurige plek in het werkblad even snel een macro oproepen, zonder daarvoor steeds een formule te hoeven invoeren. Stel, u wilt snel en gemakkelijk de BTW uitrekenen. 
Typ bijv. in cel A3 het getal 1000 en selecteer nu bijv. de cel B3 waarin u de BTW wilt zien. Zet de macrorecorder aan, geef deze de naam 'BTW', vul bij sneltoets een 'b' in en klik op OK. 
Klik op de vierkante knop in het mini-werkbalkje en voer de formule in {=19%*A3). Druk op Enter en zet de cursor op de plek waar de volgende invoer moet komen en stop de opname. 
Nu kunt u voortaan met de sneltoets op iedere willekeurige plek rechts naast de betreffende cel snel uw BTW-macro oproepen. Lekker makkelijk!
  
  
36  Meeveranderende grafiek  (Excel)
Bij het maken van een grafiek blijven de oorspronkelijke gegevens gewoon op het werkblad staan. Wat zou het handig zijn als u de grafiek kunt koppelen aan de tabel, zodat wijzigingen direct worden doorgevoerd. Dat kan! 
Maak op normale wijze een grafiek met de Wizard Grafieken. Staat eenmaal uw grafiek op het werkblad, dan verschijnt los in het veld de werkbalk Grafieken. Hiermee kunt u naderhand nog veranderingen aanbrengen. 
Met een klik op de knop Gegevenstabel wordt nu de informatie in de grafiek zélf geïntegreerd. De gegevens blijft u aanpassen in het werkblad.
  
37  Formules opsporen  (Excel)
Soms wordt een spreadsheet zo groot en uitgebreid dat je niet meer weet waar de formules zitten. Vraag dan met F5 het venster Ga naar op. Met de knop Speciaal specificeert u nu de zoekactie: 'vink formules aan'. Klik op OK. 
Nu worden automatisch alle cellen met een formule geselecteerd.
  
  
38  Formules controleren  (Excel)
Met de tip "formules opsporen" spoort u in no time de formules in het werkblad op. Onduidelijk blijft hierbij hoe ze naar elkaar verwijzen. Om hier inzicht in te krijgen, heeft Excel een handige oplossing met de Werkbalk Controleren. 
Ga naar Extra, Controleren en kies Werkbalk controleren weergeven. Nu kunt u cellen in het blad aanklikken. 
Met de knop Broncellen aanwijzen verschijnt er een pijl die aangeeft welke gegevenscel er wordt gebruikt.
  
39  Kolommen verbergen in Excel
Het kan voorkomen dat u van een Excel-spreadsheet niet alle informatie wilt afdrukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertrouwelijke informatie zoals salarisgegevens en dergelijke. Ook hebt u misschien tussentijdse berekeningen in de spreadsheet staan die niet interessant zijn voor degene die uitsluitend het resultaat wil zien. Om te voorkomen dat deze kolommen of rijen worden afgedrukt, moet u ze verbergen voordat u de printopdracht geeft. Selecteer de rij/rijen of kolom(men) die u wilt verbergen (houd Ctrl ingedrukt om meerdere niet aangestoten rijen of kolommen tegelijk te selecteren). Klik dan rechts op de rij- of kolomnummers/letters en kies de optie Verbergen. Vergeet na het afdrukken van de spreadsheet niet dit proces weer om te keren. Dit gaat het snelst door het vakje links boven in de spreadsheet aan te klikken om zo de hele spreadsheet te selecteren. Klik daarna op een willekeurige rij- of kolomrand en kies Zichtbaar maken
  
  
40  Formules verbergen in Excel
Wist u dat u in Excel formules kunt verbergen? Wie wil kan zelfs daarna de hele spreadsheet beveiligen tegen het aanbrengen van wijzigingen. Dit gaat als volgt. 
Kies Ga Naar in het Bewerken-menu (of druk op F5 of Ctrl+G). Klik op de Speciaal-knop en kies voor de optie Formules. Vink hier alle vier de opties aan. Klik op OK om alle cellen te selecteren die een formule bevatten. 
Kies Opmaak, Celeigenschappen en klik op het Bescherming-tabblad. Plaats een vinkje naast Verborgen en sluit af met OK. 
Om alle cellen te selecteren die géén formules bevatten, herhaalt u deze procedure. Kies in het Selecteren Speciaal-venster nu echter Constanten en vink de vier opties aan. Kies Opmaak, Celeigenschappen en het Bescherming-tabblad. 
Verwijder nu het vinkje bij Geblokkeerd en druk op OK. Ga vervolgens naar het menu Extra voor Beveiliging en selecteer Blad beveiligen. Eventueel kunt u hier ook een wachtwoord opgeven. Nu worden formules niet meer getoond en kunt u ze ook meer niet meer wijzigen, normale cellen nog wel.
  
 
 

Laatste update:  18-08-2005

 
Copyright © 1999 - 2005  ElProemo , alle rechten voorbehouden.