Stamboom familie Kloppenburg

1575 - 1705


Genealogie Kloppenburg 1575 - 1705
INHOUD:

Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11

Naar het laatste ouderpaar

Naar generatie 12_19 (Genealogie Kloppenburg 1705-2001 lijn Roelf en Jansje Kloppenburg-Kornet 18.075.141)

N.B.: Een "link" bij en generatie nummer (bv 09.001.001)
verwijst naar de ouders (08.001.001).


GENERTATIE 07>

07.001.001

ROELEF ----

---- ---- geh.: 00.00.1595? Kallenkote? (Steenwijk)

geb : 00.00.1575? Kallenkote? St.w.

overl.:

begr. :

gel. : Ned.Herv

ged. :

ber. : landbouwer

KINDEREN (gen. 09)

08.001.001 z. Claes Roelofs geb. 00.00.1600? Kallenkote? (Steenwijk)

08.001.002

GENERTATIE 08

KINDEREN VAN 07.001.001 ROELEF ---- en ----

08.001.001

CLAES ROELEFS

BEERENTJEN GEERTS? geh.: 00.00.1630? Kallenkote (Steenwijk)

do.v. : Geert? ---- en ----

geb : 00.00.1600? Kallenkote?

geb. : 00.00.1600? Kallenkote

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Ned.Herv

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. : landbouwer

ber. : huisvrouw

KINDEREN (gen. 09)

09.001.001 z. Roelef Claessen geb. 00.00.1635? kallenkote (Steenwijk)

naar begin

GENERATIE 09

KINDEREN VAN 08.001.001 CLAES ROELEFS EN BEERENTJEN GEERTS?

09.001.001

ROELEF CLAESSEN

SWAENTJEN SJUIERTS geh.: 27.05.1660 Veendam

zo.v. :

do.v. : Sjuert --- en ---

geb. : 00.00.1635? Kallenkote

geb. : 00.00.1632? N.Brongerga (nabij rivier de Tjonger)

overl.: 00.00.1691? Veendam?

overl.: 28.06.1668 Veendam

begr. : 00.00.1691? Veendam?

begr. : 01.07.1668 Veendam

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv

ged. :

ged. : 05.04.1668 Veendam

ber. :

ber. : huisvrouw

KINDEREN ( gen. 10)

10.001.001 z. Claes Roelefs geb. 17.03.1661 Veendam

10.001.002 d. Geertijnen Roelefs geb. 27.12.1662 Veendam

10.001.003 d. Berentjen Roelefs geb. 06.11.1664 Veendam

10.001.004 z. Sjourt Roelefs geb. 13.01.1668 Veendam

09.001.001

ROELEF CLAESSEN

TIJMETJE JANSSEN geh.: 07.01.1670 Veendam

2de huwelijk

do.v. : Jan --- en ---

geb. : 00.00.1643? Giethoorn

overl.: 00.00.1678?

begr. : 00.00.1678?

gel. : Ned.Herv.

ged. : 06.03.1673 Veendam

ber. :

KINDEREN (gen. 10)

10.001.005 z. Jan Roelefs geb. 00.00.1670? Veendam

10.001.006 d. Swaentje Roelefs geb. 21.01.1677 Veendam

09.001.001

ROELEF CLAESSEN

JANNETJE POORTMANS geh:. 16.03.1679 Veendam

3de huwelijk

do.v. : Poortman ---- en ----

geb. : 00.00.1635? Egten Sleen? (Drente)

overl.: 00.00.1691? Veendam

begr. : 00.00.1691? Veendam

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ber. :

KINDEREN (gen.10)

10.001.007 stiefzoon Poortman Jans Hagen geb. 00.00.1665? Egten Sleen (Drente)

10.001.008 stiefdochter Cornelissijn Jans Hagen geb. 00.00.1667? Egten Sleen (Drente)

BIJZONDERHEDEN

 • In het DBT-boek staat vermeld het huwelijk van JANNETJE POORTMANS wed. van J.HAGEN met ROELEF CLAESSEN Wnr. T JANSSEN.
 • Stiefzoon POORTMAN JANS HAGEN geb. 00.00.1660? Veendam, was gehuwd met JANTIEN POORTMANS, geb. 00.00.1660? Veendam.
 • POORTMAN JANS HAGEN 2de huwelijk met BERENTJE ROELEFS geb. 06.11.1664 Veendam. geh. 00.00.1690? (10.001.003).
 • Stiefdochter CORNELISSIJN JANS HAGEN geb. 00.00.1667? is gehuwd met SJOURT ROELEFS geb.13.01.1668 Veendam. Geh. 04.12.1689 Veendam. (10.001.004)

CONTRACTEN

Leencontract no 82 1 juni 1688 Veendam

naar begin

GENERATIE 10

KINDEREN VAN 09.001.001 ROELEF CLAESSEN EN SWAENTJEN SJUIERTS

10.001.001

CLAES ROELEFS

FENNE BARTELS geh.: 31.10.1697 Nw.Pekela

Do.v. : Bartel ---- en ----

geb. : 17.03.1661 Veendam

geb. : 00.00.1662? Nw.Pekela

Overl.: 00.00.1700? Veendam

overl.:

begr. : 00.00.1700? Veendam begr. :

Begr :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

BIJZONDERHEDEN

 • In het DBT-boek staat vermeld dat CLAES ROELEFS van Veendam en FENNE BARTELS wed. van ARENT JANSEN te Nw.Pekela. zijn gehuwd.

10.001.002

JAN COERTS

GEERTIJNEN ROELEFS geh.: 01.01.1693 Veendam.

zo.van: Coert ---- en ----

geb. : 00.00.1663? Wildervank

geb. : 27.12.1662 Veendam

overl.: 00.00.0000

overl.: 00.00.0000

begr. : 00.00.0000

begr. : 00.00.0000

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

10.001.002

GEERT HINDRICKS

GEERTIJNEN ROELEFS geh.: 12.11.1702 Veendam.

zo.van: Hindrick ---- en ----

geb. : 00.00.1663? Witlagen Osn.

2de huwelijk

Overl.: 00.00.0000

begr. : 00.00.0000

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ber. :

10.001.003

POORTMAN JANS HAGEN

ERENTJEN ROELEFS geh.: 00.00.1690? Veendam?

zo.van: Jan ---- Hagen en ----

geb. : 00.00.1660? Egten Sleen

geb. : 06.11.1664 Veendam

overl.:

overl.: 00.00.1700 Veendam

begr. :

begr. : 00.00.1700 Veendam

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

BIJZONDERHEDEN

 • Het eerste huwelijk van POORTMAN JANS HAGEN is geweest met JANTIEN POORTMANS

 • geb.00.00.1660? Egten Sleen?. Geh. 00.00.1685? Veendam.

10.001.004

SJOURT ROELEFS

CORNELISSIJN JANS HAGEN geh.: 04.12.1689 Veendam.

Do.v. : Jan ---- Hagen en ----

geb. : 13.01.1668 Veendam

Geb. : 00.00.1667? Egtens Sleen (Drente)

overl.: 00.00.1740? Veendam

Overl.:

begr. : 00.00.1740? Veendam

Begr. :

gel. : Ned.Herv.

Gel. : Ned.Herv.

ged. :

Ged. :

ber. :

Ber. :

KINDEREN (gen. 11)

11.004.001 z. Jan(nes) Sjourts geb. 21.09.1690 Veendam

11.004.002 z. Roelef Sjourts geb. 06.08.1693 Veendam

11.004.003 z. Jan(tien) Sjourts geb. 15.07.1694 Veendam zie contract, m.z. dochter

11.004.004 z. Poortman Sjourts geb. 29.11.1695 Veendam

11.004.005 d. Swaantien Sjourts geb. 11.03.1698 Veendam

11.004.006 z. Hindrik Sjourts geb. 29.09.1709 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • POORTMAN JANS HAGEN en CORNELISSIJN JANS HAGEN zijn broer en zus.(10.001.003)
 • De naam KLOPPENBURG wordt als zodanig niet genoemd.
 • De naam SJOURT wordt in de doopboeken geschreven als, SJUERT, SJUIRT, SJOUIRT, SIOURT, SJOURDT.
 • In 1704 bij het zelfstandig worden van de kerk in Nw.Pekela, stonden SJOURT ROELOFS en
 • CORNELISSIJN JANS HAGEN sijn huijsvrouw, ROELEF CLAESSENS en HINDRIK JANS SCHUIJRINGH reeds ingeschreven.
 • In 1705 heeft SJOURT ROELOFS en op 8 dec. 1706 CORNELISSIJN JANS HAGEN hun merkteken
 • (handtekening) geplaatst in het notulenboek van de kerk te N.P. (vermoedelijk belijdenis).

CONTRACTEN

 • CONTRACT no.00 1 maart 1700 Veendam.NALATENSCHAP-CONTRACT no. 288 17 januari 1763 Nw.Pekela.
 • KOOP-CONTRACT No.209 29 october 1715 Nw.Pekela VASTLEGGEN NALATENSCHAP-CONTRACT No.175 5 juli 1727 Nw.Pekela
 • NALATENSCHAP-CONTRACT No.36 11 februarie 1721 Nw.Pekela
 • KOOP-CONTRACT No.40 10 maart 1721 Nw.Pekela
 • KOOP-CONTRACT No.63 28 januari 1722 Nw.Pekela
 • VASTLEGGEN NALATENSCHAP-CONTRACT No.175 5 juli 1727 Nw.Pekela
 • NALATENSCHAP-CONTRACT no. 288 17 januari 1763 Nw.Pekela.

KINDEREN VAN 09.001.001 ROELEF CLAESSEN EN TIJMETJE JANSSEN

10.001.005

JAN ROELEFS

GRIETJE ALBERTS geh. 20.01.1695 Veendam

Do.v. : Alberts --- en ---

geb .: 00.00.1670? Veendam?

geb. : 00.00.1670? Veendam?

overl :

overl :

begr. :

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

10.001.006

HINDRICK HINDRICKS HAGEN

SWAANTJE ROELEFS geh.: 27.02.1698 Veendam.

zo.v. : Hindrick ---- Hagen en ----

geb. : 21.01.1677 Veendam

geb. : 21.01.1677 Veendam

overl.: 00.00.1700 Veendam

overl.:

begr. : 00.00.1700 Veendam

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

11.006.010 z. Hindrick geb. 27.08.1699 Veendam

11.006.011 d. Annighjen geb. 25.09.1700 Veendam

10.001.006

JANNES WILLEMS

SWAANTJE ROELEFS geh.: 00.00.0000 Veendam?

zo.v. : Willems ---- en ----

geb. : 00.00.1677? Veendam?

2de huwelijk

overl.: 00.00.1700? Veendam?

begr. : 00.00.1700? Veendam?

gel. : Ned.Herv.

Ged. :

ber. :

KINDEREN (gen. 11)

BIJZONDERHEDEN

CONTRACTEN

 • PACHT-CONTRACT no.121 24 november 1724 Nw.Pekela

naar begin

GENERATIE 11

KINDEREN VAN 10.001.004 SJOURT ROELOFS (KLOPPENBURG) EN CORNELISSIJN JANS HAGEN

11.004.001

JAN(NES) SJOURTS (KLOPPENBURG)

GRIETIEN MENSES geh.: 03.12.1713 Veendam

do.v. : Mense Eijl(d)erts en Hille Arents

geb. : 21.09.1690 Veendam

geb. : 29.10.1693 Veendam

overl.: 00.00.1748? N.Pekela

overl.: 00.00.1720? Veendam

begr. : 00.00.1748? N.Pekela

begr. : 00.00.1720? Veendam

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

12.001.001 d. Cornelske Jans geb. 07.01.1714 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • In het DTB-boek van Veendam wordt het huwelijk aangegeven als, JANNES SJOURTS van Groningen en GRIETJE MENSES van Veendam.
 • In het lidmatenboek van Nw.Pekela no. 152 worden ze ingeschreven als JAN SJOURDTS en
 • GRIETIEN PIETERS. In het boek toelating van het avondmaal staat dat op - 3 dec. 1713 met attestatie gecoomen van Groningen JAN SJOURTS en GRIETIEN PIETERS sijn Huijsvrouw.
 • 3 dec. 1713 is door Gods goetheijt des Heeren H. nagtmaal an dese plaats gecelebreert en sijn na voorgaande onderwijsinge in de gronden van christendom, en belijdenisse van haar geloove deses gemeente toegevoegt: JAN SJOURDTS en GRIETIEN PIETERS sijn huijsvrouw.

11.004.001

JAN(NES) SJOURTS (KLOPPENBURG)

GRIETIEN PIETERS geh.: 15.11.1722 Veendam

2de huwelijk

do.v. : Menso Jans en Hilligjen Roelefs van Valen

geb. : 26.08.1703 Veendam

overl.:

begr. :

gel. : Ned.Herv

ged. :

ber. :

KINDEREN(gen. 12)

12.001.002 d. Sjoucke Jans geb. 29.08.1723 Veendam (Menses)

12.001.003 z. Mense Jans geb. 07.09.1725 Nw Pekela (datum niet te vinden in DTB-Boek)

12.001.004 z. Petrus Jans geb. 25.08.1726 Nw.Pekela

12.001.005 z. Jan Jans geb. 17.07.1729 Nw.Pekela

12.001.006 z. Sjourt Jans geb. 18.06.1732 Nw.Pekela (Menses)

12.001.007 d. Margien Jans geb. 18.05.1733 Nw.Pekela (In contracten Margijn)

12.001.008 d. Margien Jans geb. 18.09.1734 Nw.Pekela (In contracten Annagijn)

12.001.009 d. Fennegijn Jans geb. niet te vinden in DTB-Boek

12.001.010 d. Lubbigje Jans geb. 01.02.1739 Nw.Pekela

12.001.011 d. Hilligjen Jans geb. 22.02.1741 Nw.Pekela (Menses)

12.001.012 d. Swaantje Jans geb. niet te vinden in DTB-boek

12.001.013 d. Hindrikje Jans geb. 05.09.1745 Nw.Pekela (Menses)(de naam Pieters doorgehaald)

BIJZONDERHEDEN

 • We twijfelen aan de namen van de ouders van GRIETIEN PIETERS. Omdat GRIETIEN als patronimicum heeft PIETERS. De namen komen als zodanig wel in het DTB-boek voor.
 • De naam KLOPPENBURG wordt als zodanig niet genoemd.
 • Na SJOUCKE JANS worden er geen kinderen meer in het DTB-boek van Veendam ingeschreven.
 • Ze hebben belijdenis gedaan op hun trouwdag, 15.11.1722.
 • Bij de geboorte van SJOUCKE JANS, SJOURT JANS, HILLIGJEN JANS, HINDRIKJE JANS wordt de naam van de moeder geschreven als "GRIETIEN MENSES".
 • Een derde huwelijk van JAN SJOURTS is geweest met AALTJE GEERTS,(wed.van TONNIS WIERTS)
 • gehuwd op 12.03.1747 Nw.Pekela. De eerste proclamatie was op 19.02.1747.
 • Een vierde huw. is vermoedelijk geweest met GRIETJE BEERENDS (huw-contr. bij 12.001.009)
 • AALTJE GEERTS is gehuwd, na de dood van JAN SJOURTS of van hem gescheiden, met HENDRIK KOENS op 13.04.1749 Nw.P.
 • Het onderzoek liep vast bij het zoeken naar de ouders van MENSE JANS. De geboorte van MENSES JANS is door ziekte van de predikant in de jaren 1720 t/m 1725 niet opgeschreven. Wij hebben de gezinnen in Nw.Pekela tussen de jaren 1720 t/m 1733 op een rijtje gezet, om achter de ouders van MENSE JANS te komen.
 • Wij Menen op grond van de naam JAN SJOURTS en GRIETIEN MENSES de ouders te hebben gevonden. We treffen hier ouders aan van een zeer aanzienlijke familie die passen in de stijl van MENSE JANS. We lazen niets over het deelnemen aan kerkelijke aktieviteiten van JAN SJOURTS. De oorzaak volgens kerkelijke notulen 10 sept. 1731 is dat JAN SJOURTS door de kerkenraad beschuldigd wordt van dronkenschap. Vele malen gewaarschuwd. Zelfs onder tucht geplaast. Hij was dus alcoholist.Zelf op de dag des Heeren was hij nog dronken. De kinderen hadden niets teverwachten van hun vader. Vervolgens treffen we in de transakties van MENSE JANS, handelingen van PIETER JANS aan, dat naar wij menen zijn broer zou zijn.
 • Bij het huwelijk van AILDERT HARMS en JANTJE JANS (13.005.023) lezen we dat haar oom MENSO JANS (12.001.003) de proclamatie verzorgt.

CONTRACTEN

 • KOOP-CONTRACT no.184 2 januari 1728 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT no.226 13 november 1729 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT No.35 10 januari 1732 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT No.302 7 januari 1736 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT no.116 20 januarie 1740 Nw.Pekela

 • ERFENIS-CONTRACT no.345 24 februari 1742 Nw.Pekela

 • OBLIGATIE-CONTRACT No.127 19 december 1743 Nw.Pekela

 • VERKOOP-CONTRACT No.63 9 mei 1747 Nw.Pekela

 • BORG-CONTRACT No.311 16 maart 1752 Nw.Pekela.

11.004.002

ROELOFS JOURTS

JANTIEN JACOBS geh.: 27.02.1718 Nw.Pekela

do.v. : Jacob --- en ---

geb. : 06.08.1693 Veendam

geb. : 00.00.1695?

overl.:

overl.: 00.00.1730? Nw.Pekela

begr :

begr. : 00.00.1730? Nw.Pekela

gel : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv

ged :

ged. :

ber :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

12.002.015 d. Corneellisien Roelofs geb. 17.09.1719 Nw.Pekela

12.002.016 d. Geesien Roelofs geb. 07.02.1721 Nw.Pekela

12.002.017 z. Sjourt Roelofs geb. 05.09.1724 Nw.Pekela

12.002.018 z. Jan Roelofs geb. 29.06.1729 Nw.Pekela

12.002.019 z. Jacob Roelofs geb. 00.00.1730? Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • Op 7 maart 1717 is door Gods goetheid des Heeren nagtmaal gehouden en sijn na voorgaande derwijsinge in de gronden van 't Christendom en belijdenisse van haer geloove deser gemeente toegevoegt: ROELOF SIOURDTS en CLAAS GEERTS SCHUIJRINCK.
 • ROELOF SJOURTS is getuige geweest bij het huwelijk van de dochter van GRIETIEN PIETERS CLOPPENBURCH (zie bij MENSE JANS 12.001.002 contract nr.8 1729).
 • ROELOF SJOURTS is jaren lang ouderling geweest. Bij afwezigheid van de predikant was hij preases.
 • De namen van de kerkenraadsleden in 1791 waren ROELOF GEERTS Oud. JAN HINDRIKS Oud.ROELOF SJOURDTS Oud. DERK HINDRIKS Diak. WOLTER EGBERTS Diak. CLAAS GIJSENIKS Diak.POORTMAN SJOURDTS.
 • JANTIEN JACOBS was nog aanwezig bij het huwelijk van POORTMANS SJOURTS en HILTJE TEEKES op 16 maart 1730.

CONTRACTEN

 • KOOP-CONTRACT No.11 11 januari 1720 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT No.3 19 augustus 1726 Nw. Pekela.

11.004.002

ROELOF SJOURTS

PETRONELLA (SARA) GRIMMINGA geh.: 07.07.1731 Nw.Pekela

2e huwelijk

do.v. : Heer Grimminga en Janna Catharina. Mees

geb. : 00.00.1695?----?

overl.:

begr. :

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

12.002.020 d. Swaantje Roelofs geb. 00.00.1733 ? Nw.Pekela

12.002.021 d. Margien Roelofs geb. 00.00.1735 ? Nw.Pekela

12.002.022 Z. Hindrik Roelofs geb. 13.05.1739 Nw.Pekela (Roelof Sjourts en Jantien Jacobs)

12.002.023 z. Petrus Roelofs geb. 08.06.1741 Nw.Pekela (Roelof Sjourts en Jantien Jacobs)

12.002.024 z. Petrus Roelofs geb. 22.05.1745 Nw.Pekela

12.002.025 z. Roelof Roelofs geb. 11.04.1748 Nw.Pekela

12.002.026 d. Geesje Roelefs geb. 00.00.1750? Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • De vader van PETRONELLA was advocaat

CONTRACTEN

 • HUWELIJKS-CONTRACT no.5 28 maart 1731 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT no.38 11 januari 1732 Nw.Pekela

 • ERFENIS-CONTRACT no.265 20februari 1751 Nw.Pekela.

 • HUWELIJKS-CONTRACT No.336 9 augustus 1752 Nw.Pekela

 • HUWELIJKS-CONTRACT No.00 18 februari 1755.

 • VERKOOP CONTRACT No. 00 28 januari 1760

11.004.003

KIJN ARENTS

JANTIJN SJOURTS geh.: 15.01.1726 Nw.Pekela.

zo.v. : Arent Keers (kiers) en Hindrikje Derks

geb. : 00.00.1700? Veendam?

geb. : 15.07.1694 Veendam

overl.: 00.00.1758? Nw.Pekela

overl.:

begr. : 00.00.1758? Nw.Pekela

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged . :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

12.005.031 z. Arent Kijns geb. 05.08.1727 Nw.Pekela.

12.005.032 d. Corneellisien kijns geb. 25.09.1729 Nw.Pekela. geh.met:Addeke Haijes Ruibinge 30.10.1753 Nwe Pekela

12.003.033 d. Hendrikijn kijns geb. 00.00.1731 Nw.Pekela

12.003.034 z. Sjourt Kijns geb. 10.02.1732 Nw.Pekela

12.003.035 d. Cornelisje Kijns geb. 10.09.1734 Nw.Pekela

12.003.036 d. Zwaantje Kijns geb. 27.07.1749 Nw.Pekela geh. met Albert Sjourts 30.01.1774 Nwe Pekela

12.003.037 z. Jan Kijns geb. 00.00.1751 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • Een 2e huw. van JANTIEN SJOURTS is geweest met LUCAS CLAASSENS. Geh. op 25.01.1759 Nw.P.
 • Een 3e huw. van JANTIEN SJOURTS is geweest met HINDRIK GOOSSENS. Geh. op 31.07.1763 Nw.P.
 • De naam KIJN wordt verschillend geschreven: KIER, KEER, CIJN, KIJR.
 • JANTIEN komt ook voor met de naam JANNA.
 • Dochter ZWAANTJE KIJNS geb. 1749 is gehuwd met haar achterneef ALBERT SJOURTS (13.006.032).

CONTRACTEN

 • HUWELIJKS-ONTRACT no.143 15 januari 1726 Nw.Pekela

 • VERKOOP-CONTRACT No.11 6 oktober 1729 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT No.272 22 februari 1741 Nw.Pekela

 • VERKOOP-CONTRACT No. 557 april 1747 Nw.Pekela

 • VERKOOP-CONTRACT No. 557 april 1747 Nw.Pekela

 • VERKOOP CONTRACT no. 000 15 januari 1756 Nw.Pekela.

 • LEEN-CONTRACT No.230 30 januari 1758 Nw.Pekela.

 • HUWELIJKS-CONTRACT No.297 25 januari 1759 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT No.184 28 december 1761 Nw.Pekela.

 • HUWELIJKS-CONTRACT No.207 6 februari 1764 Nw.Pekela.

11.004.004

POORTMAN SJOURTS

HILTJE TEEKES geh,: 11.03.1730 Nw.Pekela

do.v. : Teeke Annes en Jantijn Roelofs

geb. : 29.11.1695 Veendam

geb. : 00.00.1695? Hoogerzand

overl.: 00.00.1780? Nw.Pekela

overl.: 00.00.1780? Nw.Pekela

begr. : 00.00.1780? Nw.Pekela

Begr. : 00.00.1780? Nw.Pekela

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

12.004.040 d.Jantijn Poortman geb. 04.03.1731 Nw.Pekela

12.004.041 d.Jantijn Poortman geb. 18.05.1732 Nw.Pekela

12.004.042 z.Sjourt Poortman geb. 24.03.1735 Nw.Pekela

12.004.043 z.Teeke Poortman geb. niet in DBT boek te vinden

12.004.044 d.Cornelisien Poortman geb. 03.10.1741 Nw.Pekela

12.004.045 z.Roelof Poortman geb. 07.02.1745 Nw.Pekela

BIJZONDERHEDEN

 • Op 5 december 1715 is door Gods goetheid des Heeren nagtmaal gehouden en sijn na voorgaande onderwijsinge in de gronden van 't Christendom en belijdenisse van haer geloove deser gemeente toegevoegt: POORTMAN SIOURDTS en SWAANTIEN SIOURDTS.
 • In het DBT-boek staat aangegven POORTMAN SJOURTS van Nw.Pekela en HILTJE van Hogesant trouwen op 11.03.1730 te Nw.pekela.
 • POORTMAN SJOURTS en HILTJE TEEKES sluiten op 25 januari 1773 nog een verkoop contract af. Ze zijn dan 78 jaar oud.

CONTRACTEN

 • DIAKONAAL-CONTRACT No.224 10 november 1729 Nw.Pekela.

 • DIAKONAAL-CONTRACT No.11 10 november 1729 Nw.Pekela.

 • HUWELIJK-CONTRACT No.FAL.242 16 maart 1730 Nw.Pekela.

 • LEEN-CONTRACT No.185 28 april 1744 Nw.Pekela.

 • HUWELIJKS-CONTRACT No.3 30 april 1746 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT No.44 5 februarie 1748 Nw.Pekela.

 • LEEN-CONTRACT No.233 29 october 1750 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT No.141 17 maaij 1756 Nw.Pekela.

 • VERKOOP CONTRACT no. 00 16 maart 1757 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT No.379 5 december 1768 Nw.Pekela.

11.004.005

JURRIEN ROELOFS

SWAENTIEN SJOURTS geh.: 23.10.1718.Nw.Pekela

zo.v. : Roelof ---- en ----

geb. : 00.00.1690?

geb. : 11.03.1698 Veendam

overl.:

overl.: 11.02.1721 Nw.Pekela

begr. :

begr. : 15.02.1721 Nw.Pekela

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN (gen. 12)

BIJZONDERHEDEN

 • Op 5 december 1715 is door Gods goetheid des Heeren nagtmaal gehouden en sijn navoorgaande onderwijsinge in de gronden van 't Christendom en belijdenisse van haer geloove deser gemeente toegevoegt: POORTMAN SIOURDTS en SWAANTIEN SIOURDTS.

 • SWAANTJE is overleden op de leeftijd van 22 jaar en 11 maaden.

CONTRACTEN

 • NALATENSCHAP-CONTRACT No.36 11 februarie 1721 Nw.Pekela

11.004.006

HINDRIK SJOURTS

MARGIJN CLAASENS geh.: 12.02.1734. Nw.Pekela

do.v. : Claas Jans en Elske Beerents

geb. : 29.09.1709 Veendam

geb. : 00.00.1705? Veendam?

overl.:

overl.:

begr. :

begr. :

gel. : Ned.Herv.

gel. : Ned.Herv.

ged. :

ged. :

ber. :

ber. :

KINDEREN(gen. 12)

12.006.050 z. Sjourt Hindriks geb. 05.10.1734 Nw.Pekela

12.006.051 z. Sjourt Hindriks geb. 28.08.1736 Nw.Pekela

12.006.052 z. Klaas Hindriks geb. 25.12.1738 Nw.Pekela

12.006.053 z. Berent Hindriks geb. 13.11.1744 Nw.Pekela

12.006.054 z. Jan Hindriks geb. 17.08.1747 Nw.Pekela

12.006.055 z. Roelof Hindriks geb. 23.04.1749 Nw.Pekela

12.006 056 d. Marrich Hindriks?geb. 00.00.1751? Nw.pekela?

BIJZONDERHEDEN

 • Bij het 2de Kind staat in het Doopboek vermeld dat, "volgens getuichenis van HINDRIKKIJN JANS die hem naar de kerk ten doope gedragen hadde".

CONTRACTEN

 • HUWELIJKS-CONTRACT No 185 12 februari 1734 Nw.Pekela

 • KOOP-CONTRACT No.331 7 maart 1736 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT No.272 22 februari 1741 Nw.Pekela

 • VERKOOP CONTRACT no. 000 20 maart 1759 Nw.Pekela.

 • KOOP-CONTRACT no.192 12 december 1749 Nw.Pekela.
Naar begin