Kruutskes i Zjwier, Els Diederenpunt © ©Els Diederen St.PiŤter: wae, wieniŤ, woa, wat 2003 ©

 

 

ZJWIER

   
woeŽne boave de BeŽssebeŽk

kruutskes

't Zjwierder kruutske in 1928. foto Sjteens ©

Het Swierder kruisje (1) in 1929 tegen een
vakwerkgevel in het centrum  van Swier.
De plek was het trefpunt voor jong en oud.

ansicht Swier 1960

'Swier: dorpstraat met vakwerkhuizen rond 1960.
Achter het  'breer' in het midden begon het voormalige pad naar Hellebroek en Nuth. Het wegkruisje (1) staat verankerd in de vakwerkgevel.


kruutske zjwier 2003 ©)
(1)
2003: Swierder krutske met zicht op voormalig voetpad richting Nuth. (foto 2003)

kruus i gen wales: 't corpus 2003 ©
(2)
Gietijzeren wegkruis op de splitsing i g'n Wales
(foto 2003)

moerkruuts in Brommele 2003 ©
(7)

Muurkruis op wegkruising in Brommelen

LandweŽg naŲ de Isidoruskapel 2003 © 
Landweg met Isidoruskapel op de achtergrond
(foto 2003)

De Isidoruskapel 2003 ©

 


(9)
Op de splitsing Achter Swier met de Landweg staat de Isidoruskapel anno 2000 (foto:2003)


Limburgs leŽdje vert. in 't Zjwiers els d.  " Kruutser langs veldweŽg woeŽ vings se ze nog
bie ůs in Limburg daoŽ sjtaoŽn ze ech nog
zoeŽ gans sjtil verlaoŽte soms midde i ge veld
ich beeŽn daoŽ zoeŽ dŤk vuur mieŽ vreeŽ in d'r welt"

(uit liedje 'Mien leef Limburg'  van J.Bertholet-/ L.v. Weersch)


 
info

Midden in het dorp komt een veldweg
(PŲtweŽg-na 1982: LandweŽg) van
'Achter Swier'  uit aan de hoofdweg Swier.

Ü (1) Aan deze voormalige kruising, nu driesprong, staat een gietijzeren
wegkruis met crucifix, sierlijk smeedwerk uit
einde 19e eeuw  van een plaatselijke smid.
Op onderstaande topografische kaartje uit 1840 is
op deze plek al een kruisje aangeduid:

Sweijer 1840 kruispunt centrum1840

In vroeger tijden stond het kruisje tegen de
vakwerkvoorgevel van een schuur (grenzend
aan het huis van  schoenmaker Steins
waarlangs links een steegje liep
('t Sjteinsgetske of KleŽ getske) in
de  richting Hellebroek en Nuth /  via de
beemden van de Hulsberger- en Bissebeek.
Het eeuwenoude vakwerkhuis viel ten prooi aan
de afbraakhype van de jaren 60, 70 van de 20e eeuw.
 
 tekening huis Steins in Swier, Els Diederen ©

hoeŽs Sjteins
tekening Els Diederen ©. 


Ondanks sloop en vernieuwingen bleef het kruisje
gelukkig zijn (centrale) plaats behouden.
 

Andere wegkruisen in de buurt zijn te vinden:
Ü (2)  Aan een vijfsprong van wegen in de beemden van de Bissebeek ( i g'n Wales).
Op dit kruispunt (Richting Hellebroek, Brommelen, Wijnandsrade, Laar en Swier) 
staat een gietijzeren veldkruis met wit geverfd crucifix.

Ü (3) Op een  kaart uit 1930  staat nůg een veldkruis getekend in deze buurt nl. op een kruising van paden: Hunnecum naar Brommelen en Wijnandsrade richting Hellebroek.
Tegenwoordig  staat er een houten kruis waarop
een koperen crucifix.
Onder het kruis staat een dialectspreuk:
"Ich bŤn neet allein in eur KŤrke meh
gaon ouch mit uch wŤrke".

Ü (4)  Gietijzeren wegkruis (uit 1994) versierd
met een beeldje van de  H.Petrus op de  splitsing
Swier met de Swierderkerkweg en de Bongard.

Ü (5) Houten wegkruis met bronzen crucifix
bij Hoeve De Bongard. Op een kaart uit 1840
staat hier al een wegkruis aangegeven.

Ü (7) Op de kruising in Brommelen hangt een 
ijzeren kruis met crucifix  aan de gevel van
een mergelen pand. Op de Ferrariskaart uit 1777 staat hier een 'calvaire'.

Ü (8) Op de kruising Kersboomkensweg
(KeersjbuimkesweŽg) , de Lingelei en
Kasteel Wijnandsrade  staat sedert 1997
een gietijzeren wegkruis met crucifix en opschrift:
"Sjtank ins effe sjtil..".De veldnaam van deze plek
 luidde vroeger (kaart 1840)  't Groot Hoof Eijer"

Ü (9) Aan een kruising "Achter Swier" met
de Landweg en een doodlopende weg in
de velden naar i g'n Heilig  staat sedert 2000
een vierkante, bakstenen kapel "de Isidoruskapel".
Op het tentdak staat een iel kruisje om aan te
duiden dat het hier om een religieus gebouwtje gaat.  
De H.Isidorus, Ü Spanje 1130, is de
patroonheilige van boeren en tuinders.
Met ingang van het 2e millennium heeft
Swier eindelijk een bedehuis(je) op steenworp
afstand van de bebouwing.
(midde i ge veld)Zjwier van oet de loch in 2005
Swier van uit de lucht 2005

 

dialect
literatuur
en poŽzie
kruutskes
foto's
weŽg op kaarte
historie
links
buur
gehuchten
truk/terug/back
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samesjtŤlling:
els diederen
2003 ©
weblogo
    en
    link 
    naar els diederen-website ©

Creative Commons Licentie