Woord van de voorzitter

Als voorzitter van vogelvereniging "VOGELVREUGD-DINTHER" heet ik u van harte welkom op onze website en wens ik u veel surfplezier. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag lid worden van een gezonde vereniging met goede voorlichting en een gezellige samenwerking meldt u zich dan aan door hier het inschrijfformulier te downloaden en stuur het compleet ingevulde formulier naar onze secretaris.

Kring Maasland Meijerij Vogeltentoonstelling

Dit jaar organiseert Vogelvreugd uit Dinther in de week van 28 November t/m 02 December 2018 een kring vogeltentoonstelling. Het bestuur van Vogelvreugd zal alles in het werk stellen om U een mooie wedstrijd en tentoonstelling te bieden. Dus...zend uw vogels in. Ook niet leden van de kring zijn van harte welkom en mogen hun vogels inzenden.

Algemene gegevens

Inschrijfformulier T.T. 2018 (pdf formaat)

Inschrijfformulier T.T.2018 (excel formaat)

50 jaar Vogelvreugd Dinther

Onze vereniging bestaat op 8 Januari 50 jaar en dat hebben we uitgebreidt gevierd met een bezoek aan Avifauna en aanlsuitend een feestavond. Kijk hier voor een impressie van onze geslaagde feestavond.

Jubilarissen

Ook dit jaar zullen wij onze leden huldigen met hun 50 en 25 jaar lid maatschap zijn van onze vereniging.

Namens bestuur en leden feliciteren wij; P.van Boxtel 50 jaar lid, W van Lokven en C. van Uden beide 25 jaar lid en M. Blokx 40 jaar bestuurslid

Clubkampioen 2017

Klik hier voor de voledige uitslag

Kleur en postuur.Cultuur 1e plaats P.v.Boxtel 841 punten
Alle soorten-parkieten 1e plaats J.v.Lanen 839 punten
Exoten-duiven-kwartels 1e plaats M.Blokx 840 punten

 

Nuttige links

Vergaderingen 2018

De vergaderingen zullen in 2018 op de maandag plaatsvinden en wel op de data;

7 Mei, 2 Juli, 10 September, 15 Oktober, 12 November, 30 November en 1-2 December