©Els Diederen St.Pičter: wegen op kaarten 2003 ©kruuswaeg op  de Geul  

                  S T.  P I Č T E R

home
St. Pičter (Limburgs)
St. Pieter (Nederlands)
St. Peter (Nederlands)
St. Pierre (Frans)
wie wat waar wanneer  
  taal en muziek
Geul wegen Geul
 
 
naar indexpagina van website
 
detail kaart 1550 Jacob van Deventer  
1840  St. Pičter

ca 1550  Op dit gedeelte uit een kaart 'Valkenburg', getekend door Jacob van Deventer is op de vijfsprong van wegen (St. Pieter) een aantal gebouwen te zien.
Op de doorgaande wegen zijn speldenprikken aangebracht. 
Groen= weiland, beemd. Blauw= Geul. 
Verder:  Een watermolen? aan de Geulbrug. In 1558 wordt er een genoemd. Te onderscheiden zijn verder: naar het westen een weg naar Meersen-Maastricht; een stukje weg (links) in het verlengde van de Hekerbeek richting Geul; naar het noorden loopt een weg naar Heek-Klimmen; naar het oosten een weg  naar Schin op Geul; nog een weg naar het oosten: de Steenweg naar Walem-Heerlen; naar het zuiden gaat de weg over de Geul naar Valkenburg-Maastricht; de "Ouw gats" is een afkorting tussen de hoofdweg

 


1929  
St Pičter bij Valkenburg.
Vijfsprong > (de rode lijn geeft de routes aan)
De grote weg loopt richting Houthem naar het westen (Maastricht)
Vooraan: het klooster St. Joseph van de zusters Franciscanessen, meisjesinternaat. 
In 1968 verhuisd naar Boslust aan de Stoepertweg
Achter het klooster loopt een holle weg, de Steenstraat-weg, tot in  Walem en verder oostelijk.
Linksaf gaat de St. Pieterstraat, Geulbrug richting zuiden
De kale 'bult 'rechts in het midden, grenzend aan de spoorlijn Heerlen-Maastricht, is nu de geheel bebouwde wijk: Hekerbeek
De weg loop richting Heek-Klimmen en verder noordelijk. 
De Hekerbeek (Sillebeek) is blauw aangeduid.Creative Commons Licentie

Samenstelling: Els Diederen 2003 ©