Product Info

Demobord

Het demobord bestaat uit een ijzeren frame en watervast board                                (zie demobord). Op dit bord worden de materialen gemonteerd die in uw bedrijf of organisatie t.a.v. de brandveiligheid aanwezig zijn. Te denken valt aan rookdetectoren, thermische detectoren, kleef magneten, visuele signalen zoals ledjes of speciale lampen, akoestische zoals slow-woops, alarmbel etc. Ook kunnen er brandblussers, slanghaspels op worden gemonteerd. Het bord word handmatig op maat gemaakt zoals u het wenst. Het kan dus vast gemonteerd zijn, eventueel verrijdbaar en zelfs inklapbaar gemaakt worden. De prijs van het demobord word bepaald door de hoeveelheid materialen die gebruikt worden.

 

Zoals u ziet 2Twee denkt met u mee !

 

Vraag vrijblijvend verdere informatie aan....

 

Ontruimingsplan (NTA-8112)

Inleiding

Een ontruimingsplan is verplicht voor alle bedrijfspanden met twee of meer bouwlagen of een oppervlakte van meer dan 500m2. Ook wordt het ontruimingsplan vaak verplicht gesteld door de brandweer in het kader van de gemeentelijke gebruiksvergunning. Veel gemeentes eisen dat het ontruimingsplan is opgesteld volgens het NTA-8112 protocol. Dit is een landelijke leidraad voor ontruimingsplannen en er zijn verschillende uitgaven voor diverse soorten gebouwen. De gegevens die nodig zijn voor het maken van het plan komen voort uit de risico-inventarisatie, installatietekeningen en overige bronnen binnen de organisatie.

 

Inhoud

Het plan bevat de volgende onderdelen: situatietekening, gebouwgegevens, installatiegegevens, bedrijfshulpverleningsorganisatie, alarmeringsprocedures, ontruimingsprocedures, taken medewerkers, taken receptie, taken BHV, taken Ploegleider BHV, taken Hoofd BHV, taken directie, salvage, sirenealarm.

 

Werkwijze

Er word informatie verzameld over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van intakegesprek(ken), bouwtekeningen en/of rondgang door het gebouw. Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft en welk deel van het NTA-protocol geschikt is:

- NTA 8112-1:2002 nl:  Kantoorgebouwen

- NTA 8112-2:2002 nl:  Onderwijsgebouwen

- NTA 8112-3:2003 nl:  Kinderopvanggebouwen

- NTA 8112-4:2004 nl:  Gebouwen met een publieksfunctie

- NTA 8112-5:2005 nl:  Gebouwen met een logiesfunctie

- NTA 8112-6:2007 nl:  Gezondheidszorggebouwen

 

Certificering

Het ontruimingsplan wordt uitgevoerd volgens het landelijke erkende NTA-8112 protocol. Wij sturen het ontruimingsplan naar de plaatselijke brandweer ter goedkeuring.

 

Doelgroep

De (model)bouwverordening eist voor de volgende gebouwen een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan:

- Gebouwen met een oppervlakte van meer den 500m2

- Gebouwen - niet zijnde een woning - die bestaan uit 2 of meer bouwlagen

 

Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid een ontruimingsplan laten maken. Indien bijvoorbeeld na een brand waarbij gewonden of doden zijn gevallen blijkt dat de directie niet voldoende maatregelen heeft genomen, dan kan deze hoofdelijke aansprakelijk gesteld worden !

Onze prijzen zijn veel lager dan de concurrentie, vraag vrijblijvend prijsopgave of offerte.

 

AED

Wij verzorgen speciale cursussen om uw medewerkers (BHV'ers en EHBO'ers) in het gebruik van de automatische externe defibrillator op te leiden. Iedere deelnemer ontvangt indien hij/zij deze cursus goed heeft doorlopen een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Aan elke cursus kunnen maximaal 6 personen deelnemen. De cursus duurt een dagdeel (ong. 3 a 4u) vraag vrijblijvend informatie aan.Ook indien u een AED wilt kopen kunt u bij ons terecht. De instructeur heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het reanimatie onderwijs aan o.a. gezondheidszorg instellingen, bedrijven, politie en sportverenigingen.

 

Evacuatiezeil

Met dit zeil kunt u bewoners, patiŽnten met matras via de trap evacueren. Op dit moment zijn wij nog bezig met het uittesten van onze nieuwe proef exemplaren, we hopen dit project ook dit jaar nog op de markt te brengen. Momenteel leveren wij nog het standaard exemplaar. Vraag vrijblijvend prijsopgaven.

 

BHV Adviezen

Wij kunnen u adviseren hoe u binnen uw onderneming een BHV organisatie kunt organiseren en tevens kunnen wij voor u de vluchtplanroutes maken en/of het bedrijfsnoodplan. Ook het schrijven van oefenscenario's kunt u ons toevertrouwen.Vooral kleinere organisaties hebben hier wel eens moeite mee zoals garages, eenmanszaken, winkels etc. Wij helpen u graag.
Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

 

Evacuatie Chair

Met deze speciale evacuatie stoel kunt u mindere of niet mobiele personen snel en veilig de trap af vervoeren, bijvoorbeeld bij een ontruiming. Vooral indien het gebouw meerdere etages heeft. Bij brand mag u de lift niet gebruiken en kan deze stoel een optimaal hulpmiddel zijn voor de hulpverleners. Wij kunnen deze stoel leveren inclusief een instructies tegen een zeer gunstige prijs.