Literatuur euver Zjwier en in 't Zjwiers Els Diederen © ©Els Diederen St.PiŤter: wae, wieniŤ, woa, wat 2003 ©

 

 

ZJWIER

   
woeŽne boave de BeŽssebeŽk

Literatuur

Literatuur in en over Swier en Wijnandsrade
 
* 1886, Peeters P.G., Korte schets der Geschiedenis van de Valckenburgsche Heerlijkhied Wijnandsrade,
Publications LGOG
 
* 1980, Erens F., Bazen Knuppels Knechten, IJoannes Hendrijckos (1791-1866), Dagloner in Wijnandsrade, Uitgever Corrie Zelen in Maasbree. 

* 1986, Jetten J. en Jansen J., Wijnandsrade in oude ansichten, Zaltbommel
 

* 1992 Bruls, Jeng (tekst), Willemsen, Toon (tek), De Vijfklank Wijnandsrade, Brommelen/Laar/Swier/Roa/Vink
Uitgave tgv Het honderdjarig bestaan van de Koninklijk erkende Fanfare St. Caecilia te Wijnandsrade. Uitgave in eigen beheer.

* 1993, Oehlen W., Swier, zoals het was, is
en mag blijven
, Maastricht: Datawyse

* 1994, Brongers E.H., Geschiedenis van het Kasteel Wijnandsrade,  Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade, Nuth.

* 1995, Brongers E.H., Wijnandsrade in de Tweede Wereldoorlog, Mobilisatie, bezetting en bevrijding, Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade.

* 1995, Habets H. en Jutte K., Huub va Fůn, ZoeŽ waoŽr dat vreuger, eigen uitgave (in 't Zjwiers).

* 1997, Dubois W.B., Swier, een gehucht dat echt
bestaat,
eigen uitgave.

* 1998, Oehlen W. Er is een raam in de maan, De Sint Stefanusschool in een boek gevangen, Gedichten.

* 2002, Jetten J., Oehlen W., met bijdragen van Erens F. Egelie G. en Keulen H., Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg, Maastricht Datawyse

* 2007. Jetten J., Oehlen W., Toonen H. e.a. Wijnandsrade BinnensteBuiten, Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade Maastricht Datawyse

* 2015. Oehlen Wiel, 'Bissebeekse verzen' gedichtenbundel.

* 1982- heden Bulletin  Wijnandsrade, heemkundeblad uitgegeven door de Vrienden van Wijnandsrade.
Alle Bulletins 1982 - nu
 

Bisse in de winter Els Diederen 2003 ©

 

De Bissebeek fluistert
onverstaanbare woorden
misschien wel muziek.

Het beekje verbergt duizenden
monden achter ontelbare handen.
Struikgewas wiegt behoedzaam
boven per mond een hand.
Lisdodde steekt
bezwerende vingers op.

Een treurwilg buigt minzaam zwijgend
voorover, omdat hij woorden wil vangen,
misschien wel muziek.

Wiel Oehlen
uit bundel Bissebeekse verzen,  2015 ©


~~~~~~~~

De BeŽsebeŽk sjmispelt
onversjtoabaar wuuŽd
mesjie waal moeziek.


't BeŽksjke versjtik doezende
mung achter ontelbaar heng.
De sjtruuk weŽge vuurzichtig
boave per mond 'n hand.
Reetsigaar sjtik
bezjweŽrende vinger op.

'n Treurwiej bŲkt zich geneŽge zjwiegend
noa vuur, omdat hae wuuŽd wilt vange,
mesjie waal moeziek.

 

(vertaling in 't Zjwiers: els diederen)

 

 


 

info

kruutske in Zjwier foto: els diederen ©

zjwier

boave de beŽnde
van de BeŽssebeŽk
zjwiert
de zieŽl
van ít Lieske
't kleŽ meŽdje
sjpieŽlend mŤt die ander blumkes
bim bam
d'r weŽg noa kŤrk
en sjoeŽl
va Zjwier
noa Roa

i ge veld 
truk op
doeŽr de gets
bie  ít kruutske
woeŽ
d'r loup
van 't leŽve
wiejer lŲp
van
't huuske weg
 uuŽver  't  peŽdje  
bis Valkeberg
doe woert 't
Ťlf kieŽr
mam


els diederen ©

oet: de bundelgedichte Sjakelt de Zinne
LiLiLi (Limburgse Literair Lies) nr. 52
2006

 

BrommelerhaŲf i ge veld Els Diederen 2003 ©

 

Land gaat hier op in lucht

De zon heeft wolken
in brand gestoken
en velden in vlam gezet.
Achter de wolken bidden vogels,
achter koren wonen paarden.
Mensen hebben bomen
om hun huizen gebouwd.
Zij wonen in de luwte van hun vee.
Mensen hier zijn stil,
omdat de wolken nog zoveel
te vertellen hebben.
Aan de horizon gaat
een rood dak op in de zon.
Nieuwe wolken drijven aan.
Zij zullen velden groen verven.

Gaat land hier op in lucht
of lucht in land?
 

Wiel Oehlen ©
uit de bundel: Bissebeekse verzen, 2015

~~~~~~~~~~

 

Land verdwient in loch

De zon hat wolke
in brand gesjtoake
en velder gevunkeld.
Achter de wolke beŽne vuuŽgel,
achter koare woeŽne peŽd.
Luuj hŲbbe buim
om hun hoezer geboewd.
Zie woeŽne besjŲt doer hun vieŽ.
Luuj hie zunt sjtil,
omdat de wolke nog zoeŽvŲšl
te vertelle hŲbbe.
Aan d'r  horizon verdwient
'n roeŽd daak in de zon.
Nui wolke drieve aan.
Zie zulle velder greun verve.

Verdwient land hie in loch
of loch in land?


(vertaling in 't Zjwiers: els diederen)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dialect
literatuur
en poŽzie
kruutskes
foto's
weŽg op kaarte
geschiedenis
links
buur
gehuchten
truk/terug/back

heem
..

woeŽne
boave
de beŽk
beŽnd en leŽm
gewoeŽn
heŽm

..
els diederen ©
 

 

 

 

samesjtŤlling:
els diederen
2003 ©
© weblogo
    en
    link 
    naar els diederen-website ©

Creative Commons Licentie