AED Info

AED voor maximale harthulp

Belfeld- Er staat altijd wel iets in de krant over overheidsdiensten, gemeentes, luchthavens die na een acuut sterfgeval besluiten een of meerdere defibrillatoren aan te schaffen. Het gebruik van externe automatische defibrillatoren, ofwel AED's, heeft steeds duidelijke goede effecten. Dat blijkt uit onderzoek over de hele wereld. AED's kunnen levensreddend zijn. Cijfers geven het bewijs.

In Nederland overlijden er per jaar duizenden mensen door een plotseling opgetreden circulatie stilstand, een hart stoornis.

Wat is fibrilleren ?

Dat is het snel en soms ongecontroleerde bewegingen van de hartspier van het hart waardoor het geen bloed meer kan rondpompen. Een slachtoffer heeft, onder zeer gunstige omstandigheden een overlevingskans van 75%. Deze overlevingskans neemt af met 10 a 12% per minuut wanneer defibrilleren uitblijft.

Met de komst van de AED is het voor omstanders die getuige zijn van een hartongeval, technisch mogelijk snel te reageren. Nog voordat de ambulance ter plaatse is - en u weet dat de ambulances vaak laat, soms te laat aankomen - kan men al beginnen met defibrilleren. Hiermee wordt de kans op overleven aanzienlijk vergroot.

Wanneer u zich voorstelt dat de aanrij tijd van ambulancediensten in sommige gevallen 10 tot 15minuten bedraagt, dan is het duidelijk dat vroegtijdige defibrillatie werkelijk van levensbelang is.

Gebruik

Defibrillatoren zijn apparaten die het fibrilleren van het hart stoppen. Een sterke elektroshock in de directe omgeving  van het hart wordt toegediend om het normale hartritme te herstellen. De AED is ontwikkeld zodat niet alleen professionele hulpverleners zoals artsen en ambulancepersoneel, maar ook 'leken' nu de mogelijkheid krijgen het ventrikelfibrilleren vroegtijdig te stoppen. De tijdwinst die kan worden geboekt resulteert in meer slachtoffers die levend het ziekenhuis kunnen bereiken. Het gebruik van een AED is heel eenvoudig. Het apparaat spreekt u toe en vertelt wat u moet doen. Voor het werken met een AED moet de gebruiker wel leren een circulatiestoornis te herkennen en de defibrillator weten te gebruiken. Hiervoor dient een training gevolgd te worden.

Wat hebben wij te bieden

De firma 2Twee ondersteunt het gebruik van de AED en is voorstander om deze publiekelijk toe te passen.

Wij zouden dan ook graag zien dat dergelijke levensreddende apparatuur onder een bredere laag van de overheid, het bedrijfsleven, scholen, middenstand, wooncomplexen, horeca ondernemingen etc. word verspreid, bovendien is de prijs van de AED's aan het dalen en begint naar een acceptabel niveau te dalen zodat het voor velen mogelijk is een AED te kopen. Wij kunnen bemiddelen en adviseren welke type AED voor u van toepassing zou kunnen zijn; tevens verzorgen wij aanvullende AED trainingen volgens de richtlijnen van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

De kosten voor dergelijke cursus zijn laag, vraag vrijblijvend prijsopgave.

Een cursus omvat een tijd van ongeveer 3 a 4 uur.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.