kroniek geschiedenis
 

terug
 

Bestuur
 Dirigent
Muziekcommissie
Sopranen

Alten
Tenoren
Bassen
Leden van verdiensten
 

Repertoire
Orphée zingt
Activiteiten
Agenda

Geschiedenis
Kroniek 
Fotoalbum

Aanvraag voor
een concert of 
(huwelijks) mis

 

Opgericht in 1864 in Houthem-St. Gerlach


zangvereniging Orphée
in Houthem-St. Gerlach

1864, augustus  Oprichting zangvereniging (société, mannenkoor) Orphée’. 
Bestuursleden: J.W. Vansintfijt (voorzitter); W.G.Maas ( secr. penningm.); Willem Speesen, Albert Croon, Andreas Slijpen; Willem Kleuters.
Eerste directeur dhr. Joh. Smeets, hoofdonderwijzer te Valkenburg. Bezoldiging: 7 francs per les.
1865, 
febr: Gekozen bestuursleden: P.Geuskens, Ch. Vanderschuren.


 Tradities: 
* Viering St. Caecilia in november met een souper, door de kas   betaald.
* Orphée zingt in parochiekerk geregeld een zgn ‘muzijksmis'.
* Geregeld concerten op kermiszondagen en vastenavond.


1866,
 26 februari: Orphée luistert feest op te Spaubeek
1869, 
17 mei: Orphée organiseert een zomerfestival.
1876:
 Albert Corneli president van Orphée. Koor telt 23 leden.  Deelname aan muziekfeest van Walram in Valkenburg.
1877  
Albert Corneli overlijdt in Menton in Frankrijk.  Lange tijd geen president.
1892, 
18 september: oproep door enkele Orpheonisten om weer te komen zingen. Er melden zich 35 mannen aan. De zoon van Joh. Smeets: Jozef Smeets wordt directeur.
Bestuur: Aug. Nève; J.W. Van St. Fijt; W.G. Maas en W. Kleuters. President: burgemeester Fr. Corneli; secretaris: Th. Delissen; penningmeester: Jan Janssen.


Activiteiten: concerten met kermissen en vastenavond; deelname aan festivals;  optreden bij blijde en droeve gebeurtenissen in het eigen dorp; serenades voor gouden echtparen; installatie nieuwe pastoor .
1892 Vanaf dit jaar wordt de kas opgemaakt in Nederlandse guldens. Tot nu toe gebeurde dat in Belgische francs.
Inkomsten: lesgeld van de leden; donaties van ereleden, de notabelen van Houthem; concerten van kermis en vastenavond leveren meestal winst op en bij serenades en bruiloftsmissen kan er steeds een goede gave af voor het koor.


1893,
 24 januari:  aan de armen wordt door het bestuur 200 broden uitgedeeld.
In april wordt er een concert gehouden op vastenavond samen met fanfare St. Gerlach. De opbrengst wordt onder de armen verdeeld.
1894, 
15 juli: het koor maakt een uitstapje naar Antwerpen. 5 bestuursleden, 44 zangers en 15 ereleden gaan mee.
Het koor bestaat 30 jaar.
1895,
 21 juli: internationale zangwedstrijd in Luuk (Luik). Orphée haalt 4e prijs in de 3e afdeling! Een medaille, een oorkonde en 100 francs getuigen van deze prestatie. Thuis wordt het  gezelschap afgehaald bij station Meerssen door fanfare St. Gerlach; schutterij St. Martinus en de plaatselijke duivenvereniging.
In Houthem wachten 100den belangstellenden!
1895,
23 mei. De beide Nederlandse koninginnen brengen een bezoek aan Valkenburg en passeren daarbij Houthem. Orphee zingt hen toe, opgesteld voor het schoolhuis.
1898:
winteravond met drie verenigingen: Orphee, fanfare St. Gerlach en toneelvereniging 'De vriendenkring''. 
17 en 18 juli: concours in Gent. In de 3e afdeling wordt door de jury Orphee de 2e prijs toegekend! Als de 28 zangers thuiskomen, afgehaald door fanfare en schutterij kunnen zij een vergulde medaille tonen en een bedrag van 200 francs. Als aandenken aan het succes van Gent wordt er een foto gemaakt.
1899, 
11 juli: opluisteren huwelijksmis van de dirigent Jos Smeets.
1901  
nieuwe dirigent: A. Sleypen.
1903:
president Fr. Corneli overlijdt te Luik. Orphee zingt de requiemmis. Ter nagedachtenis wordt mevrouw Corneli-Raikem  tot beschermvrouwe gekozen.
Nieuwe president: Aug. De Nève.

1864-1904: Orphée 40 jaar

1905:
nieuwe president: Em. Van Kesteren
1908: 
nieuwe dirigent: Jos Frissen. Later in het jaar: A. Pennartz uit Gulpen.
Nieuwe president: Jean Janssen.
1909: 
Mevr. Corneli sterft.  Zij laat  een legaat na aan de vereniging dat bestaat uit een jaarlijkse uitkering van 15 francs die door Robert de Selys-Fanson te Luik  uitbetaald zullen worden. Na 1926 zal deze donatie verwaterd zijn vanwege inflaties.
1909  
nieuwe directeur: Jos Smeets uit Valkenburg.
1911  
P. Pennartz uit Gulpen wordt weer directeur.
1913: 
M. Cransveld uit Maastricht: nieuwe directeur.
1914: 
1864-1914: Orphée 50 jaar
Eerste wereldoorlog. 7 leden worden gemobiliseerd in het Nederlandse leger.
1915:
president J. Janssen overlijdt, na bijna een halve eeuw lid te zijn geweest van Orphee.
Opvolger: Jos Geuskens, die sinds 1908 secretaris is en die tot 1941 het logboek zal bijhouden!
1919:
deelname aan festival te Berg en Terbliet. 4e prijs en f10.
1924:
Orphee brengt tweedaags bezoek aan Antwerpen. Reis per autocar. ’s Avonds bezoek aan de Scala van Antwerpen.
1926: 
18 sept.: opmerkelijk bestuursbesluit: er moet op tijd begonnen worden met repeteren en de leden behoren niet te kaarten voor of onder de les.
Er volgen drie directeuren in enkele jaren tijd: J. Coumans uit Vroenhoven;  Ant. Loontjens en P. Heusschen uit Maastricht. 
Orphee heeft sinds enkele jaren een eigen toneelregisseur: dhr. Thirion. Onder zijn leiding worden verschillende uitvoeringen gegeven en een opera.
1930, 
23 februari: “Opvoering: de Barbier van Sevilla.
1931: 
nieuwe directeur: L. Neyzen uit Maasticht.  
P. Meyers wordt regisseur.
1938, 
20 februari: toneelstuk ’t verke’ van Pierre Visschers uitgevoerd op een winterconcertavond.
1938: Orphee moet Buma-rechten gaan betalen. 
Er wordt een loterij gehouden: 3000 loten van 10 cent. Netto-opbrengst: f 130,15
1939: 
gemeentelijke subsidie: f 75,-
1864-1939: Orphée 75 jaar
1940:
Tweede wereldoorlog. Stille tijd voor het koor.
1942: 
President Jos. Geuskens overlijdt.
1944: 
november. Oud bestuurslid Jules Hermans, wonend in Heerlen  samen met Jan Muyres ( voorzitter), Giel Frijns en Gier Wetzels geven Orphee opnieuw impuls om te starten.
Nieuwe directeur: Em Lodewick.
1948: 
nieuwe directeur: P.Heusschen, die ook in het begin van de jaren dertig de leiding had.
J. Frijns: voorzitter.
1949: 
concours te Hilversum. 2e prijs en directeursprijs voor Heusschen.


*Traditie: het zingen van de nachtmis  in klooster Ravensbos.


1950: 
nieuwe directeur: M. Notermans uit Heerlen.
1951  
Orphee heeft weer een beschermheer: de heer C.J. Weinberg van hotel kasteel Geulzicht.
1955: 1864-1955: viering Orphée 90 jaar
1961:
de heer Wiel. Borghans wordt president.

1964:100 jaar Orphée: 1864-1964  Er wordt vier dagen feest gevierd. 
Twee concerten; wijnfeest; hoogmis, koffietafel; balavond; receptie, bierfeest; groot sluitingsbal.
1965: 
Beschermheer Weinberg overlijdt.
Nieuwe directeur-dirigent: G. Smeets uit Valkenburg. Uitstapje naar Altenahr. 
Orgel gekocht.  
Weekend Mayschoss.
Het ledenaantal loopt terug. Er is gebrek aan mannenstemmen in Houthem.
1969: 
Het bestuur besluit om voortaan ook dames als lid aan te nemen. Orphée wordt een gemengde zangvereniging onder leiding van directeur P.Beckers uit Maastricht.
1 maart: zangersdag en eerste optreden gemengd koor in Valkenburg. Met lof van de jury!  
Dagreis naar Duitsland.
Viering 105 jarig bestaan met een week: Geultreffen.
1970:
Geultreffen in La Calamine ( Neumoresnet). 
Deelname aan zangersdag in Voelender (Voerendaal). 
Tuinfeest.
1971: 
concours in Weert: 1e prijs in 1e afdeling, waarna drukbezochte receptie.
1972: 
uitstapje met concert en diner te  Eupen
1974: 
Nieuwe president: Frans Borghans, zoon van Wiel. 5 + 6 oktober: uitstapje naar de Eifel en Voerstreek.
1864-1974: Orphée 110 jaar met concert, dansavond, Frühshoppen en een feestmiddag voor de kinderen.
1975: 
Deelname zangersdag van de kleine federatie  in Valkenburg. De kleine federatie omvat een aantal buurtkoren, die optreden voor een deskundig en kritisch juryrapport. Uitstapje en kerstconcert in Limmich (D).


Jaarlijks staan op het programma:  Opluisteren H. Mis  met als intentie alle levende en gestorven leden van Orphée; Deelname aan de jaarlijkse processie (tot 1971). Kienavonden (tot 1985). Deelname aan de Carnavalsoptocht in het dorp (tot 1986).  Voorjaarsconcert met bevriende koren in dorpscentrum: "de Holle Eik". Kerstconcert in de kerk, samen met andere Houthemse muziekverenigingen; opluisteren Kerstnachtmis.


1976: 
deelname zangersdag van de kleine federatie in Klumme (Klimmen). Orphée en enkele Valkenburgse koren zingen het Slavenkoor uit  Nabucco in het Pavillon.
1977: 
Nieuwe ( de 15e) directeur-dirigent: Piet Bours uit Valkenburg.
Deelname zangersdag  in Mesjtreech (Maastricht) en in Sjpaubaek (Spaubeek). Wandeltocht met picknick ( 65 deelnemers). 
Carnavalsbal met eigen prins.
1978: 
Carnavalsbal. 
Speurtocht en picknick. 
Dagreis naar de Ardennen en diner in Francorchamps. Kerstcantate. 
1979: 
deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Maastricht.
Autorally.  
viering 115 jaar Orphée met een feestavond. 
Grotwandeling in Geulhem.
1980: 
Carnavalsavond met eigen prins en prinses.
Organisatie en deelname zangersdag van de kleine federatie in Houthem St. Gerlach. 
Tuinfeest. 
Dagreis naar Brugge. 
Handgeborduurd embleem voor op het mannenkostuum.
1981: 
Carnavalsavond met eigen prins en prinses. 
1982: 
deelname zangersdag van de kleine federatie in Doonder ( Doenrade) 
Nieuwe president: Abby Coenen. 
Speurtocht en barbecue.
1983: 
deelname zangersdag in Sub (Sibbe). 
Speurtocht en barbecue. 
1984: 
deelname aan concours in Weert is een groot succes: 1e prijs en promotie naar afd. B.. Mannen krijgen nieuwe strikjes.
Deelname zangersdag van de kleine federatie in Maastricht. Zeskamp en barbecue. 
1985: 
zangersdag in Valkenburg. 
Speurtocht en barbecue. 
Nieuwe piano gekocht.
1986: 
deelname aan concours in Weert: 1e prijs en promotie naar afd.A !  
Oriëntatierit met auto en barbecue
Deelname zangersdag van de kleine federatie in Klimmen.
1987: 
deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek. 
Wandeling en spellen en barbecue. 
Nieuwe blouses voor de dames. 
1988: 
deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in  Sjin (Schin op Geul).  
Wandeling en barbecue.
1989: 
1864-1989: Orphée 125 jaar

Driedaags feest met een korendag ( zangersdag), receptie, feestgids en een Houthemse avond. Diner in Hotel Willems.
1990: 
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Valkenburg
15 sept. eendagsuitstapje naar Namen voor alle leden en aanhang. De Citadelle en de tuinen van de abdij Annevoie werden bezocht. 
1991: 
deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Voerendaal. 
Wandeltocht in Walem en barbecue.
1992:
Waarnemend voorzitster: Mia Geuskens-Reynaerts. Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Doenrade. 
Wandeling en barbecue.
1993: 
25 april: deelname aan zangconcours te Weert in de St. Oda-kerk.Orphée behaalt 78 punten in de B-afdeling, wat goed is voor de 1e prijs!
Opluistering van de H.Mis bij de 'Sjaasbergergank' (bij de Kluis in Valkenburg), waar Orphée haar 'dialekmès' ( tekst van erelid A. Bemelmans-Steynebrugh, muziek: Fr.Schubert) ten gehore brengt voor een groot aantal toehoorders.
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie  in Sibbe-IJzeren. 
23 october: feestavond: viering van 25 jaar gemengd koor Orphée.
1994: 
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Maastricht. 
Uitvoering "Dialekmès"  tijdens de dialekmès-viering van Veldeke-krink-Valkeberg in Valkenburg.
Familiedag  en barbecue op de Sousberg in Strucht. Ingeschreven in het verenigingsregister Kamer v Koophandel. 
Viering 130 jaar Orphée met feestavond. Thei Voncken krijgt de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau.
1995: 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek. 
Dames krijgen nieuwe lange rokken. 
Spellen, speuren en barbecue in Gäöl: 'Piemelehook' (Geulle). Korenavond in St. Joost.
1996: 
Oprichting van een Muziekcommissie. 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie in Klimmen.
Premiere van 't
Limburgs Volksleed' in Chateau St. Gerlach. De dialecttekst is van Els Diederen (koorlid) en de 4 stemmige koorbewerking is van Piet Bours. 
Concert op hoevefeest in Geulle. 
Optreden op de kerstmarkt in de Gemeentegrot in Valkenburg.
1997: januari: Nieuwe (de 14e) president (voorzitter): Mathieu Lahey uit Valkenburg-Houthem. 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in Doenrade.
Tweedaags uitstapje naar Leiwen aan de Mosel. (Duitsland). Orphee zingt de zondagsmis ( van Schubert)in de kerk van Leiwen. 's Zondagsmiddags bezoekt het koor de stad Trier.
De bestuursleden: Nandy Bielders en Piet Wijnker winnen f3000,- voor Orphée in het Casino. 
Deelname aan Korenfestijn in Gulpen.  
Deelname aan festiviteiten ter gelegenheid van de opening van het gerestaureerde Chateau St. Gerlach. 
Plaatsing antieke Orphée-goederen in de bibliotheek van  Chateau St. Gerlach.


Inkomsten: contributie van de leden; opbrengst wekelijkse lotto; donateurskaartenactie; het zingen van Huwelijksmissen in de parochiekerk; bij voorjaarsconcert: nettowinst op drank, eten en tombola; gemeentelijke subsidie.


1998: 
Deelname aan en organisatie van zangersdag van de kleine federatie in Houthem-St. Gerlach. (in de kerk en Holle Eik). 
Boswandeling en barbecue op de Bockhof in Sjummert-Haasdal (Schimmert). 
Deelname aan Euregionaal korenfestival in Heugem.
1999: 
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in Schin op Geul.
Nieuwe blouses voor de dames.
2000:
Tweedaags uitstapje naar Aulhausen. (Duitsland). Orphee zingt de H.Mis (van Schubert) in de kerk van Assmannshausen. 's Avonds in het hotel is er een diner en feestavond en huldiging van 6 jubilarissen. Bezoek aan o.a. Rüdesheim en Koblenz.
Deelname aan zangersdag van de kleine federatie  in Valkenburg aan de Geul.

Opmerkelijke traditie: Zolang het koor bestaat,dus meer dan een eeuw en  óók in het computertijdperk, worden de jaarnotulen  en jaaroverzichten met de hand geschreven in het logboek van de vereniging!

2001: 
Naast de gebruikelijke activiteiten is er deelname aan zangersdag van de kleine federatie in Voerendaal.
2002: 
Eerste uitgave van het verenigingsblad ''t Rundsje" onder eindredactie van secretaris Mart Kerckhoffs.
Aanschaf digitale piano om mee te nemen bij uitvoeringen.
Dirigent Piet Bours viert zijn 25 jarig jubileum als directeur en begeleider op de piano bij Orphée met een feestavond.
juni: Orphée op het www. Els Diederen(koorlid) zorgt voor het design en onderhoud van de website.
Deelname aan de zangersdag van de kleine federatie in Spaubeek.
Korendag in Klimmen. 
Start bouw nieuwe Holle Eik.
2003: 
April wordt de nieuwe Holle Eik geopend. Orphée zingt enkele liederen.
Juni : Uitstapje naar Keulen t.g.v. het 140 jarig bestaan van het koor.
Juni: Opluisteren van de dialekmès op de Sjaasbergergank bij de Kluis.
September: concert in Voerendaal en opluisteren van dialekmès van Veldeke-Valkeberg.
Oktober: Opluisteren Jubileummis René van der Linden( CDA-politicus); Korendag bij Wieker Mannenkoor
December: Deelname aan Kerstconcert van de Houthemse muziekverenigingen en opluisteren Kerstavondmis in Kerk van Houthem.

1864-2004: Orphée viert 140 jarig bestaan.

2004 is ook het jaar van de jubilea. 385 jaar Verenigingsleven Houthem-St. Gerlach. De Brassband viert haar 125 jarig; de Voetbalvereniging Iason haar 60 jarig; Handbalvereniging haar 50 jarig; Computerclub Houthem CCH haar 10 jarig bestaan. Samen en apart zijn er tal van festiviteiten en activiteiten.
11 jan. 10 uur Kerk.Opluisteren eucharistieviering t.g.v. het Octaaf te Houthem St. Gerlach.
31 januari. Bindingsdag van de jubilerende verenigingen. Holle Eik
27 maart. Deelname aan ludiek concert Houthemse verenigingen "Spring i(n)s in the air" in de Holle Eik
4 april: receptie 140 jaar en jubilarissen.
5 juni: feestavond voor de drie jubilarissen: Thei Voncken: gouden lid (50 jaar); Christel Prickaerts en José Frissen beiden 25 jaar lid.
Kerstconcert samen met Brassband en kerkkoor


2005
Opluisteren eucharistieviering t.g.v. het Octaaf te Houthem St. Gerlach
Kerstconcert samen met Brassband en kerkkoor


2006
zondag 8 jan. Opluisteren eucharistieviering t.g.v. het Octaaf te Houthem St. Gerlach
april dialectmis in Valkenheim t.g.v. 80e verjaardag van erelid Annemie Bemelmans Steynebrugh
19 nov. H. Mis in zorgcentrum Vroenhof
Kerstconcert samen met brassband Houthem en het kerkkoor


2007
Opluisteren eucharistieviering t.g.v. het Octaaf te Houthem St. Gerlach
Lunchconcert samen met de brassband uit Houthem in de Holle Eik
Opluisteren Veldeke-dialectmis op zaterdag 16 sept. 2007 in de Lievevrouwekerk in Valkenburg.
H. Mis (Kraft) in zorgcentrum Vroenhof
Kerstconcert samen met Brassband uit Houthem en het kerkkoor.


2008

Opluisteren eucharistieviering t.g.v. het Octaaf te Houthem St. Gerlach
13 april. aanvang 11.30u:
Lunchconcert samen met het mandoline-gitaarorkest the Strings uit Stein en het Mergellandkoor uit Margraten-Scheulder, in de Holle Eik. (tgv 40 jaar gemengd koor)
14 oktober: Zangersdag in de Polfermolen in Valkenburg.
23 oktober: Mia Geuskens-Reynaerts wordt lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor Orphée. Er vindt een gezellige avond plaats in 't Wit Paerd samen met de hele familie van de feestelinge.

Wegens ziekte wordt dirigent Piet Bours sedert november vervangen door Jan Waltmans


2009
10 januari: Opluisteren eucharistieviering tgv het Octaaf, tevens voor levende en overleden leden van ons koor
29 jan. jaarvergadering
5 maart Piet Bours is weer terug op zijn plek als dirigent
22 maart opluisteren van H. Mis in verpleegkliniek Valkenheim
31 maart Bij de sponsorcompetitie in Holland Casino eindigde een delegatie van Oprhée met het hoogste aantal punten.
28 juni de dialectmis op de Sjaasbergergank werd opggeluisterd door Oprhée
4 juli Orphée luistert huweliksmis op in de Gerlachuskerk van Houthem
12 juli Het veertigjarig jubileum Oprhée als gemengd koor, tevens vieringen van de jubilea van Mia Geuskens (40), Fien Lahaye-Kusters (40), Nandy Bielders (40) en Cecile Kempinsky  (25) en Mart Kerckhoffs (25) vond plaats in en buiten een mergelgrot in Bemelen.
17 oktober zangersdag Onderlinge federatie vond plaats in de parochiekerk van Houthem-St. Gerlach. De volgende koren namen deel: Mannenkoor Inter-Nos ui Schin op Geul; Mannenkoor Geulklank (Valkenburg); Mannenkoor St. Remigius uit Klimmen en zangvereniging Eendracht uit Sibbe. Jurylid was John Gerits uit Beek.
15 november H. Mis in Vroenhof opgeluisterd
12 december kerstconcert Huize v Vroenhof
20 december deelname aan Kerstconcert St. Gerlachuskerk in Houthem


2011:
8 januari: Opluisteren Heilige Mis voor leden en overleden leden van het koor in het octaaf van St. Gerlach. Na de mis een gezellig samen zijn in ’t Wit Paerd.
26 januari: Ons erelid Anne-Marie Bemelmans-Steynebrugh overlijdt op 84-jarige leeftijd in Valkenburg. Zij schreef voor Orphée in 1993 eigen teksten in het Valkenburgs dialect op de melodie van de Deutsche Messe van Franz Schubert. Zij werd in 1994 benoemd tot erelid. Op 1 februari nemen wij afscheid van haar, in de door ons opgeluisterde uitvaartdienst met o.a. de vaste gezangen uit haar eigen ‘dialekmès’, in de Nicolaaskerk in Valkenburg.
27 januari: Jaarvergadering.
12 februari: Opluisteren zeswekendienst van Sjef Lahey, vader van onze voorzitter, in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Valkenburg.
26 februari: Opluisteren Limburgse middag met zang, gedichten en verhalen in de Limburgse streektaal in zorgcentrum Vroenhof.
12 maart: Onze bas Leo Bours overlijdt in Amby op 65-jarige leeftijd. Op 17 maart nemen wij afscheid van hem in de Nicolaaskerk in Valkenburg.
24 juni: Opluisteren uitvaardienst van Joke Biermans-Jansen, echtgenote van Giel Biermans (bas), in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Valkenburg.
3 juli: Familiedag op de Bockhof in Schimmert.
7 juli: Muzikale omlijsting huwelijksmis in de St. Gerlachuskerk in Houthem.
10 september: Opluisteren H. Mis voor de zieken in de Josephkerk in Broekhem. In deze mis worden tevens de onlangs overleden leden Leo Bours en Joke Biermans herdacht.
8 oktober: Korendag van de onderlinge federatie in Sibbe
13 november: Opluisteren H.Mis in zorgcentrum Vroenhof.
18 december: Deelname aan Kerstconcert van de Houthemse muziekverenigingen.

2012
7 januari: Opluisteren Heilige Mis voor leden en overleden leden van het koor in het octaaf van St. Gerlach. Na de mis een gezellig samen zijn in 't Wit Paerd.
28 januari Opluisteren Limburgse middag met zang, gedichten en verhalen in de Limburgse streektaal in zorgcentrum Vroenhof. 
19 augustus: Familiedag door- en voor de leden van Orphée ten huize van Nandy Bielders in Berg.
26 augustus: Opluisteren zeswekendienst van Peter Tillemans, schoonzoon van Jo Geurts (bas) in de Nicolaaskerk in Valkenburg.
29 september Orphee zingt tijdens de jubileum-dialekmès van Veldeke-Valkeberg.
13 oktober Korendag van de onderlinge federatie in Schin op Geul. Een zeer goede beoordeling voor Orphée van het jurylid!
15 oktober: Onze dirigent wordt wegens ziekte tijdelijk vervangen door Sandy Wijnands.
27 oktober: Onze oud-sopraan Mabel den Otter-Link overlijdt op 84-jarige leeftijd in Amby. Op 3 november nemen wij afscheid van haar in het crematorium in Geleen.
16 december: Deelname aan Kerstconcert van de Houthemse muziekverenigingen.

2013
12 januari: Opluisteren Heilige Mis voor leden en overleden leden van het koor in het octaaf van St. Gerlach. Dirigent Piet Bours neemt in deze uitvoering zijn plek als dirigent weer in. 
31 januari: Jaarvergadering. De activiteiten van Orphée worden, wegens ziekte van de dirigent, tijdelijk op een lager pitje gesteld.
27 september: Muzikale omlijsting huwelijksmis in de St.Gerlachuskerk in Houthem.
12 oktober: Korendag van de onderlinge federatie in Ransdaal.
10 november: Opluisteren Limburgse middag met zang, gedichten en verhalen in de Limburgse streektaal in zorgcentrum Beukeloord in Meerssen. 
16 november: Onze oud-alt en ons lid van verdienste Tiny Odekerken-Gorissen overlijdt op 83-jarige leeftijd in Maastricht.  Op 22 november nemen wij afscheid van haar, in de door ons opgeluisterde uitvaartdienst, in de St. Gerlachuskerk in Houthem.
8 december: Opluisteren H. Mis in zorgcentrum Vroenhof, waarna een muzikale hommage t.g.v. de 90e verjaardag van ons lid van verdienste Fien Lahaye. 
22 december: Deelname aan Kerstconcert van de Houthemse muziekverenigingen.

2014
Orphée bestaat 150 jaar.
Het jubileumjaar wordt begonnen met een feestelijke, gezongen jubileummis op 31 maart met aansluitend een ontbijt voor de leden en hun partners.
1 Juni 2014 verschijnt in 't Sjtegelke, een uitgebreid artikel over Zangvereniging Orphée 150 jaar van de hand van koorlid Els Diederen. Orphée startte in 1864 als mannensociëteit-zangkoor in het dorp-gemeente Houthem. Sinds 1968 zingen er ook dames in het koor. De geschiedenis, in de 19e, 20e en 21e eeuw, concoursen en zangersdagen, tradities door de eeuwen heen, repertoire, jubilea, uitstapjes en familiedagen, memorabele aanschaffingen en uitgaven komen aan de orde. Tot slot een lijst van 14 presidenten/voorzitters en 19 directeuren/dirigenten. Het zangkoor in 2014 bestaat uit 9 sopranen, 6 alten, 8 bassen en 8 tenoren.
Op 21 juni vindt de jubileumreceptie plaats en worden de jubilarissen Theo Voncken (60 jaar lid); Piet Wijnker (40 jaar lid), Marianne van Oerle-Aarts en Karin Hamers (25 jaar lid) gehuldigd. Brassband St. Gerlach brengt een serenade aan het koor. 's Avonds vindt er een feestavond plaats voor leden, leden van verdienste, ereleden en hun partners in Hotel de Brakkeberg in Geulhem.


Koninklijke eremedaille voor Orphée!


Tijdens de jubileumreceptie op 21 juni in café 't Wit Paerd ontvangt Orphée uit handen van burgemeester Martin Eurlings de Koninklijke zilveren erepenning voor haar verdiensten in de gemeenschap.
14 September geeft Orphée samen met brassband St. Gerlach een speciaal concert Rond Mozart in de Gerlachuskerk, in samenwerking met de brassband St. Gerlach.
Orphée organiseert de zangersdag van de Kleine federatie op 11 oktober.
Orphée neemt deel aan het traditionele kerstconcert in de Gerlachuskerk op zondagmiddag 21 december.

2014 ook: Oprichting afdeling jongeren: Orphée Social Singing

2015
10 januari: Opluisteren feestelijke H. Mis in het Gerlachusoctaaf, voor leden en overleden leden van Orphée.
21 jan. jaarvergadering. Nandy Bielders-Willems wordt weer bestuurslid.
Mia Geuskens gaat uit het bestuur.
15 oktober: deelname aan Korendag in de Polfermolen in Valkenburg. Mannenkoor Geulklank heeft de organisatie.
Opluisteren jaardienst van overleden Orphéelid Sjir Frissen.
20 dec. Deelname aan het Kerstconcert, samen met Orphée Social Singing, Brassband en Kerkkoor in de Gerlachuskerk. De kerk was te klein, ieder jaar wordt de belangstelling groter.

2016
1 jan. Oud-lid Gerlach Vrancken sterft op 83 jarige leeftijd. Hij was lid van verdiensten en meer dan 50 jaar lid en bestuurslid van de vereniging.
10 jan. Feestelijke H. Mis tijdens het Gerlachusoctaaf, tevens voor leden en overleden leden, speciaal Gerlach Vrancken, van Orphée. Ook ter ere van drie jubilarissen: Madeleine Volkers (40 jaar lid), Sjo Kempinsky (40 jaar lid) en Paul Frijns (25 jaar lid). Aansluitend huldiging van de jubilarissen en feestelijke brunch in 't Wit Paerd.
28 januari Jaarvergadering.
10 april Optreden in de Mazjerang van Veldeke (jubileum) in Hottel Voncken
zondag 18 september. Uitvoering dialectmis in de 45ste Veldeke-dialekmès in de Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg.
oktober. deelname aan zangersdag
25 november Opluisteren Eucharistieviering in zorgcentrum Oosterbeemd Valkenburg (m.n. voor oud leden)
18 december Deelname aan Kerstconcert samen met Orphée Social Singing, Brassband en KerkkoorGerlachuskerk Houthem

1917
Jeannette Bemelmans en Els Lahey-Diederen zijn 25 jaar lid.
7 jan. Begrafenis van lid van verdienste Fien Lahaye, mis gezongen door Orphée in de Gerlachuskerk ('s morgens)
7 jan. Opluisteren octaafmis, tevens voor leden en overleden leden van Orphée, in Gerlachuskerk,
22 jan. Afscheid van Piet Bours als dirigent. Hij functioneerde 40  jaar als dirigent van Orphée. Locatie: Hotel Voncken in aanwezigheid van zangvereniging Orphée. mannenkoor Geulklank en vele genodigden. Piet kreeg een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Martin Eurlings.

Van 1977 tot 2017 was Piet Bours dirigent en begeleider van Orphée.
26 jan. Jaarvergadering in 't Wit Paerd. 2 Nieuwe bestuursleden: Thomas Bours en Martje Maessen.
2 febr. Eerste repetitie met de nieuwe dirigent Levon Leonard.
Concert in de Timpaan Heerlen
oktober deelname aan zangersdag in Klimmen
november Concert in Bunde
december op de kerstmarkt in Valkenburg zingen leden kerstliedjes.
december Kerstconcert, samen met Orphée Social Singing; Kerkkoor St. Caecilea, Brassband St. Gerlach

2018
5 jan.
Opluisteren octaafmis, tevens voor leden en overleden leden van Orphée.
25 jan. Jaarvergadering in 't Wit Paerd


 bie-eingezeumerd door els diederen ©


 

terug
  terug  

©els diederen 2000: website: 
oeuvre 
poëzie 
couleur
locale
els diederen webdesign