Word perfect

Dit document leest u het best door het te printen

Verzen schrijven voor je
liefste op een computer,
is haar strelen met electronics,
met de typeover overregelen wat
niet innig genoeg klinkt met
lichtende letters die je vinger
op de back space doen trillen,
zelfs het innerlijk van de computer
ontroeren. Zo verzen schrijven is
niet alleen haar bewaren
in je hartkamer je huiskamer je bed,
maar ook in C:\tekst\poëzie back
slash. Soms ben je haar kwijt, ga
je wanhopig op zoek en schreeuw
je: enter, enter! maar ze komt
niet, verbergt zich in de kleurige
zenuwdraden van je C=Commodore

PC lO streep III, zoals je haar
soms kwijt was in de ingewanden
van je bestaan. Je kunt haar niet
printen op je Hewlett Packard
om haar te laten lezen in die
prachtige schreeflozen hoe je haar
langzaam en later vingervlug hebt
liefgehad in Document one, page
one, vooral bij veertien komma
vierentachtig centimeter bij het
teder toetsen van: Je bent zo
software, nooit hardware, lief.
En dan herrijst ze plotseling
bij rename in alle lichtheid op je
monitor. En je vertrouwt haar aan F7
toe, bewaren ja, voor altijd, lief.

Ef Leonard