Stamboom familie Kloppenburg

1705 - 2001


(Lijn Roelf en Jansje Kloppenburg-Kornet 18.075.141)
INHOUD:

Generatie 12
Generatie 13
Generatie 14
Generatie 15
Generatie 16
Generatie 17
Generatie 18
Generatie 19

Naar het laatste ouderpaar

N.B.: Een "link" bij en generatie nummer (bv 09.001.001)
verwijst naar de ouders (08.001.001).


 

GENERATIE 12

12.001.003

MENSE JANS KLOPPENBURG

SARA HARMS RAASVELT geh.: 07.09.1749 Nw.Pekela

do.van:Harm Helmers Raasvelt en Grietien Pieters Cloppenburch

geb : 07.09.1725 Nw Pekela

geb. : 10.02.1732 Nw Pekela

overl: 27.12.1800 Nw Pekela

overl: 23.12.1804 Nw Pekela

begr : 02.01.1801 Nw Pekela

begr : 28.12.1804 Nw Pekela

gel : Ned.Herv

gel. : Ned. Herv.

Ged :

ged. :

ber : landbouwer

ber. : dienstmeid

KINDEREN (gen. 13)

13.003.010 d. Grietje Menses geb. 25.10.1750 Nw.Pekela

13.003.011 z. Harm Menses geb. 10.11.1752 Nw.Pekela

13.003.012 z. Jan Menses geb. 06.07.1755 Nw.Pekela

13.003.013 z. Jan Menses geb. 20.02.1757 Nw.Pekela

13.003.014 d. Grietje Menses geb. 31.10.1759 Nw.Pekela

13.003.015 z. Pieter Menses geb. 27.03.1763 Nw.Pekela

13.003.016 z. Pieter Menses geb. 15.10.1765 Nw.Pekela

13.003.017 d. Harmina Menses geb. 13.03.1768 Nw.Pekela

13.003.018 z. Pieter Menses geb. 26.05.1770 Nw.Pekela

13.003.019 z. Helmer Menses geb. 18.05.1774 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • Van de naam "KLOPPENBURG" wordt melding gemaakt in de akte no.94 gedateerd 24.02.1786. Dus ongeveer 25 jaar voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811.
 • MENSE JANS en SARA HARMS RAASVELT hebben belijdenis van hun geloof afgelegd in, resp. 1752 en 1755 bij ds. REGNERIUS TJAADA de COCK (Grootvader van ds.HENDRIK DE COCK).
 • De naam "SARA" komt voor als: Sara Moeij, Saartje, Saartijn, Zaartijn en Zarah.
 • Het huwelijk tussen HARM HELMERS van Oude Pekela en GRIETIEN PIETERS CLOPPENBURCH is gesloten op 08.08.1717 te Nw.Pekela. De verhouding tussen deze twee was niet erg best. GRIETIEN PIETERS CLOPPENBURCH is 1745 overleden. Ze was eerder gehuwd geweest met HINDRIK ROELFS SCHUIJRINCK. Gehuwd op 24.04.1708 te Nw.Pekela.
 • Het Gerecht te Zuidbroek den 26 september 1747. GARBRANT POUW PEKELA als voormond HINDRIK STOFFERS sibbe en BARTELT TONNIS vreemde voogden over de dogter van HARM HELMERS bij GRIETIE CLOPPENBURCH in egte verwekt.
 • Omdat de moeder van SARA de naam CLOPPENBURCH heeft, hebben we alle gevonden gegevens van haar ouders eveneens opgenomen.
 • SARA was toen zij huwde 17 jaar en 7 maanden oud. Haar vader is voor de tweede keer gehuwd met AALTJE HEIJES op 20.10.1747 te Nw.Pekela. Zijn derde huwelijk was met FROUKE HINDRIX PLUKKER op 21.10.1752 te Nw.Pekela.

naar begin

GENERATIE 13

13.003.011

HARM MENSES KLOPPENBURG

HINDERKIEN ALBERTS POTJE WIJD geh.:24.09.1775 Nw.Pekela.

do.v. : Albert Hindriks Potje Wijt en Grietje Jacobs

geb. : 10.11.1752 Nw Pekela

geb. : 00.07.1746 Nw Pekela

overl.: 15.08.1808 Nw Pekela

overl.: 00.00.1794 Nw Pekela

begr. : 19.08.1808 Nw Pekela

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. : 29.07.1746 Nw Pekela

ber. : arbeider,landbouwer

ber. :

KINDEREN (gen. 14)

14.011.001 z. Mense Harms geb. 08.09.1776 Nw.Pekela

14.011.002 z. Albert Harms geb. 13.01.1778 Nw.Pekela

14.011.003 z. Jan Harms geb. 10.01.1780 Nw.Pekela

14.011.004 z. Mense Harms geb. 02.04.1781 Nw.Pekela

14.011.005 z. Beerent Harms geb. 10.03.1783 Nw.Pekela

14.011.006 d. Sara Harms geb. 03.05.1785 Nw.Pekela

14.011.007 d. Aaltje Harms geb. 18.01.1787 Nw.Pekela

14.011.008 d. Grietje Harms geb. 31.03.1790 Nw.Pekela

14.011.009 d. Hinderkijn Harms geb. 02.07.1792 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • HARM MENSES heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd op 13 december 1804. In het kerkboek staat geschreven "als lidmaat aangenomen" HINDERKIJN JANS heeft belijdenis van haar geloof afgelegd in december 1804.
 • September 1775. Het huwelijk is kerkelijk bevestigd. In het kerkboek staat geschreven "HARMANNUS MENSES en HINDRIKKIJN ALBERTS,beide van Nw.Pekela door zijn vader de huwelijkse proclamatie verzogt zijn toegestaan en ergaan 3, 10 en 17 deezer zonder verhindering de 24 deeze"
 • In 1794 is GRIETJE JACOBS de moeder van HINDERKIEN overleden.
 • De Carspel Volmacht beruste in 1795 bij een broer van HINDERKIEN, HARM POTJEWIJD. Bij aankomst van de Fransen in deze streek, in 1795 trokken de Engelse troepen van hier naar Hanoverse grenzen. Bij die gelegenheid waren hier luidruchtige vrienden van de nieuwe orde van zaken, die door hun gedrag en woorden de aftrekkenden beledigden. Dit werd kwalijk genomen en men kwam de volgende dag met een grote macht terug. Provisioneel werd onze Carspel Volmacht, HARM POTJEWIJD, meegenomen. Spoedig kwam het bericht, om binnen enkele dagen zes duizend gulden te bezorgen, als losgeld. Kwam het geld er niet, dan zou men hem zonder vorm van proces ophangen. Gelukkig bracht men meer dan genoeg bijeen.

13.003.011

HARM MENSES KLOPPENBURG

HILLECHIEN DAVIDS DE JONG(E) geh:20.11.1795 Nw.Pekela

2e huwelijk

do.van: David Davids de Jong en Jantje Geerts

geb. : 17.06.1771 Nw.Pekela

overl.: 09.03.1870 Nieuw Buinen

begr. : 13.03.1870 Borger

gel. : Ned. Herv.

ged. : 23.06.1771 Nw.Pekela

KINDERN (gen. 14)

14.011.010 geb: 10.03.1796 Nw.Pekela

14.011.011 z. Pieter Harms geb: 15.05.1797 Nw.Pekela

14.011.012 d. Jantje Harms geb: 13.01.1799 Nw.Pekela

14.011.013 d. Hinderkien Harms geb: 31.12.1801 Nw.Pekela

14.011.014 z. Geert Harms geb: 29.01.1804 Nw.Pekela

14.011.015 d. Harmina Harms geb: 25.04.1806 Nw.Pekela

14.011.016 d. Harmke Harms geb: 11.05.1808 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • Het beroep van de vader van HILLECHIEN wordt bij de aankondiging van het huwelijk vermeld als "van het Weender Tichelwerker".
 • HARM MENSES is in het ambt van diaken bevestigd op 13 december 1804. De naam van zijn vrouw staat daarbij vermeld als HINDERKIJN GEERTS KRAM. Op deze datum heeft hij tevens belijdenis van zijn geloof afgelegd.
 • JANTJE GEERTS is overleden 18.08.1817 te Nw Pekela, oud 83 jaren, wonende te Nw Pekela, gealimenteerd wonende in 't arm.werkhuis.
 • In het kerkboek van Nw Pekela 1808 no.53.

naar begin

GENERATIE 14

14.011.014

GEERT HARMS KLOPPENBURG

AALTJE ALBERTS KUIPER geh.:13.03.1829 Onstwedde(kw.Windsch.)

do.van: Albert Harms kuiper en Roelfien Hindriks Nieks

geb. : 29.01.1804 Nw.Pekela

geb. : 07.02.1807 Onstwedde

overl.: 25.07.1876 Onstwedde(musselk.

overl.: 11.01.1861 Onstwedde (Stads musselk.)

begr. : 29.07.1876 Onstwedde

begr. : 15.01.1861 Onstwedde

gel. : Ned.Herv./ Geref.

gel. : Ned.Herv./Geref.

ged. : 05.02.1804 Nw.Pekela

ged. :

ber. : arbeider

ber. : dienstmaagd

KINDEREN (gen. 15)

15.014.051 z. Harm geb. 17.02.1830 Onstwedde St.k.

15.014.052 d. Roelfien geb. 06.01.1832 Onstwedde St.k

15.014.053 z. Albert geb. 08.03.1834 Onstwedde St.k.

15.014.054 d. Jantje geb. 21.07.1836 Onstwedde St.k.

15.014.055 z. Geert geb. 14.09.1839 Onstwedde St.k.

15.014.056 d. Hillechien geb. 29.01.1841 Borger Nw.Buinen.

15.014.057 d. Grietje geb. 07.06.1843 Onstwedde St.k.

15.014.058 z. Pieter geb. 01.11.1845 Borger Nw.Buinen, overl.08.03.1852 te Borger

15.014.059 d. Harmke geb. 04.02.1850 Borger Nw.Buinen.

BIJZONDERHEDEN

 • Gezin heeft vanaf 1830 gewoond in Buinerveen en na 1850 in Nieuw Stadskanaal.
 • GEERT heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd op 29 januari 1841. Op zijn verjaardag.
 • Aantekening in gemeente register van de gemeente Odoorn; HARMKE geb. 30.01.1850, heeft bij haar broer gewoont. Ze is vertrokken naar de Gemeente Onstwedde 15 januari 1879 GEERT HARMS is ingekomen vanuit Onstwedde 6 juni 1871. Weer vertrokken naar Onstwedde op 7 november 1873.
 • Instituering Chr.Afgesch. Kerk te Stads-Mussel-Kanaal.Bij monde van GEERT KLOPPENBURG en daar het advies van de Kerkeraad van Stadskanaal den 28 mei 1868 verzocht eene gemeente op zich zelf te mogen worden de Classis maakte geen bezwaar daaraan hare goedkeuring te geven en hare stichting aan consulent Ds. L.J. HUST en de Kerkeraad van Stadskanaal op te dragen. De vergadering met de Ds. En ouderling R.LEVEN vond plaats bij br.G.KLOPPENBURG aan huis. Nadat de vergadering des avond te vijf uren door Ds.Hulst geopend was met gezang en gebed ging men tot het stemmen over en zijn daar met de meeste stemmen benoemd.,
 • Tot ouderlingen werden bevestigd: GEERT KLOPPENBURG,(oud 64 jaar) en FIE DE BEIJ.
 • Tot diakenen werden bevestigd: JAKOB KETEMAN, en HARM KLOPPENBURG. (oud 38 jaar)
 • Tot kerkevoogden zijn benoemd: KORNELIS BRANDSMA, en JAN D. DE JONGE.
 • De instituereing vond plaats op Pinkstermaandag 1 juni 1868. De tekst waarover bij die gelegenheid gepredikt werd was Ephese 1:23.
 • De kerkeraad besloot zo spoedig mogelijk met de bouw van de kerk te beginnen. Het bestek en de tekeningen van de kerk werd door aan de bouwmeester WIETSEMA opgedragen.De laagste inschrijver op dit ontwerp was H.EGGENS voor een bedrag van f 2125,-.Op 14 sept besloot de kerkeraad aan P.LUTJES het opmaken van een minder kostbaar ontwerp. De uitbesteding heeft plaats bij den heer SLIM op maandag den 21 sept. 1868. De houtkoopman H.EGGENS was de laagste inschrijver hij kreeg de leverantie der materialen voor de som van f 1038,-. De heer P.LUTJES als laagste inschrijver het timmerwerk voor de prijs van f.305,- Eind september 1868 werd met de bouw van de kerk begonnen. In december 1868 werd het kerkgebouw dat bijna geheel klaar was door de storm totaal omver geworpen.
 • Het omverwaaien van de kerk werd wereldkundig gemaakt. Van alle kanten stroomde het geld binnen, zodat op 8 mei 1869 opnieuw tot aanbesteding van de herbouw van de kerk kon worden overgegaan.
 • Op 25 maart 1869 werden tot lidmaten aangenomen JAN D.DE JONGE, H.F. VAN DEN HEIDE, MARTA VENEMA, JANTJE KLOPPENBURG en ROELFIEN KLOPPENBURG.
 • In combinatie met Stadskanaal en Stads-Mussel-Kanaal kon en werd de eerste predikant beroepen. Het tractement zal voor iedere gemeente minstens f.300,- moeten bedragen. Ds. VELDMAN van Zwartsluis werd voor de gemeenten beroepen. Op dinsdag 20 december 1869 komt Ds. Veldman. De bevestiging vond plaats op zondag 9 januari 1870 door de consulent Ds. HULST met de tekst uit Jeremia 62-6 en 7. Ds. VELDMAN deed zijn intrede met de tekst uit Efeze 6-19 en 20.
 • Na het overlijden van GEERT HARMS KLOPPENBURG in 1876 te Onstwedde, heeft WIEGER VAN OOSTEN hem als ouderling opgevolgd. Ook bij de instituering van de kerk in Valthermond werd WIEGER VAN OOSTEN als ouderling verkozen.
 • GEERT HARMS KLOPPENBURG is verhuisd van de gemeente Onstwedde naar de gemeente Odoorn op 6 juni 1873. En vervolgens weer vertrokken naar Onstwedde op 7 november 1879.

 

naar begin

GENERATIE 15

15.014.051

HARM KLOPPENBURG

ELSKE FEIKEN geh.: 06.03.1858 Onstwedde

do.van: Egbert Panjer Feiken en Albertje Hindriks Smit

geb. : 17.02.1830 Onstwedde St.K.

geb. : 10.09.1834 Wildervank

overl.: 17.03.1894 Odoorn

overl.: 29.11.1902 Odoorn

begr. : 21.03.1894 Odoorn

begr. : 03.12.1902 Odoorn

gel. : Ned.Herv./ geref.

gel. : Ned.Herv./ geref.

ged. :

ged. :

ber. : veenbewerker

ber. : veenbewerkster

KINDEREN (gen. 16)

16.051.061 z. Harm geb. 15.01.1859 Onstwedde

16.051.062 d. Aaltje geb. 01.03.1860 Odoorn

16.051.063 z. Egbert geb. 11.01.1862 Odoorn

16.051.064 z. Geert geb. 03.11.1863 Odoorn

16.051.065 d. Albertje geb. 12.11.1865 Odoorn

16.051.066 d. Hillechien geb. 14.04.1868 Odoorn

16.051.067 d. Diewertje geb. 21.09.1870 Odoorn

16.051.068 d. Roelfje geb. 30.11.1872 Odoorn

16.051.069 d. Hendrikje geb. 11.10.1874 Odoorn

16.051.070 z. Harm geb. 04.03.1878 Odoorn

BIJZONDERHEDEN

 • 22 jan.1769 Lidmaten boek Ned. Herv. Kerk te Veendam. Getrouwd juni 1761 Egbert Arend Panjer Wed. van Veendam en Henkijn Hendriks Wed. Jacob Geerts van de Nw.Pekela, met attestatie vertrokken naar Veendam.
 • Op 12 januari 1873 heeft HARM het armboek (het penningmeesterschap van de diakonie) van de Chr. Afgesch. Kerk te Stads-Mussel-Kanaal overgedragen aan LUBBERT GRINGHUIS. De schoonvader van HARMKE KLOPPENBURG.(no.15.014.059)
 • Op 21 april 1891 kwam WIEGER VAN OOSTEN en HARM KLOPPENBURG uit Vathermond op de Kerkeraadsvergadering van Stads-Mussel-Kanaal om te spreken over de bediening van het woord Valthermond. Besloten wordt om een vergadering te houden in Vathermond en deze zaak aan de leden die daar wonen voor te leggen.
 • Verslag van de vergadering te Valthermond gehouden op 29 mei 1891 De leden aldaar hebben besloten indien mogelijk liefst een zelfstandige gemeente te worden. De kerkeraad Stads-Mussel-Kanaal is van mening dat Valthermond niet zoveel financiele kracht heeft om een eigen leraar te onderhouden. Op 23 juni 1891 wordt besloten dat WIEGER VAN OOSTEN in de Valthermond een predikatie zal lezen indien niet een dees ouderlingen te Valthermond het waarneemt.
 • Op 31 juli 1891 wordt een lijst uit Valthermond op de kerkeraadsvergadering Stads-Mussel-Kanaal behandeld, waarin de leden f 352,- toezeggen. De kerkeraad acht dit onvoldoende.
 • Op 19 oktober 1891 wordt de Geref. kerk te Valthermond geinstitueerd.
 • In 1898 valt ook de Geref. Kerk in Valthermond uiteen. Wieger van Oosten wordt met zijn gezin lid van de Chr.Geref. Kerk te Valthermond. Met deze scheuring valt ook de familie uiteen. In de leden lijst van de Geref. Kerk staat de familie als een geheel genoteerd. De namen zijn: HARM, AALTJE, EGBERT, ALBERTJE, HILLEGIEN, DIEWERTJE, ROELFIEN, HINDERKTJE, HARM, HARMKE, GEERTRUIDA, ELSJE, WIECHER, LAMMECHIEN, JAN, GEERT, ROELF MEEMS.
 • In het boek "100 jaar Valthermond" geschreven door J.HADDERS Aznd.d. juli 1953. Uitgegeven door de drukkerij voorheen W.TEN KATE te Emmen. Het hoofdstuk "verenigingsleven", bladzijde 109 zien we dat HARM zitting heeft gehad in de vereniging voor "Het plaatselijk Nut".
 • Uit het begraven boek van de Gilde-Vereniging te Valthermond staat genoteerd, is betaald aan grafgelden voor eigendoms graf voor HARM KLOPPENBURG een bedrag f 1.60, en bij begraven de 22 maart 1894 in de collectebus op de begraafplaats te Valthermond-oost f. 0.40. Oud, 64 jaar.
 • In het kasboek van de Diakonie van de Geref. Kerk te Valthermond staat vermeld: bij begravenis van Wed. HARM KLOPPENBURG, ELSJE FEIKEN is gecollecteerd f.0.53 ˝.

naar begin

GENERTATIE 16

16.051.063

EGBERT KLOPPENBURG

BONDINA VAN OOSTEN geh.:23.03.1888 Odoorn

do.van: Wieger(Jans) van oosten en Aaltje(Jans)de Graaf

geb. : 11.01.1862 Odoorn

geb. : 27.11.1865 Ooststellingwerf

overl.: 18.07.1899 Odoorn

overl.: 27.12.1950 Emmen

begr. : 22.07.1899 Odoorn

begr. : 31.12.1950 Emmen

gel. : Geref./Chr.Geref.

gel. : Geref./Chr.Geref.

ged. : 09.02.1862 Stadsk.Onstw.

ged. :

ber. : arbeider

ber. : arbeidster

KINDEREN (gen. 17)

17.063.071 z. Harm geb. 23.03.1889 Odoorn overl. 06.04.1894

17.063.072 d. Aaltje geb. 30.07.1890 Odoorn

17.063.072 d. Elsje geb. 07.06.1892 Odoorn

17.063.074 z. Wiecher geb. 12.09.1893 Odoorn

17.063.075 z. Harm geb. 14.08.1895 Odoorn

17.063.076 z. Jan geb. 15.09.1897 Odoorn

BIJZONDERHEDEN

 • EGBERT en BONDINA hebben belijdenis van hun geloof afgelegd op 24 oktober 1890 in de Geref. Kerk te Stads-Mussel-Kanaal.
 • EGBERT is in 1899 overleden aan een longontsteking. BONDINA huwde na het overlijden van EGBERT met ROELOF MEEMS, haar zwager.
 • EGBERT KLOPPENBURG overleden 18 juli 1899. Begraven te Valthermond-oost. Kosten graf-gelden voor eigendoms graf f 1,60, en bij begraven gecollecteerd f 0,44. Begraven de 21 juli 1899, oud 37 jaar en 6 maanden.
 • De vader van BONDINA, WIEGER VAN OOSTEN heeft een groot aandeel gehad in de voorbereiding van de instituering van de Geref. Kerk in Valthermond op 19 oktober 1891.(zie ook bij bijzonderheden van HARM KLOPPENBURG 15.013.031) In 1898 valt ook de Geref.Kerk te Valthermond uiteen. Wieger van Oosten heeft opnieuw een groot aandeel in de instituering van de Chr. Geref. Kerk. De instituering van de Chr.Geref.Kerk heeft plaats gehad op 26 april 1898 te Valthermond. Velen van de familie volgen hem. Toen WIEGER 75 jaar oud was, lazen we in de notulen van de kerk; WIEGER VAN OOSTEN klaagt dat hem de werkzaamheden te zwaar vallen vanwege den ouderdom en verzocht dat er een ouderling in zijn plaats wordt benoemd. De kerkeraad besluit omals dan broeder VAN OOSTEN als een voorzitter te benoemen om dan alzo als rustend ouderling met de broeders samen te zijn. Zijn laatste vergadering was 9 november 1916. Van WIEGER en AALTJE is een foto aanwezig. Zij waren toen 60 jaar getrouwd.
 • BONDINA (Otje) woonde in Valthermond op het Noorderdiep, plaats no. 73. In 1890 had men in Valthermond alleen maar 2 kanalen het Noorderdiep en het Zuiderdiep. Plaats 73 was een stuk grond. Men sprak niet over huis nummer 73, maar plaats no.73.
 • WIEPIE VAN OOSTEN was de zuster van BONDINA VAN OOSTEN en Grootmoeder van Ds.Dol. WIEPIE noemde men ook wel WIEPMUIKE of WIEPNEUE. Muike wil zeggen oudtante. Zij is getrouwd met ROFFEL. Na het overlijden van ROFFEL hertrouwde ze met DOL. Uit dit tweede huwelijk werd een kind geboren, een zoon genaamd GERRIT. GERRIT DOL was koster van de Chr.Geref.Kerk aan het zuider diep te Valthermond. WIEPIE, geboren VAN OOSTEN, woonde met haar man ROFFEL op plaats no 50 aan het Zuiderdiep naast de Chr.Geref.Kerk. Ook toen ze huwde met DOL bleef wonen op plaats no.50. Na het overlijden van DOL is WIEGER VAN OOSTEN bij haar in komen wonen. WIEGER VAN OOSTEN is aldaar overleden. Hierna trok BONDINA VAN OOSTEN bij haar in, beide waren ze weduwvrouwen.
 • TRIJNTJE VAN KLINKEN was de zuster van OTJE van KLINKEN. Ongehuwd en woonde op het Musselkanaal. TRIJNTJE was heel klein ze kon net op de tafel kijken. Zij heeft een jongetje in huis genomen en opgevoed, waarvan de moeder in het kraambed was gestorven.

naar begin

GENERATIE 17

KINDEREN VAN 16.051.063 EGBERT KLOPPENBURG EN BONDINA VAN OOSTEN

17.063.071

HARM KLOPPENBURG

geb. : 23.03.1889 Odoorn

overl.: 06.04.1894 Odoorn Valtherveen

begr. : 10.04.1894 Odoorn Valtherveen

gel. : Chr.Geref. ged.:

17.063.072

HENDRIK VAN BEILEN

AALTJE KLOPPENBURG geh.: 14.03.1912 Emmen

zo.van: Jan van Beilen en Geertje Niemeijer

geb. : 11.04.1887 Borger

geb. : 30.07.1890 Odoorn Valthermond

overl.: 03.04.1962 Emmen

overl.: 15.06.1974 Assen

begr. : 07.04.1962 Emmen Nieuww

begr. : 19.06.1974 Emmen Nieuww

gel. : Geref.

gel. : Chr.Geref./Geref.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 18)

18.072.101 z. Jan geb. 20.04.1913 Emmen

18.072.102 d. Bondina geb. 17.06.1914 Emmen

18.072.103 d. Geertje geb. 30.09.1916 Emmen

18.072.104 z. Egbert geb. 03.06.1918 Emmen

18.072.105 d. Harmina Henderika geb. 22.02.1921 Emmen

18.072.106 d. Elsje geb. 22.03.1923 Emmen

18.072.107 d. Renkina Klaasina Jantje geb. 16.08.1925 Emmen

18.072.108 z. Wicher geb. 30.05.1927 Emmen

18.072.109 d. Aaltje Hendrikje geb. 17.05.1930 Emmen

BIJZONDERHEDEN

 • Het gezin is verhuisd van Emmen Roswinkel 34 naar Schutte Kanaal W.Z.no 7. Vervolgens op 10 oktober 1938 verhuisd naar Enschede Koningstraat 64. Op 19 december 1950 verhuisd van Enschede naar Emmen Nw.Weerdinge, Weerdingekanaal Z.Z. no. 23.

17.063.073

MARTEN DOL

ELSJE KLOPPENBURG geh.: 27.02.1913 Emmen

zo.van: Marten Dol en

geb. : 07.01.1890 Wildervank

geb. : 07.06.1892 Odoorn

overl.: 14.08.1976 Emmen

overl.: 07.05.1976 Emmen

begr. : 18.08.1976 Emmen Nieuww.

begr. : 11.05.1976 Emmen Nieuww.

gel. : Chr.Geref./ Geref.

gel. : Chr.Geref./Geref.

ged. :

ged. :

ber. : veenbewerker

ber. :

KINDEREN (gen. 18)

18.073.110 z. Marten geb. 29.06.1917 Emmen Nieuwweerdinge overl.31.12.1997 Emmen

18.073.111 d. Bondina geb. 19.12.1924 Emmen Nieuwweerdinge

BIJZONDERHEDEN

 • MARTEN en ELSJE hebben met hun gouden huwelijk de krant gehaald. Na dit feestelijk gebeuren hebben ze nog 13 jaar samen mogen zijn.

17.063.074

WIECHER KLOPPENBURG

SIEMKJE ROFFEL geh.: 12.03.1920 Odoorn

do.van: Willem Roffel en Wiebrigje van Oosten

geb. : 12.09.1893 Odoorn

geb. : 29.10.1898 Odoorn

overl.: 20.11.1984 Emmen

overl.: 01.02.1984 Emmen

begr. : 24.11.1984 Emmen

begr. : 06.02.1984 Emmen

gel. : Chr.Geref.

gel. : Chr.Geref.

ged. :

ged. :

ber. : veenbewerker

ber. :

KINDEREN (gen. 18)

18.074.121 z. Egbert geb. 03.02.1921 Odoorn

18.074.122 z. Willem geb. 15.06.1923 Odoorn

18.074.123 d. Bondina geb. 09.11.1924 Odoorn

18.074.124 d. Wiebrigje geb. 11.10.1928 Emmen overl. 20.07.1929

18.074.125 z. Franke geb. 14.09.1930 Emmen overl. 21.07.1937

18.074.126 z. Harm geb. 14.09.1933 Emmen overl. 08.03.1948

18.074.127 d. Wiebrigje geb. 22.12.1937 Emmen overl. 26.10.1962

18.074.128 d. Frankina geb. 31.07.1939 Emmen

BIJZONDERHEDEN

 • SIEMKJE heeft belijdenis van haar geloof afgelegd in 1918.
 • WIECHER heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd op 29.03.1931 bij Ds.Hovius.

17.063.075

HARM KLOPPENBURG

LUTJE VAN KLINKEN geh.: 15.03.1916 Odoorn

do/van: Bareld van Klinken en Nijsien van klinken

geb. : 12.08.1895 Odoorn

geb. : 08.04.1897 Odoorn

overl.: 17.11.1980 Almelo

overl.: 13.04.1964 Enschede

begr. : 21.11.1980 Enschede Oost

begr. : 17.04.1964 Enschede oost

gel. : Chr.Geref.

gel. : Chr.Geref.

ged. :

ged. :

ber. : veenbewerk./schipper/chauff.

Ber. : veenbewerkster

KINDEREN (gen. 18)

18.075.131 z. Egbert geb. 11.01.1917 Odoorn

18.075.132 z. Bareld geb. 21.06.1918 Odoorn

18.075.133 d. Bondina geb. 28.06.1920 Odoorn overl. 09.10.1927

18.075.134 z. Jakob geb. 25.04.1922 Odoorn

18.075.135 z. Wiechert geb. 13.06.1923 Odoorn

18.075.136 d. Niesien geb. 02.08.1925 Odoorn

18.075.137 z. Jan geb. 16.05.1927 Enschede

18.075.138 z. Roelf geb. 21.10.1928 Enschede overl. 25.10.1928

18.075.139 d. Aaltje geb. 10.03.1930 Enschede

18.075.140 z. Bareld geb. 05.08.1931 Enschede

18.075.141 z. Roelf geb. 27.01.1933 Enschede

18.075.142 d. Harmina geb. 29.04.1934 Enschede

18.075.143 z. Harm geb. 24.11.1935 Enschede

18.075.144 d. Bondina geb. 26.04.1939 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • HARM en LUTJE hebben samen belijdenis van hun geloof afgelegd in 1920.
 • HARM is in 1925 diaken en penningmeester van de kerk in Valthermond geweest.
 • Het gezin is op 3 november 1926 van Odoorn Valthermond K 581 vertrokken naar Enschede Lipperkerkstraat no. 10.
 • LUTJE werkte voor haar trouwen in het veen, na haar trouwen naaide ze o.a. voor PIETER DE GROOT.In die tijd waren er Veenboeren die de mensen die voor hem op het veen werkten bedrogen door te te zeggen je hebt maar 50 turven, terwijl het er in werkelijkheid er veel meer waren. De mensen konden namelijk niet tellen en werden uitbetaald naar het aantal turven per dag. LUTJE heeft ze daarbij vaak geholpen. Na hun huwelijk op 15 maart 1916, hebben ze eerst een tijd in Valthermond gemeente Odoorn gewoond. Drie jaar later namelijk 10 october 1919 trouwde de broer van HARM, JAN met WILLEMINA VAN KLINKEN de zuster van LUTJE VAN KLINKEN.
 • HARM heeft in Emmer Erfscheidenveen een perceel grond gekocht, groot 19 are 85 ca. Deze grond werd gebruikt om te ontvenen. De bolster werd er afgehaald, waarna de rest van het veen uitgebaggerd. Zo werd verkregen de zogenaamde baggerblokken. Vervolgens werd de rest van het veen vermengt met de grond waardoor goede bouwgrond werd verkregen. Nadat de turf er af was, hebben ze de grond nog een hele tijd aangehouden. Eenmaal in het jaar tijdens de vacantie ging men op de fiets vanuit Enschede naar Emmen om de huurgeld te halen. Het laptje grond is verkocht aan de huurder in ongeveer het jaar 1960.
 • In de avonduren bezocht HARM in Emmen de school voor opleiding als machinist. Hij behaalde zijn diploma dat geldig was voor het besturen van loco’s en baggermachines.
 • Een gedeelte van het Siepelveen, waar ook broer JAN en WILLEMINA woonden, is door HARM uitgebaggerd. Er werden kanalen gegraven die dienden als transportweg voor het afvoeren van de turf.
 • Nog voor de oorlog ‘40-’45 heeft HARM meegeholpen aan de bouw van het Stadhuis in Enschede, waar hij door de gemeente zelf werd ingeschakeld. Omstreeks 1938 werkte hij als chauffeur op een lange trailer van de firma WANING en CO voor zwaar transport. Hierna volgt een periode van werkloosheid.
 • HARM is tijdens een razia in 1943 opgepakt en op transport gesteld naar Duitsland. Tijdens dit transport heeft hij weten te vluchten en kwam s’avonds weer thuis.
 • HARM Heeft ook gewerkt bij het garagebedrijf NIJKRAKE als chauffeur voor transport van zand ,stenen e.d. naar vliegveld Twente.
 • Na de oorlog heeft hij als grondwerker zijn geld verdiend voor aanleg van riolering enz. Er zijn 4 huwelijken met de familie van Klinken gesloten. Inverband daarmee hebben wij meer gegevens van deze familie opgenomen in de stamboom.

17.063.076

JAN KLOPPENBURG

WILLEMINA VAN KLINKEN geh.:10.10.1919 Odoorn

do.van: Bareld van Klinken en Nijsien van klinken

geb. : 15.09.1897 Odoorn Valtherm.

geb. : 11.10.1899 Odoorn Valthermond

overl.: 13.02.1986 Enschede

overl.: 27.12.1987 Enschede

begr. : 17.02.1986 Enschede west

begr. : 30.12.1987 Enschede west

gel. : Chr.Geref

gel. : Chr.Geref

ged. :

ged. :

ber. : veenbewerker/tuinman

ber. : veenbewerker

KINDEREN (gen. 18)

18.076.151 d. Bondina geb. 26.08.1920 Odoorn

18.076.152 d. Niessien geb. 07.12.1921 Odoorn

18.076.153 z. Egbert geb. 30.10.1923 Odoorn

18.076.154 d. Aaltje geb. 09.03.1926 Odoorn

18.076.155 z. Bareld geb. 09.03.1926 Odoorn overl. 06.03.1944

18.076.156 z. Harm geb. 06.01.1931 Emmen

18.076.157 z. Jakob geb. 06.01.1931 Emmen overl. 25.02.1947

BIJZONDERHEDEN

 • JAN en WILLEMINA hebben op 14 maart 1921 belijdenis van hun geloof afgelegd.
 • In 1923 verhuisd van Odoorn naar Roswinkelerveen, vervolgens naar Nw.Weerdinge Siepelveen en vandaar op 4 mei 1940 naar Enschede.
 • Ook heeft JAN in het veen gewerkt. Op veengrond die gehuurd werd door MARTEN DOL.
 • In het voorjaar van 1926 vertrok HARM met zijn gezin naar Enschede en JAN met zijn kinderen naar het dorp Drutte, waar ze ongeveer 2 jaar gewoont hebben (1926-1928).Jan heeft 15 jaren voor veenboeren gewerkt, het waren ZWEERS, PIETERS en MEIJER.
 • Omstreeks 1939 moest JAN door werkloos te zijn 3 kinderen, NIESJE, BONDINA en EGBERT naar Enschede brengen. NIESJE en EGBERT waren bij ROELF MEEMS in de kost. BONDINA bij tante LUTJE. JAN en WILLEMINA volgenden korte tijd later.
 • Zijn nieuwe werkgever in Enschede vroeg hem naar zijn getuigschrift. Als eigen baasje had hij geen getuigschrift. Daarom werd het politiebureau in Emmen gebeld om te vragen naar zijn "goed gedrag". JAN is woonruimte aangeboden door de directeur van het Rigtersbleek die op het Strooit woonde. Deze woonruimte was een boerderij gelegen aan de Rigtersweg 73.
 • JAN en zoon EGBERT zijn in 1943 opgepakt en op transport gezet naar Duitsland. Ze zijn gevlucht naar Nederland via Kleef. In Nederland zijn ze toen ondergedoken geweest.

naar begin

GENERATIE 18

KINDEREN VAN 17.063.075 HARM KLOPPENBURG EN LUTJE VAN KLINKEN

18.075.131

EGBERT KLOPPENBURG

HILLEGONDA KATRINA SMIT geh.: 16.04.1941 Enschede

do.van: Gerrit Jan Smit en Neeltje Coelingh

Geb. : 11.01.1917 Odoorn V.m.

geb. : 12.04.1914 Enschede

Overl.: 20.02.1945 Enschede

overl.: 14.12.1986 Enschede

Begr. : 24.02.1945 Enschede oost

begr. : 18.12.1986 Enschede oost

Gel. : Chr.Geref.

gel. : Chr.Geref

Ged. : 02.09.1917 Odoorn V.m.

ged. :

Ber. : kam-inhanger/touwbaas

ber. : naaister

KINDEREN (gen. 19)

19.131.091 d. Egberdina geb. 02.07.1945 Enschede overl. 20.07.1945

BIJZONDERHEDEN

 • EGBERT is overleden tijdens de Tweede Wereld oorlog aan buikvliesontsteking.
 • GERRIT JAN SMIT geb. 17.02.1884 Ambt-Hardenberg had als beroep pakknecht. NEELTJE COELINGH is geb.25.03.1883 Coevorden.
 • Er is een originele brief aanwezig van EGBERT gedateerd 13 augustus 1941 waar in hij schrijft dat zij, EGBERT en HILDA, van uit Nw. Weerdinge (Siepelveen) gefietst hebben naar Apeldoorn. In de brief sluit hij tevens de trouwfoto.
 • HILDA is na het overlijden van EGBERT gehuwd met ALBERT HOMMES.

18.075.132

BARELD KLOPPENBURG

TRIJNTJE LUITEN geh.: 09.12.1941 Enschede

do,van: Andries Luiten en Wikje Germeraad

Geb. : 21.06.1918 Odoorn V.m.

geb. : 07.12.1919 Enschede

Overl.: 03.04.1973 Enschede

overl.: 15.10.1983 Enschede

Begr. : 06.04.1973 Enschede oost

begr. : 20.10.1983 Enschede oost

Gel. : Chr.Geref.

gel. : Geref./Chr.Geref

Ged. : 21.07.1918 Odoorn V.m.

ged. :

Ber. : bakker/monteur

ber. :

KINDEREN (gen. 19)

19.132.092 z. Harm geb. 31.12.1942 Enschede

19.132.093 z. Andre geb. 31.08.1944 Enschede

19.132.094 d. Ineke geb. 06.11.1946 Enschede

19.132.095 d. Wike geb. 22.04.1948 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • ANDRIES LUITEN geb. 14.12.1876 te Beets gemeente Opsterland.Van beroep broodventer, winkelier. Geloof: Chr.Geref. WIKJE GERMERAAD geb. 06.10.1881 te Wonseradeel. Geloof: Ned.Herv. WIKJE is eerder gehuwd geweest met GOVERTS. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, AALTJE,ANTJE geb. 23.01.1907 Gladbeck (Dl.)
 • TIETJE geb. 13.09.1908 Gladbeck (Dl.)
 • TRIJNTJE geb. 10.06.1911 Gladbeck (Dl.)
 • WIKJE is verhuisd naar Enschede op 03.07.1914.

18.075.133

BONDINA KLOPPENBURG

Geb. : 28.06.1920 Odoorn Valthermond

Overl.: 09.10.1927 Enschede

Begr. : 13.10.1927 Enschede oost

Gel. : Chr.Geref.

Ged. : 08.08.1920 Odoorn Valthermond

18.075.134

JAKOB KLOPPENBURG

BARTA MARIA VAN BAREN geh.: 11.10.1945 Enschede

Do.van: Johan van Baren en Geertruida Maria Bouwhuis

Geb. : 25.04.1922 Odoorn Valtherm.

Geb. : 18.04.1923 Enschede

Overl : 25.01.1993 Enschede

Overl.:

Begr. : 28.01.1993 Enschede West

Begr. :

Gel. : Chr.Geref.

Gel. : Chr.Geref.

Ged. : 22.10.1922 Odoorn V.m.

Ged. :

Ber. : wever

Ber. :

KINDEREN (gen. 19)

19.134.096 d. Ineke geb. 09.08.1947 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • JOHAN VAN BAREN geb. 21.07.1897 te Enschede. Geloof: Chr.Geref. Beroep: Moleteur. GEERTRUIDA MARIA geb. 04.11.1896 te Hoogeveen. Geloof: Chr. Geref.

18.075.135

WIECHER KLOPPENBURG

PIETERKE KOOPMAN geh.:08.08.1947 Enschede

do.van: Meindert Koopman en Johanna Witvoet

geb. : 13.06.1923 Odoorn V.m.

geb. : 10.03.1921 Enschede

overl :

overl :

begr. :

begr. :

gel. : Ckr.Geref.

gel. : Chr.Geref.

ged. : 08.07.1923 Odoorn V.m.

ged. :

ber. : wever

ber. :

KINDEREN (gen. 19)

19.135.097 z. Harm geb. 30.08.1948 Enschede

19.135.098 d. Johanna geb. 12.05.1950 Enschede

19.135.099 z. Meindert geb. 06.10.1951 Enschede

19.135.100 d. Luttina geb. 01.06.1955 Enschede

19.135.101 z. Egbert geb. 15.03.1959 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • Op 18 juli 1948 hebben WIECHER en PIETERKE belijdenis van hun geloof afgelegd. Tekst voor WIECHER Spr.3:6. Tekst voor PIETERKE 1 Tess. 5:18.

18.075.136

JOHANNES ALBERTUS WINTERS

NIESIEN KLOPPENBURG geh.: 19.10.1950 Enschede

zo.van: Hessel Winters en Jansje Woelders

geb. : 08.06.1927 Enschede

geb. : 02.08.1925 Odoorn V.m.

overl.: 10.12.1995 Hengelo

overl.:

begr. : 15.12.1995 Usselo

begr. :

gel. : Chr.Geref.

gel. : Chr.Geref.

ged. :

ged. :

ber. : magazijn-bediende

Ber. : dienstbode

KINDEREN (gen. 19)

19.136.102 z. Hessel geb. 23.05.1953 Enschede

19.136.103 z. Ludwig geb. 29.04.1956 Enschede

19.136.104 d. Jansje Manna geb. 12.11.1957 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • De ouders van JOHANNES ALBERTUS zijn:
 • HESSEL WINTERS geb. 20.09.1899 te Meppel. Beroep: arbeider werkzaam bij het gasfabriek te Enschede. Geloof Geref. JANSJE WOELDERS is geb. 26.12.1898 Stad Ommen. Verhuisd naar Enschede op 03.05.1923.

18.075.137

JAN KLOPPENBURG

GEURTJE VAN DIJK geh.: 09.06.1950 Hardewijk

 

 

do.van: Jacob van Dijk en Geertruida Luitjes

Geb. : 16.05.1927 Enschede

geb. : 26.06.1927 Hardewijk

Overl.:

overl.:

Begr. :

begr. :

gel. : Chr.Geref.

gel. : Chr.Geref

Ged. :

ged. :

ber. : wever

ber. : verkoopster

KINDEREN (gen. 19)

19.137.106 z. Harm geb. 12.11.1951 Enschede

19.137.107 d. Geertruida geb. 14.04.1953 Enschede

19.137.108 d. Luttina geb. 03.02.1955 Enschede

19.137.109 d. Jacoba geb. 30.07.1958 Enschede

19.137.110 z. Egbert Jan geb. 17.05.1962 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • Jan heeft zijn militaire dienst vervuld in Harderwijk.

18.075.138

ROELF KLOPPENBURG

Geb. : 21.10.1928 Enschede

Overl.: 25.10.1928 Enschede

Begr. : 29.10.1928 Enschede

gel. : Chr.Geref. ged.:

18.075.139

GERRIT WILLEM STERK

AALTJE KLOPPENBURG geh.: 15.09.1954 Enschede

zo.van : Teunis Sterk en Pietertje Buijzerd

Geb. : 22.09.1916 Nieuwland

geb. : 10.03.1930 Enschede

Overl.:

overl.:

Begr. :

begr. :

gel. : Ned.Herv./Chr.Geref

gel. : Chr.Geref.

Ged. :

ged. :

ber. : brood/banketbakkersbedrijf

ber. : naaister

 

KINDEREN (gen. 19)

19.139.111 d. Pietertje geb. 30.12.1956 Enschede

19.139.112 z. Harm Egbert geb. 06.06.1958 Enschede

19.139.113 d. Hendrika Margaretha geb. 16.02.1960 Enschede

19.139.114 z. Gerrit Willem geb. 09.02.1964 Enschede

BIJZONDERHEDEN

 • HARM EGBERT is bevestigd in het ambt van predikant in de Chr.Geref.kerk te Ulrum op 22.06.1984. Zijn intrede te Bunschoten was op 24.01.1990. HARM EGBERT is op12.05.1993 overleden

18.075.140

BARELD KLOPPENBURG

HENNIE VOS geh.: 18.11.1954 Enschede

do.van:Koert Vos en Geesje Stoffers

geb. : 05.08.1931 Enschede

geb. : 19.06.1932 Enschede

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Chr.Geref.

Gel. : Geref./Chr.Geref.

ged. :

Ged. :

ber. : boekhouder

Ber. :

KINDEREN (gen. 19)

19.140.116 z. Harm geb. 29.02.1956 Enschede

19.140.117 d. Geesje geb. 11.04.1958 Enschede

19.140.118 d. Lutine geb. 25.07.1959 Enschede

19.140.119 z. Koert Bareld geb. 18.07.1963 Enschede

18.075.141

ROELF KLOPPENBURG

JANSJE KORNET geh.: 03.09.1959 Nijkerk

do.van: Adrianus Kornet en Jansje Vedder

geb. : 27.01.1933 Enschede

geb. : 04.05.1934 Nijkerk

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Chr.Geref./Geref.vrijgem

gel. : Ned.Herv./Chr.Geref./Geref.vrijgem.

Ged. :

ged. :

ber. : timmerm./tekenaar/opzichter

ber. : typiste

KINDEREN (gen. 19)

19.141.121 z. Adrianus geb. 22.02.1961 Leusden

19.141.122 d. Lutina geb. 17.03.1962 Leusden

19.141.123 z. Harm Roel geb. 07.05.1967 Leusden

18.075.142

WILLEM CASPER BRUGGEMAN

HARMINA KLOPPENBURG geh.: 17.06.1957 Hilversum

zo.van: Jan Bruggeman en Adriana Bijl

geb. : 28.06.1934 Hilversum

geb. : 29.04.1934 Enschede

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Chr.Geref./Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. : aannemersbedrijf timmerwerk

ber. : verkoopster

KINDEREN (gen. 19)

19.142.126 z. Jan geb. 29.06.1958 Hilversum

19.142.127 d. Lutina geb. 16.11.1959 Hilversum

19.142.128 d. Adriana geb. 29.08.1963 Hilversum

18.075.143

HARM KLOPPENBURG

KATHARINA SIETSKE DOST geh.: 12.10.1960 Enschede

do.van: Jacob Dost en Janneke Baas

geb. : 24.11.1935 Enschede

geb. : 07.05.1936 Enschede

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Chr.Geref./Geref.vrijgem.

gel. : Chr.Geref./Geref.vrijgem

ged. :

ged. : 00.00.1959 Enschede

ber. :

ber. : verkoopster

KINDEREN (gen. 19)

19.143.131 z. Harald geb. 07.11.1962 Hengelo

19.143.132 d. Janette geb. 05.09.1964 Hengelo

19.143.133 z. Jaap Ludwig geb. 06.10.1969 Hengelo

18.075.144

MARTEN WOLTERS

BONDINA KLOPPENBURG geh.: 27.04.1961 Enschede

zo.van: Marten Wolters en Manna Elshof

geb. : 17.11.1936 Enschede

geb. : 26.04.1939 Enschede

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Chr.Geref./Ned.Herv.

gel. : Chr.Geref./Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. : gasfitter

ber. : verkoopster

KINDEREN (gen. 19)

19.144.136 z. Martin geb. 01.7.962 Enschede

19.144.137 z. Harm Egbert geb. 15.2.966 Kampen

19.144.138 d. Manna Adriane geb. 05.3.967 Kampen

19.144.139 d. Lucienne geb. 08.1.970 Nunspeet

naar begin

GENERATIE 19

KINDEREN VAN 18.075.141 ROELF KLOPPENBURG EN JANSJE KORNET

19.141.121

ADRIANUS KLOPPENBURG

MARLEEN INGE HOBBELINK geh.: 10.09.1987 Enschede

do.van: Harm Hobbelink en Harmen Evertje van kesteren

geb. : 22.02.1961 Leusden

geb. : 05.01.1965 Enschede

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Geref. vrijg.

gel. : Geref.vrijg.

ber. : electrotechniek

ber. : verzorgster

KINDEREN (gen. 20)

20.121.205 z. Bernd geb. 21.11.1989 Enschede

20.121.206 d. Janine Eefke geb. 04.05.1991 Deventer

20.121.207 d. Mayke Lotte geb. 10.12.1993 Deventer

19.141.122

JOHANNES HELLENTHAL

LUTINE KLOPPENBURG geh.:18.06.1987 Utrecht

zo.van: Jan Hellenthal en Franceijna Elsje van der Put

geb. : 20.04.1958 Utrecht

geb. : 17.03.1962 Leusden

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Geref.vrijg.

gel. : Geref.vrijg.

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 20)

20.122.210 d. Francijna Jansje geb. 24.07.1989 Nieuwegein

20.122.211 z. Lukas Roelf Jan geb. 24.02.1991 Houten

20.122.212 d. Eva Leönie geb. 19.11.1992 Houten

20.122.213 z. Willem Hendrik geb. 05.06.1998 Houten

19.141.123

HARM ROEL KLOPPENBURG

CLAUDIA STAM geh.: 21.09.1988 Amersfoort

do.van: Paul Claude Marie Feld en Hendrikje Baukje bakker

geb. : 07.05.1967 Leusden

geb. : 17.12.1966 Leeuwarden

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Geref.vrijg.

gel. : Geref.vrijg.

ged. : 00.00.1967 Amersfoort

ged. : 24.05.1988 Leusden

ber. :

KINDEREN (gen. 20)

20.123.215 z. Jacobus Roelf Kevin geb. 11.11.1990 Leusden

20.123.216 z. Jeffrey Hendrik Jan geb. 17.05.1994 Leusden

Naar begin